Coronamonitor Zeeland

Corona en temperatuurmeting op de bouwplaats

De aanpak van het coronavirus vergt op veel plaatsen aanpassing in het bouwproces. Denk aan maatregelen als het veelvuldig wassen en desinfecteren van handen en het gebruik van mondkapjes. Het protocol 'Samen veilig doorwerken' biedt houvast voor het veilig doorwerken op de bouwplaats. Eén van de manieren om het risico op besmetting te verminderen volgens het protocol, is temperatuurmeting. Maar mag dat zomaar?

ARBO- en privacyregels

Het meten van de lichaamstemperatuur van een ander, ongeacht of dat een werknemer of een derde is, is niet zomaar toegestaan. Ook niet als het gaat om een bouwplaats en de veiligheid van de daar werkzame personen. ARBO- en privacyregelgeving vergen een bepaalde aanpak. Daardoor is het (in beginsel) niet toegestaan temperatuurgegevens te registreren (bijv. met behulp van een warmtecamera) of meetresultaten op een min of meer voor anderen kenbare wijze te gebruiken. Het gebruik van een geautomatiseerd toegangspoortje, dat aan de hand van een temperatuurmeting al dan niet toegang verleent tot de bouwplaats, wordt bijvoorbeeld aangemerkt als een niet toegestane geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Een systeem, dat met een voor omstaanders waarneembaar signaal (bijv. rood of groen licht of een geluidssignaal) aangeeft of iemand de bouwplaats mag betreden, wordt beschouwd als een inbreuk op de privacy (art. 8 EVRM en art. 10 Grondwet) en is daarmee evenmin toepasbaar.

Expliciete toestemming

Is een temperatuurmeting dan wel toegestaan als de betrokkene daarvoor expliciet toestemming geeft? Het antwoord is ontkennend als het gaat om werknemers en hulppersonen. Deze personen staan in een bepaalde (gezags)verhouding tot degene die toestemming vraagt (de werkgever of opdrachtgever) en belang heeft bij de medewerking van betrokkenen. Men zou zich daardoor minder vrij kunnen voelen om de meting te weigeren. Voor andere personen die de bouwplaats bezoeken zou dat wellicht anders liggen, maar ook dan kan er nog steeds sprake zijn van een ontoelaatbare inbreuk op hun privacy.

Zelf aflezen

Gelet op het bovenstaande resteert er feitelijk slechts één mogelijkheid: de betrokken persoon leest zelf zijn of haar lichaamstemperatuur af en betreedt vervolgens op grond van de eigen bevindingen al dan niet de bouwplaats. Hoewel niet ideaal, is dit op dit moment de enige manier waarop temperatuurmeting op de bouwplaats op een praktische en toegestane wijze kan plaatsvinden.

Meer informatie

 

Bron: BouwendNederland

 

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners