Coronamonitor Zeeland

Agrofood & seafood

Nitraatrapportage geeft erkenning voor inzet agrarische ondernemers

Op 23 november jl. publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie …

Webinar: 12 jaar convenant Schone en zuinige agrosectoren

Op 7 december organiseren de partners van het Agroconvenant Schone en zuinige agrosectoren een webinar waarin de resultaten van 12 jaar schone en zuinige agrosectoren worden bespro…

LTO zet zich in voor coronasteun kalverhouders

De afgelopen weken is er vanuit de LTO vakgroep Kalverhouderij opnieuw veel tijd en energie gestoken in pogingen om vanwege corona tot een steunmaatregel voor vrije kalverhouders t…

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor boeren en tuinders

Agrarische ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb …

Scenario-analyse geeft tuinbouwondernemer grip op de toekomst

De coronacrisis versterkt de samenwerking van het Nederlands tuinbouwcluster. Iedere tuinbouwondernemer in Nederland kan nu aan de slag met een speciaal voor het cluster ontwikkeld…

Nadeelcompensatie biedt nertsenhouders toekomstperspectief

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de nadeelcompensatie voor de nertsenhouderij gepubliceerd. Omdat de nertsenhouderij abrupt en drie jaar eerder dan voo…

Nekslag dreigt voor groepsaccommodaties

Met de aanhoudende coronamaatregelen worden diverse bedrijfstakken hard getroffen. De bedrijfstak groepsaccommodaties valt echter buiten veel regelingen. Dat heeft te maken met de …

Boer, kweker en teler verkopen twee keer zo veel als voor de crisis

De verkopen aan consumenten bij de boer, teler en kweker zijn sinds maart verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat gaat van bloemen, sla, komkommers en tomaten tot kaas, aardapp…

Kabinet geeft corona-steun voor vaste lasten boeren en tuinders

De coronacrisis wordt stevig gevoeld door boeren en tuinders en leidt opnieuw tot grote schade door vraaguitval, lagere prijzen en hogere kosten. LTO Nederland heeft gisteren het K…

Boeren en tuinders gebaat bij goede bescherming arbeidsmigranten

In haar tweede advies schrijft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer dat heel veel werkgevers eerlijk en veilig werk bieden, maar dat de bescherming van arb…

Compensatie quarantaine-verzuim: schrap tijdelijk hoge WW-premie

Werkgevers in de land- en tuinbouw zitten, net als werkgevers in andere sectoren, vanwege het oplopende quarantaineverzuim met hun handen in het haar. LTO Nederland vindt dat compe…

Mosselsector laveert tussen de coronagolven door

De Zeeuwse mosselbedrijven zijn de pandemie tot nu toe zonder al te grote kleerscheuren door gekomen. Het gros van de mosselen is verkocht in de zomer en nazomer, precies tussen de…

LTO blijft pleiten voor steun voor alle getroffen boeren en tuinders

De coronacrisis wordt stevig gevoeld door boeren en tuinders en leidt opnieuw tot grote schade door vraaguitval, lagere prijzen en hogere kosten. LTO blijft pleiten voor compensati…

Telers blijven opnieuw met berg aardappelen zitten

De corona-crisis blijft een boze droom voor aardappeltelers. De nieuwe oogst is zo goed als binnen, maar door de bijna lockdown voorzien akkerbouwers dat ze net als in het voorjaa…

Schouten zegt toe in gesprek te gaan met kalverhouders

Minister Schouten gaat in gesprek met de kalverhouderij over de coronagevolgen voor ‘vrije kalverhouders’. Dat is het resultaat van het algemeen overleg vorige week in de Tweede Ka…

Het succes van Lekkerder bij de Boer

Boerderijwinkels kregen in april steun uit onverwachte hoek. Om consumenten daarheen te dirigeren, lanceerde Vlissinger Thomas Siahaya het platform Lekkerder bij de Boer. Vanuit Ze…

Volg hygiënemaatregelen, voorkom tweede lockdown

De coronabesmettingen in Nederland lopen op. Dat is slecht nieuws, het kabinet heeft daarom nieuwe en strengere maatregelen afgekondigd. Veel ondernemers in de agrarische sector zi…

Werknemers in thuisquarantaine: hoe ga je ermee om?

Iedereen met een snotneus kan zich sinds 1 juni laten testen op corona. Maar de uitslag kan lang op zich laten wachten, en intussen kan die persoon niet op werk verschijnen. Voor w…

Tuincentra beleven gouden tijden

Tuincentra draaien als een tierelier. Waar ze in het begin van de coronacrisis vreesden voor hun voortbestaan, zijn de spullen nu amper aan te slepen.

Corona blijkt boost voor bruine boon

Loonbedrijf Kloosterman uit Kapelle (Z) is deze week begonnen het met dorsen van bruine bonen. Volgens loonwerker Sjaak Boonman is het areaal dit jaar explosief gegroeid. 'Normaal …

Corona jaagt robotisering van de landbouw aan

Het is vaker geroepen dat robots veel werk gaan overnemen in de land- en tuinbouw. Maar corona zorgt nu voor de doorbraak. De pandemie drukt boeren met hun neus op de noodzaak te i…

Vroegtijdig einde nertsenhouderij komt hard aan

De nertsenhouderij is vandaag geïnformeerd over het kabinetsbesluit om de sector vanwege de volksgezondheid niet in 2024, maar in maart 2021 verplicht te laten stoppen. De details …

Zeeuwse boer krijgt meer tijd voor realisatie POP3-maatregel

Op verzoek van ZLTO en de agrarische sector heeft provincie Zeeland besloten de uitvoeringstermijn van de POP3-maatregel 'Fysieke investeringen' uit 2018 met acht maanden te verlen…

Fietsroute ZLTO verbindt streekwinkels

In de eerste weken dat mensen thuiszaten vanwege de coronacrisis werd in groten getale streekproducten gehamsterd bij boerderijwinkels. Door datzelfde virus gaan Nederlanders deze …

Koning bijgepraat over effect corona op multifunctionele landbouw

Op vrijdag 3 juli bracht Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een werkbezoek aan het loon- en akkerbouwbedrijf van familie Van der Poel in Abbenbroek in Zuid-Holland. Tijdens zi…

Verbetering positie arbeidsmigranten: meer en goede huisvesting

Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, maar hebben ook een kwetsbare positie die moet worden verbeterd. Essentieel daarvoor is dat er meer k…

Sierteelt herstelt zich van grote klap

De verkoop van bloemen en planten is direct vanaf het uitbreken van de coronacrisis in Europa hard geraakt. Twee maanden op rij zagen sierteeltbedrijven de uitvoer flink dalen, al …

Boeren hebben een oplossing, ook na de coronacrisis

In de Zeeuwse land- en tuinbouw valt het zware weer door de coronacrisis uiteindelijk en in het algemeen genomen enigszins mee; er zijn deelsectoren in hevige storm terechtgekomen,…

NOW 2.0 steun in de rug voor werkgevers om zomer goed door te komen

De regeling NOW 2.0 is gepubliceerd. Het kabinet kondigde al eerder aan dat het steunpakket met nog eens 4 maanden zou worden verlengd. Werkgevers met een omzetverlies van minimaal…

De 1,5 meter maatschappij is lastige opgave

Persoonlijke hygiënemaatregelen, zoals het niet meer geven van een hand, of het gebruik van papieren zakdoekjes zien de meeste Nederlanders niet als een probleem. Zoveel mogelijk t…

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners