Coronamonitor Zeeland

CDA en D66 willen inkomenssteun voor 'grensondernemers'

Coalitiepartners CDA en D66 proberen het kabinet alsnog over te halen coronasteun uit te betalen aan zelfstandigen die in Nederland een bedrijf hebben, maar over de grens wonen. Zij wijzen op een recente uitspraak van de Europese Commissie, die stelt dat deze 'grensondernemers' ook recht hebben op een uitkering.

'Dit werpt een nieuw licht op de situatie', zegt Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA), die al langer ijvert voor de belangen van de getroffen ondernemers. 'De redenatie van het kabinet wordt niet door Brussel gevolgd.'

Nederland heeft steeds gezegd dat Nederlandse ondernemers woonachtig over de grens geen recht hebben op inkomenssteun vanuit de Tozo, de noodregeling voor kleine zelfstandigen. De uitkeringsregeling is immers geënt op de Participatiewet en geldt dus alleen voor ingezetenen, aldus de toenmalige staatssecretaris voor Sociale Zaken Tamara van Ark.

De Europese Commissie trekt die zienswijze in twijfel. De tijdelijke regeling is niet louter een bijstandsuitkering maar heeft ook socialezekerheidstrekjes en kan daardoor beschouwd worden als een 'bijzondere non-contributieve uitkering'. Dat betekent dat die ook over de grens moet worden uitbetaald, oordeelt de verantwoordelijke Eurocommissaris Nicolas Schmit in antwoord op vragen van CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers.

Het kabinet zal zijn 'stellige njet' tegen inkomenssteun moeten intrekken, denkt D66-Kamerlid Steven van Weyenbergh. 'Nu deze uitspraak er ligt, hoop ik dat er eindelijk een oplossing komt.'

Duizenden gedupeerden

De twee regeringspartijen roepen het kabinet op om uit te zoeken hoe kleine zelfstandigen in de grensstreek op korte termijn geholpen kunnen worden met inkomenssteun. Tot nu toe konden zij alleen een zachte lening afsluiten voor bedrijfskapitaal.

In totaal gaat het om zo'n 3500 kleine zelfstandigen, van wie iets meer dan de helft in België woont en de rest in Duitsland, schat Palland. 'Die vallen tussen wal en schip omdat de Nederlandse coronaregels en die van de buurlanden niet goed op elkaar aansluiten.'

Zo hanteert Nederland het woonlandprincipe, terwijl de buurlanden bij de tegemoetkoming voor weggevallen inkomsten uitgaan van waar de omzet wordt gedraaid. Dat leidt tot de merkwaardige situatie dat Nederlandse ondernemers die in Duitsland of België wonen en een bedrijf in Nederland runnen helemaal geen hulp krijgen met de dagelijkse boodschappen, terwijl Duitsers en Belgen die in Nederland wonen met een bedrijf over de grens dubbel toegang hebben tot steun.

Toenmalig staatssecretaris voor Sociale Zaken Tamara van Ark (VVD) beloofde voor de zomer samen met de betrokken landen uit te zoeken waar de hiaten zitten. Van Weyenbergh: 'Er is nog geen witte rook.'

Uit een brief die Van Ark begin juli naar de Kamer stuurde, blijkt dat Duitsland noch België geneigd is de steunmaatregelen verder te verruimen.

Juridische stappen

Ondanks het oordeel van de Commissie hoeft Nederland formeel nog niet in actie te komen. De Commissie zou een procedure moeten beginnen of de getroffen ondernemers zouden zelf naar de rechter moeten stappen. Dat zou onwenselijk zijn, vinden de twee coalitiepartners. 'Wat we echt niet willen is dat het op een procedure aankomt, of een rechtsgang,' aldus Van Weyenbergh. 'Waar we naartoe moeten is een snelle oplossing.'

Dat kan door de Tozo alsnog met terugwerkende kracht open te stellen voor grensondernemers of door hun tegemoet te komen in het derde coronasteunpakket dat nu met sociale partners wordt besproken, bepleiten de twee coalitiepartijen. Maar het kan ook door alsnog de mismatch met de steunregelingen in Duitsland en België weg te nemen.

Bron: FD

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners