Coronamonitor Zeeland

Containervaart piekt te midden van pandemie en lockdowns

De mondiale economie krimpt fors onder druk van de corona-pandemie. Maar uit de wereld van de containervaart klinken zowaar positieve geluiden. Een vreemde combinatie op het eerste gezicht. De verklaring is minder opmerkelijk. De toekomst is overigens onzeker.

Positivisme troef onder de belangrijke internationale spelers in de containervaart na de cijfers over het derde kwartaal. Hapa-Lloyd liet medio oktober weten een ‘aanzienlijk beter’ derde kwartaal te draaien dan verwacht. Ook  Maersk, de grootste containerrederij ter wereld, liet zich medio oktober gunstig uit over de ontwikkelingen in het derde kwartaal. De Zuid-Koreaanse rederij heeft dit jaar twaalf nieuwe grote containerschepen in de vaart gebracht om de drukte de baas te blijven, zo stelt Rob van den Eijnden, algemeen directeur van de Nederlandse vertegenwoordiging tegenover het FD. 
Opmerkelijk is ook dat de tarieven voor het transport van containers dit jaar over een breed front flink zijn gestegen. Vooral op de vaarroute van Azië naar de VS is sprake van een fikse stijging. Voor het vervoer van een grote container van 40 voet geldt een spottarief van rond de 4.000 Amerikaanse dollar. Dat is een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Een op eerste gezicht vreemde ontwikkeling in deze tijd van corona en economische teruggang.

E-commerce

Voor die verhoging zijn echter verschillende verklaringen. Allereerst hebben de financiële steunpakketten in de diverse landen er voor gezorgd dat consumenten optimistisch bleven en dus geld bleven uitgeven. Omdat diverse sectoren gesloten waren of zijn, is het consumptiegedrag verschoven, stelt Rico Luman, analist bij ING. Hij zegt hierover in het FD: “Er is een verschuiving geweest van de consumptie van diensten naar die van goederen. De daling van de wereldhandel slaat vooral neer bij bulkgoederen zoals ertsen en minerale olie.” In plaats van reizen, horeca en shoppen in stenen winkels, zijn consumenten massaal overgestapt naar de corona-veilige e-commerce. En veel van die goederen moeten per container worden vervoerd. Een andere verklaring voor het goede derde kwartaal is het snelle herstel in China, en opgeheven restricties in grote delen van Europa en de Verenigde Staten. Dat zorgde voor een grote inhaalslag in de vraag naar producten.

Rotterdamse haven containervervoer

Zo bleek ook uit de recente cijfers van de haven van Rotterdam. In de voor Rotterdam belangrijke containeroverslag bleef de afname beperkt, tot een min van dik 2 procent over de eerste negen maanden, fors beter dan de overall prestatie van de haven dit jaar. Het verlies is vooral de eerste maanden tijdens de eerste coronagolf opgelopen. Bij de relatief goede cijfers voor de containervaart speelt mee dat de vraag naar goederen in Europa harder is gedaald dan in China. Daardoor is vooral de import vanuit Azië teruggevallen, maar is de export naar Azië juist gestegen. De haven profiteerde er verder van dat bedrijven al weer extra voorraden aan het aanleggen zijn met het oog op het aflopen van de overgangstermijn voor de brexit op 31 december dit jaar.

Malaise vliegverkeer

Daarnaast profiteert het zeetransport van de malaise in het vliegverkeer. Doordat het vliegverkeer grotendeels platligt, is er een capaciteitstekort voor vracht, wat resulteert in hogere tarieven. Producten die geen haast hebben, worden daarom omwille van de
beschikbaarheid en prijs meer per zeecontainer verstuurd. Ander pluspunt: door de lage olieprijs is brandstof goedkoop.

Beperking capaciteit

Beperkte capaciteit is ook een reden van de tarieventoename van containertransport. De rederijen schroefden begin dit jaar met succes hun capaciteit terug door schepen uit de vaart halen en afvaarten te schrappen. Dat was hard nodig, omdat de sector wel degelijk hard werd geraakt door corona. Die ingrepen voorkwamen een dramatische daling van de vervoerstarieven, en leidden zelfs tot een sterke tarievenstijging toen de markt in het derde kwartaal weer aantrok. Bij het aantrekken van de vraag in het derde kwartaal kwam bijna een tekort aan scheepsruimte voor de verladers. Dat leidde tot een scherpe stijging van de spotprijzen. Op de vraag waarom dat vroeger niet lukte en nu wel, is consolidatie het antwoord. Er zijn minder spelers die de dienst uitmaken. De drie containerallianties (ongeveer 80 procent van de markt) bestaan uit tien rederijen, voorheen waren dat er twintig.

Toekomst onzeker

Grote vraag is of de containervaart de goede cijfers ook de komende maanden kan vasthouden. De pandemie kent immers zijn eigen regels. Factoren als consumentenvertrouwen, werkloosheid en versoberende steunpakketten zijn van grote invloed. En wat als er nieuwe lockdowns komen?

 

Bron: Logistiek

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners