Coronamonitor Zeeland

Banken willen belang nemen in worstelende bedrijven

De grootbanken zijn in overleg met private financiers en de ministeries van Financiën en Economische Zaken om een herstelfonds op te zetten. Met het fonds moet het eigen vermogen versterkt worden van bedrijven die een veelbelovende toekomst hebben maar nu worstelen met de coronacrisis. Door een aandeel te nemen, hopen de banken meer leenruimte te creëren, ook voor bedrijven die al maximaal in het rood staan.

Het fonds zou zich moeten richten op middelgrote bedrijven die zorgen voor veel werkgelegenheid. Onduidelijk is nog hoe groot het fonds zou moeten worden.

'We zijn op zoek naar gezamenlijke oplossingen', vertelt Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank in een toelichting op de plannen. 'We kijken of we via bepaalde fondsstructuren met publiek en privaat geld het eigen vermogen van bedrijven kunnen versterken.'

Banken zijn goed in het inschatten van risico's. Draijer ziet een rol voor de grootbanken om overheden en private investeerders, zoals pensioenfondsen, te wijzen op investeringskansen. 'Er zijn genoeg bedrijven die er nu slecht voorstaan, maar ook in staat zijn om, als de economie weer aantrekt, de groeilijn weer op te pakken.'

Maatwerk
'Het gaat om maatwerk', vult Martijn Gribnau, de nieuwe ceo van de Volksbank, aan. 'Het is niet de bedoeling dat we bedrijven gaan steunen die niet gezond zijn. We gaan niet ons eigen bedrijfsmodel te gronde richten.' Het tweetal deed zijn uitspraken bij het halfjaarlijkse overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en vertegenwoordigers van de media.

Eerder deze maand kwam het Internationaal Monetair Fonds (IMF) al met de aanbeveling dat overheden met gerichte kapitaalsinjecties kunnen voorkomen dat vele, in normale tijden levensvatbare bedrijven kopje-onder gaan. Zo zouden belastingclaims omgezet kunnen worden in claims op een deel van de toekomstige winsten. Het IMF benadrukte daarbij wel dat overheidsgeld slechts ingezet kan worden als private instellingen zoals banken ook bereid zijn te investeren in de bedrijven.

In Nederland staat er voor ongeveer €16 mrd aan uitgestelde belasting uit. Staatssecretaris Hans Vijlbrief is in gesprek met de sector over de vraag hoe de banken tegen die schuld aankijken en hoe het kapitaal van bedrijven versterkt kan worden, aldus NVB-voorzitter Chris Buijink. De grootste concurrent bij kredietverstrekking is de overheid, ziet Draijer. 'Er wordt veel via de Belastingdienst gefinancierd.'

De banken roepen naast de oprichting van een herstelfonds ook op tot andere oplossingen om het (kleinere) mkb te ondersteunen, zoals de in 2001 afgeschafte tanteagaathregeling — die particulieren stimuleert om onder fiscaal aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen aan mkb-bedrijven.

Verlengen overheidssteun
Draijer en Gribnau hamerden dinsdag herhaaldelijk op het verlengen van de overheidssteun aan ondernemers. Alleen met de juiste garanties kan de bank zijn werk blijven doen, was de boodschap. Draijer sprak van een nieuw jaar dat na de zomer van start gaat. 'Als de vaccinaties hun werk gaan doen. Dat wordt een belangrijk moment. Bedrijven gaan dan hopelijk weer vaste grond onder de voeten voelen, maar je moet de steun geleidelijk afbouwen. Het mkb zit nog in de couveuse-stand.'

Dat een groot aantal bedrijven deze crisis niet te boven zal komen, is volgens het tweetal onvermijdelijk. Dat hoeft niet alleen maar negatief te zijn, meent Draijer. 'Een crisis zorgt ook voor een herstructurering van de economie. Maar je moet er wel voor waken dat werkloosheidseffecten niet ten koste gaan van de economie als geheel.'

Bron: Het Financieele Dagblad

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners