Coronamonitor Zeeland

Agrofood & seafood

Maatwerk in steun blijft nodig voor land- en tuinbouw

Het kabinet heeft vandaag aangekondigd dat de coronasteunpakketten in het vierde kwartaal worden stopgezet, omdat per 1 oktober aanstaande de coronamaatregelen naar verwachting kun…

Geef je input voor advies aan kabinet over hybride werken

Veel werkgevers verwachten dat ook na de coronacrisis deels thuis en deels op locatie gewerkt zal worden. Het kabinet heeft op 30 maart aan de SER advies gevraagd over dit hybride …

Boeren pakken uit met zomerse activiteiten

In de zomervakantie is er bij boeren en tuinders op het erf vaak veel te beleven. Denk aan wandel- en fietstochten, picknicks, workshops of boerengolf.

Tijd voor een nieuwe aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten

Het tweede kwartaal loopt ten einde. Tijd om te kijken of er een nieuwe aanvraag TVL kan worden gedaan. De openstelling is van 25 juni t/m 20 augustus.

Openstelling regeling OVK als aanvulling op de TVL

Vanaf deze week kunnen ondernemers in de land- en tuinbouw een beroep doen op een vergoeding voor ongedekte vaste kosten (OVK)

Werk maken van fiscale klimaat en calamiteitenreserve

LTO Nederland roept het kabinet en de politiek op om snel werk te maken van de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve.

Vaccineren van internationale werknemers

Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat ook internationale werknemers gewoon in Nederland gevaccineerd kunnen worden.

Verse-maaltijdautomaat rukt op in Zeeland

Een vers bereide maaltijd uit een automaat halen. Het kan op steeds meer plekken in Zeeland. Dinsdag 18 mei is het derde exemplaar geplaatst bij tankstation Avia in Yerseke.

Landelijke corona-steunregelingen ook voor multifunctionele landbouw

Het Kabinet heeft op 21 januari 2021 bekend gemaakt dat het corona-steunpakket verder wordt verruimd. Ook bedrijven in de multifunctionele landbouw kunnen aanspraak blijven maken o…

LTO vecht voor coronasteun kalverhouderij

De afgelopen weken heeft de LTO vakgroep Kalverhouderij continue druk uitgeoefend op de overheid om extra steun te regelen voor kalverhouders. Kalverhouders worden zwaar getroffen …

Strengere regels voor reizigers uit het buitenland

Voor reizigers uit het buitenland, waaronder arbeidsmigranten die met het vliegtuig of schip naar Nederland willen reizen, zijn extra regels van kracht.

We moeten met open vizier naar de toekomst kijken

Juist in deze onzekere tijd van een demissionair kabinet, een dreigende versteviging van de covid-maatregelen, stokkende afzetmarkten en een krimpende wereldwijde economie is het b…

Download hier de formulieren om tijdens de avondklok buiten te werken

Vanaf zaterdag 23 januari tot woensdag 10 februari 2021 voert het kabinet een avondklok in. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn tussen 21.00 uur ’s avonds en …

Forse hogere vergoeding omzetverlies boeren en tuinders

Er komt extra steun voor boeren en tuinders in de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bovenop de generieke verhoging van deze regeling. LTO Nederland heeft hier flink voor g…

Nederlandse ui blijkt zeer coronaproof

Exporteurs van Nederlandse uien hebben tot en met week 48 al ruim 666.000 ton uien naar in totaal 120 landen verkocht.

Aardappelberg is weg, maar boer Parlevliet zet zijn schuur weer open

Akkerbouwers Jan en Jur Parlevliet gaan door met de verkoop van groenten en fruit uit grote kisten. Mei vorig jaar zetten ze voor het eerst hun schuur in Rilland open omdat ze door…

Inkomsten landbouwsector in 2020 lager door corona

De inkomsten in de landbouwsector zijn in 2020 met 6 procent gedaald ten opzichte van 2019, ondanks de coronasteunmaatregelen van de overheid. De plantaardige en dierlijke producti…

Verplichte drempels tussen aardappelruggen zijn zinloos in Zeeland

Drempels in ruggenteelten zoals aardappelen dreigen verplicht te worden. Boeren trekken echter ten strijde tegen landbouwminister Carola Schouten. ,,Dit is een zinloze milieumaatre…

Agrarisch coronaprotocol aangepast

Agrarische arbo-adviesdienst Stigas heeft het coronaprotocol voor de agrarische sectoren aangepast. Dit naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen die op 15 december ingi…

Belang van goede communicatie met werknemers in coronatijd

Goede communicatie met uw werknemers is altijd belangrijk, maar in deze periode helemaal, bepleit Diana Eleveld. Als adviseur bij de Werkgeverslijn beantwoordt ze wekelijks veel vr…

Inkomsten landbouwsector verder onder druk door corona

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de inkomsten in de landbouwsector in 2020 met zeker 6 procent zijn gedaald. Zonder de coronasteun van de overheid zou de daling 11 procent zijn g…

Europese grenzen: open of dicht?

In een groot aantal Europese landen stijgt momenteel het aantal coronabesmettingen. Dat heeft tot gevolg dat landen maatregelen nemen om die stijging te beteugelen. Deze maatregele…

Nieuwe subsidieregeling voor productie duurzame energie

In 2021 wordt de huidige Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) uitgebreid met energieproductie door middel van zonnepanelen en één of meer kleine windmolens. Er is voor 2021…

Boer verdiende veel minder in 2020

Boeren hebben dit jaar veel minder verdiend dan in 2019. Het gemiddelde inkomen van een teler en veehouder komt uit op 54.000 euro. Dat is 20.000 euro minder dan vorig jaar.

Nitraatrapportage geeft erkenning voor inzet agrarische ondernemers

Op 23 november jl. publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie …

Webinar: 12 jaar convenant Schone en zuinige agrosectoren

Op 7 december organiseren de partners van het Agroconvenant Schone en zuinige agrosectoren een webinar waarin de resultaten van 12 jaar schone en zuinige agrosectoren worden bespro…

LTO zet zich in voor coronasteun kalverhouders

De afgelopen weken is er vanuit de LTO vakgroep Kalverhouderij opnieuw veel tijd en energie gestoken in pogingen om vanwege corona tot een steunmaatregel voor vrije kalverhouders t…

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor boeren en tuinders

Agrarische ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb …

Scenario-analyse geeft tuinbouwondernemer grip op de toekomst

De coronacrisis versterkt de samenwerking van het Nederlands tuinbouwcluster. Iedere tuinbouwondernemer in Nederland kan nu aan de slag met een speciaal voor het cluster ontwikkeld…

Nadeelcompensatie biedt nertsenhouders toekomstperspectief

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de nadeelcompensatie voor de nertsenhouderij gepubliceerd. Omdat de nertsenhouderij abrupt en drie jaar eerder dan voo…

Nekslag dreigt voor groepsaccommodaties

Met de aanhoudende coronamaatregelen worden diverse bedrijfstakken hard getroffen. De bedrijfstak groepsaccommodaties valt echter buiten veel regelingen. Dat heeft te maken met de …

Boer, kweker en teler verkopen twee keer zo veel als voor de crisis

De verkopen aan consumenten bij de boer, teler en kweker zijn sinds maart verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat gaat van bloemen, sla, komkommers en tomaten tot kaas, aardapp…

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners