Coronamonitor Zeeland

Adviescomité Economische Zaken: ‘Hardste klappen gaan vallen in mkb’

Nu het mes gaat in de staatssteun, zullen de hardste klappen gaan vallen in het midden- en kleinbedrijf, voorspelt het Comité voor Ondernemerschap. De overheid moet niet proberen om alle bedrijven in iedere sector te redden, maar wel ondernemers helpen zich aan te passen aan structurele veranderingen.

Dat stelt het comité, waarin ook koningin Máxima zit, maandag in een tussentijds advies aan het ministerie van Economische Zaken. ‘Dat doen we vanwege de coronacrisis’, zegt Harold Goddijn, topman van TomTom en voorzitter van het comité dat jaarlijks de 'Staat van het MKB' publiceert, een overzicht aan cijfers en trends over middelgrote en kleine bedrijven. ‘Iedereen vindt deze crisis verschrikkelijk, wij ook, maar ik denk dat we verder moeten kijken, nog niet iedereen heeft de consequenties al helemaal op het netvlies.’

Het comité voorziet een historische daling van het bruto nationaal product en een golf aan reorganisaties en faillissementen. ‘De huidige steunmaatregelen houden bedrijven op de been, maar die steun is niet houdbaar. De overheid kan niet tot in de lengte van jaren dit soort bedragen uitgeven. De suggestie was dat je met steun banen kan behouden, maar uiteindelijk zal dat niet helpen. We hebben uitstel gekocht en geen afstel.’

Mkb niet overeind houden

De hardste klappen zullen volgens het comité vallen in het mkb. ‘In Amerika wordt een gemiddelde omzetdaling verwacht van 5%, maar in het mkb van wel 15%’, zegt Goddijn. In Nederland rekenen economen van het CPB en DNB vooralsnog op een krimp van 6% tot 8% van het bruto binnenlands product (bbp), maar dat percentage zal ook hier hoger zijn bij kleine en middelgrote bedrijven, schat hij in.

Volgens Goddijn is het niet de taak van de overheid om alle mkb-bedrijven overeind te houden. En zeker niet om grote sommen geld te blijven pompen in sectoren waarvan sommige het ook al voor corona moeilijk hadden, zoals de winkelstraat, of het toerisme, de horeca en de evenementensector die een bovengemiddelde klap van de virusuitbraak krijgen. ‘Dat moet je niet willen. De overheid is geen private-equity-investeerder.’ De ondernemer moet in zijn ogen nu het voortouw nemen.

De overheid kan ondernemers in zijn ogen ondernemers wel helpen om zich aan te passen aan structurele veranderingen in de wereld. ‘Het mkb had al moeite met ontwikkelingen zoals globalisering en digitalisering. Dat laatste zal door corona versneld doorzetten', zegt Goddijn. 'We dachten bijvoorbeeld heel lang de tijd te hebben om een antwoord te vinden op robotisering.' Hij wijst erop dat mkb'ers dat soort ontwikkelingen moeten versnellen.

Versoepeling faillissementswet

In het tussentijds advies dringt het comité bijvoorbeeld aan op versoepeling van de faillissementswet. ‘We moeten het makkelijker en minder kostbaar maken om te stoppen’, zegt Goddijn, zonder concrete maatregelen te willen noemen. Ook moeten knelpunten op de arbeidsmarkt, die mkb-ondernemers al langer noemen als obstakel voor innovatie, worden opgelost. Daarbij denkt het comité aan meer doorlopend blijven scholen en opleiden, minder vergoeding bij ontslag en belasting op arbeid.

Goddijn verwacht bij Nederlandse mkb-bedrijven, die relatief klein zijn, de komende twee of drie jaar meer fusies en overnames. Daardoor zullen ze gemiddeld groter worden. Dat zal het makkelijk maken voor ondernemers om te investeren in opleidingen en digitale geletterdheid. Het comité constateert zelf ook dat deze thema's al langer op de agenda staan. Dat roept de vraag op waarom daar dan niet eerder actie op is ondernomen. 'Politiek is een lastig bedrijf, maar onder druk kunnen beslissingen snel worden genomen', zegt Goddijn.

Bron: FD

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners