Coronamonitor Zeeland

CBS: relatief weinig coronadoden in Zeeland tot nu toe in tweede golf

Hoewel landelijk tot nu toe volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al meer dan 18.000 mensen zijn overleden aan het coronavirus, lijkt volgens datzelfde bureau het aantal coronadoden in Zeeland tot nu toe mee te vallen. Tijdens deze tweede golf is er in Zeeland op dit moment nauwelijks sprake van zogeheten 'oversterfte', meldt het CBS.

Oversterfte houdt in dat er meer mensen overlijden dan de modellen van het CBS voorspellen op basis van de sterfte in voorgaande jaren, seizoensgebonden factoren en de bevolkingssamenstelling. In de tweede golf tot nu toe (week 39 tot en met week 52) is de relatieve oversterfte het hoogst in Noord-Brabant en Zuid-Holland (beide rond 20,5 procent). Die twee provincies worden op de voet gevolgd door Utrecht, Overijssel en Flevoland met zo'n 20 procent oversterfte.

Zeeland onderaan

Zeeland staat onderaan de lijst met 0,9 procent oversterfte. Ook in Groningen blijft de oversterfte tot nu toe beperkt, daar waren 2,2 procent meer sterfgevallen dan de modellen van het CBS hebben voorspeld. Volgens het CBS wordt vrijwel alle oversterfte in deze periode waarschijnlijk veroorzaakt door het coronavirus.

Een kanttekening bij deze ranglijst is dat de voorspellingen van de sterfte in Zeeland door het CBS in onze provincie een relatief grote onzekerheidsmarge hebben. De voorspellingen van dit soort modellen zijn namelijk betrouwbaarder naar mate de aantallen groter zijn.

Zeeland is de provincie met de minste inwoners en daardoor zijn de voorspellingen van deze modellen voor onze provincie minder nauwkeurig, waardoor ook de cijfers over oversterfte in Zeeland minder nauwkeurig zijn.

Doodsoorzaak nog niet vermeld

Hoeveel van deze sterfgevallen toe te schrijven zijn aan het coronavirus is nog onbekend. Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal overledenen dat het CBS dagelijks ontvangt en daarbij wordt de doodsoorzaak nog niet vermeld.

Informatie over de doodsoorzaken ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juni 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers zijn landelijk van maart tot en met juni iets meer dan 10.000 mensen aan het coronavirus overleden.

Niet bij iedereen test afgenomen

Het RIVM registreert wel de aantallen coronadoden, het gaat dan om sterfgevallen waarbij met een coronatest besmetting met dat virus is aangetoond. Tijdens de eerste golf en in mindere mate ook tijdens deze tweede golf was het daadwerkelijke aantal coronadoden hoger, omdat niet bij iedereen een test werd afgenomen.

Met name bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen met corona, de palliatieve zorg, werden vaak niet getest, omdat opname op een intensive care volgens het zorgpersoneel in veel gevallen geen zin meer had. Wanneer die patiënten de besmetting met het virus niet overleefden, kwamen ze dus niet in de officiële coronacijfers van het RIVM terecht. Dat is ook de reden waarom het CBS kijkt naar de oversterfte als indicator van het daadwerkelijke aantal coronadoden.

Meeste sterfgevallen in Tholen

Volgens de RIVM-cijfers zijn er in Zeeland tot nu toe 132 Zeeuwen aan het coronavirus overleden. De meeste sterfgevallen zijn geregistreerd in de gemeente Tholen. Daar heeft het RIVM 22 coronadoden in de registratie opgenomen. Schouwen-Duiveland volgt met zeventien sterfgevallen en Middelburg met vijftien inwoners die de besmetting met het coronavirus niet hebben overleefd.

Sterfte door corona in registratie RIVM

Gemeente Aantal sterfgevallen door corona    Aantal ziekenhuisopnamen
Borsele 3 15
Goes 15 33
Hulst 11 23
Kapelle 3 6
Middelburg 16 35
Noord-Beveland 1 3
Reimerswaal 5 12
Schouwen-Duiveland    17 23
Sluis 15 26
Terneuzen 15 53
Tholen 22 51
Veere 2 10
Vlissingen 7 27
Zeeland 132 317

 

Op basis van deze sterftecijfers van het RIVM en de oversterfte schat het CBS in dat in de tweede golf tot nu toe landelijk meer dan 8.000 mensen aan het coronavirus zijn overleden. Dat brengt de totale sterfte door het coronavirus op meer dan 18.000 sterfgevallen. Dat is meer dan één op de duizend Nederlanders.

Langdurige gezondheidsklachten

De daadwerkelijke impact van het coronavirus is echter groter dan de sterfte alleen. Naast de overleden coronapatiënten zijn er namelijk ook zogenoemde long covid-patiënten, die langdurige gezondheidsklachten aan de besmetting met het coronavirus overhouden.

Hoeveel dat er zijn is nu nog onduidelijk, dat wordt nu in kaart gebracht. Wetenschappers schatten dat tien procent van de coronapatiënten kampen met langdurige klachten. In Zeeland heeft het RIVM tot nu toe 11.440 besmettingen geregistreerd. Als de schatting van tien procent klopt, zijn er in onze provincie tot nu toe meer dan duizend chronische patiënten bijgekomen door deze pandemie.

In de tienduizenden

Landelijk zijn er in de registratie van het RIVM meer dan 840.000 bevestigde coronabesmettingen opgenomen. Dat betekenen dat er tot nu toe landelijk meer dan 80.000 chronische patiënten zijn bijgekomen door het coronavirus. Nu is de schatting van tien procent nog onzeker, maar één ding is wel al zeker: het landelijke aantal coronapatiënten dat langdurige gezondheidsklachten aan de besmetting met het coronavirus overhoudt, is tot nu toe opgelopen tot in de tienduizenden.

Bron: Omroep Zeeland

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners