Coronamonitor Zeeland

Bouw houdt zich tijdens crisis staande dankzij verbouwingen

Gezien de forse krimp van de Nederlandse economie noemt het EIB de crisis in de bouw 'mild'. 'Tijdens eerdere crises was de krimp in de bouwsector juist veel groter dan van de nationale economie.' Dat was vooral te danken aan de renovatiebouw; omdat consumenten niet meer op vakantie en uit eten konden, werd het opgespaarde geld gestoken in verbouwingen.

In 2022-2025 'stevige' groei

De bouwproductie kan in de periode 2022-2025 bovendien weer 'stevig aantrekken', dankzij de 'gunstige perspectieven'. 'Grote woningbouwopgaven, hoge duurzaamheidsambities, en belangrijke uitdagingen rond vervanging en onderhoud van infrastructuur bieden een uitstekend groeipotentieel', aldus het EIB.

Zo zou de bouw jaarlijks met gemiddeld 3,5% kunnen groeien. Met een groei van de woningnieuwbouw met jaarlijks gemiddeld 7,5%, waarmee het aantal opgeleverde woningen weer kan oplopen tot 75.000 stuks in 2025. In 2020 waren dat er 69.000.

Maar die 'uitstekende' groeipotentie kan afzwakken, afhankelijk van de vraag of de opdrachtgevers en investeerders hun kapitaaluitgaven wel aandurven. Rondom de coronamaatregelen hangt nu eenmaal de nodige onzekerheid. Bovendien heeft de coronacrisis gevolgen voor het 'weerstandsvermogen van getroffen bedrijven'.

Ook de sterke stijging van de staatsschuld kan de ruimte voor beoogde investeringen verkleinen. 'Ongekende steunpakketten, fors lagere belastinginkomsten en sectoren die mogelijk nog jaren steun nodig hebben, maken de situatie er niet makkelijker op om gewenste investeringen ook voldoende te kunnen bekostigen.'

Renovatie redt bouwproductie in 2020

De bouw heeft zich vorig jaar aardig weten te handhaven dankzij de stevige groei van de renovatiebouw, aldus het EIB. Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw (kantoren, winkels). Dat is te danken aan een verschuiving in het bestedingspatroon van consumenten. Op vakantie of uit eten gaan kon niet door de coronamaatregelen. Een deel van het uitgespaarde geld ging naar verbouwingen. In beide sectoren stond de nieuwbouw wel onder druk.

De woningnieuwbouw daalde met bijna 10% de utiliteitsnieuwbouw met 5%. Die krimp werd vooral veroorzaakt in het pre-coronatijdperk, doordat er minder vergunningen werden afgegeven.

In de grond-, weg- en waterbouw zijn de corona-effecten nagenoeg 'vrijwel' uitgebleven. Ook de stikstofproblematiek had weinig effect op de productie. Investeringen vanuit opdrachtgevers — havens, telecom, energiesector — liepen in het afgelopen jaar niet terug. Met name de energiesector zat in de lift, maar ook vraaguitval in andere deelsectoren bij de opdrachtgevers voor de markt was relatief beperkt

2021 beperkte krimp

In 2021 is er wel nog sprake van krimp, maar beperkt, zo verwacht het EIB. De woningnieuwbouw stabiliseert volgens de bouweconomen door een licht herstel van de vergunningverlening en 'nog altijd goed gevulde orderboeken'. Bij de utiliteitsbouw zal zich nog wel krimp voordoen gezien de stand van de vergunningverlening. De domper dit jaar zit vooral bij de renovatiebouw, vooral een 'correctie op de incidentele groei van 2020'. Bij grond-, weg- en waterbouw zal er productiekrimp optreden, doordat gemeenten hun bestedingen terugschroeven en de stikstofperikelen ook voor 'productiebeperkingen' zorgen.

Ook de werkgelegenheid zal dit jaar terugvallen met 17.000 voltijdbanen, goed voor een daling met 3,5%. Die terugval is sterker dan vorig jaar. Natuurlijk omdat de krimp dit jaar sterker is dan in 2020, maar ook omdat de productiedaling met 1,5% vorig jaar vertraagd doorwerkt.

Bron: FD

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners