Coronamonitor Zeeland

Corona maatregelen in verband met werken over de grens

Grensarbeid tijdens de Corona crisis levert veel vragen op. In dit artikel vind je links naar actuele informatie voor grensarbeiders.  Dit artikel wordt wekelijks geactualiseerd.

De Interregionale vakbondsraad (IVR) Schelde Kempen organiseert een digitale informatie sessie over Corona Maatregelen en Grensarbeid. Deelnemen kan door op deze link te klikken. Deelname is kosteloos, maar inschrijving wel noodzakelijk. Na inschrijving kunt u de informatiesessie van ongeveer 15 minuten bekijken. Vragen kunnen achteraf worden ingezonden.

Links werken in Nederland:

Algemene nationale informatie.

Corona informatie pagina van Nederlandse Rijksoverheid met informatie over de algemene maatregelen in Nederland

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Doorwerken en passeren van de grens.

In principe zijn er voor grensarbeiders geen beperkende maatregelen om in Nederland te kunnen werken of reizen.  Wel moet rekening gehouden worden met de maatregelen tot de onderlinge afstand. Als de grensarbeider door Belgie of Duitsland moet reizen om in Nederland te komen is het advies om de zelfde documenten te benutten als voor het inkomend grenspendel verkeer. Dat is mogelijk niet noodzakelijk maar mogelijk wel handiger als je in eigen land staande wordt gehouden en moet verantwoorden waarom je onderweg bent.

Vragen en antwoorden reisadvies naar Belgie.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-belgie

Thuiswerken.

Nederland besluit om door de Corona crisis gedwongen uren thuiswerk van grensarbeiders als in het werkland gemaakt te beschouwen.

https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/nieuws/sociale-verzekering-verandert-niet

Nederland en Duitsland hebben bovenop het Nederlands Duits belastingverdrag aanvullende maatregelen genomen. Deze voorkomen dat de door Corona maatregelen thuiswerkende grensarbeider geconfronteerd wordt met een verschuiving van de heffing bevoegde staat van werkland naar woonland. Meer details zijn te vinden in het beleidsbesluit fiscale maatregelen corona virus.

Nederlands Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus 14.04.2020

Tijdelijk werkloos.

Je bent grensarbeider en je werkt in een Nederlands bedrijf en je bent Nederlands sociaal verzekerd. Als de werkgever de voortgang van het werk niet meer kan waarborgen kan deze een beroep doen op de NOW. Dat is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging werkbehoud. De werkgever betaalt het salaris 100% door en ontvangt via het UWV een compensatie voor het geleden omzetverlies.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

Zelfstandigen.

Corona informatie kamer van koophandel Nederland.

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo

Overig.

Kamerbrief in Nederland over de situatie in de grensregio’s.

kamerbrief-over-de-situatie-in-de-grensregios

 

Links  werken in Belgie:

Algemene Nationale informatie.

Algemene informatie over de corona crisis maatregelen in Belgie

https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Doorwerken en passeren van de grens.

Het crisis centrum in Belgie en informatie over aanvragen van vignet om als grensarbeider de grens over te steken.

https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-met-nederland

Pagina Fod Economie over vignet en attest voor grensarbeiders. Het Vignet is alleen voor werknemers in Vitale sectoren. Misbruik is strafbaar. Andere grensarbeiders hebben een verklaring van de werkgever nodig die aantoont dat het nodig is om de grens over te steken voor werk.

Het oversteken van de grens om via Belgie naar bijvoorbeeld  Zeeuws Vlaanderen te rijden of via Antwerpen naar Maastricht is niet toegestaan.

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-bepalingen-voor

Thuiswerken.

Belgisch heeft besloten om door de Corona crisis gedwongen thuiswerk uren van de grensarbeider als in het werkland gewerkt te beschouwen.

883enCovid19

Tijdelijk werkloos.

Informatie van het Belgisch Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) over de tijdelijke werkloosheid en vereenvoudigde betalingsprocedure. Voor volledige informatie kijk dan ook even op de links T2 en hoe aan te vragen.

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2

Op fiscaal vlak geldt het huidig Belgisch Nederlands belastingverdrag nog. Dit houdt voor de thuiswerkende grensarbeider een risico in dat over de thuisgewerkte arbeidsuren een wisseling van heffing bevoegde staat ontstaat. Belgie en Nederland zijn in contact over de wens de thuis gewerkte uren net als bij de sociale zekerheid te beschouwen als in het werkland gemaakt. Daarover is (nog) geen duidelijkheid.

Een werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis, kan van de Vlaamse overheid een eenmalige vergoeding voor 1 maand krijgen voor de betaling van de water- en energiefactuur.

Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen). Ben je niet in België gedomicilieerd maar in een EU-lidstaat, EER of Zwitserland gedomicilieerd? Dan moet je de vergoeding zelf online aanvragen. Dit kan vanaf 20 april 2020 .

https://www.vlaanderen.be/water-en-energievergoeding-bij-tijdelijke-werkloosheid-door-covid-19

Zelfstandigen.

Informatie van het rijks instituut voor sociale zekerheid zelfstandigen in Belgie. Het overbruggingsrecht staat ook open voor de  zelfstandige die niet in Belgie woonachtig is maar wel sociaal verzekerd is.

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

Links werken in Duitsland:

Algemene Nationale informatie.

Nederlandstalige pagina over de algemene corona maatregelen in Duitsland

https://duitslandinstituut.nl/artikel/36312/corona-in-duitsland-veelgestelde-vragen

De informatiepagina van het Duits ministerie van volksgezondheid in Duitse taal en het Engels

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Doorwerken en passeren van de Grens.

Grenspendelkaart Duitsland. Grensarbeiders mogen nog steeds heen en weer tussen Duitsland en Nederland. Omdat er wel reisbeperkingen zijn heeft de Duitse politie een kaart ter beschikking gesteld die grensarbeiders kunnen afdrukken invullen en achter de autoruit bevestigen. Het is niet noodzakelijk, maar maakt het reizen waarschijnlijk wat makkelijker.

https://grenzinfo.eu/emra/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Pendlerbescheinigung.pdf

Thuiswerkende grensarbeider.

De thuis werk uren van de door Corona maatregelen gedwongen thuis werkende grensarbeider worden beschouwd alsof deze op de werkplek in het werkland gemaakt zijn. Dat voorkomt het risico van gedwongen wisseling van sociaal zekerheid systeem.

https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/nieuws/sociale-verzekering-verandert-niet

Nederland en Duitsland hebben bovenop het Nederlands Duits belastingverdrag aanvullende maatregelen genomen. Deze voorkomen dat de door Corona maatregelen thuiswerkende grensarbeider geconfronteerd wordt met een verschuiving van de heffing bevoegde staat van werkland naar woonland. Meer details zijn te vinden in het beleidsbesluit fiscale maatregelen corona virus.

Nederlands Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus 14.04.2020

Tijdelijk werkloos.

Je bent grensarbeider en je werkt in een Duits bedrijf en je bent Duits sociaal verzekerd. Als de werkgever de voortgang van het werk niet meerkan waarborgen kan deze een beroep doen op de Kurzarbeid regeling.  De Arbeitsagentur heeft een magazin voor ondernemers met informatie over “Kurzarbeit”: Het is de ondernemer die deze uitkering aanvraagt.

https://faktor-a.arbeitsagentur.de/arbeitswelt-gestalten/corona-und-kurzarbeit-was-gilt-jetzt-fuer-arbeitgeber/

De Kurzarbeit regeling wordt direct aan de werknemer betaald. Dit is een netto uitkering waarover in Duitsland geen belasting betaald hoeft te worden. In de beleidsbrief fiscale maatregelen coronavirus van de Nederlandse overheid staat dat Nederland deze uitkering vrijstelt van belasting.

 ” Nederland, kort gezegd, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld en Arbeitslosengeld voor zover dat geacht wordt te zijn verkregen als gevolg van corona(maatregelen) vrijstelt van belasting. Deze vrijstelling geldt voor de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020″

Nederlands Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus 14.04.2020

Zelfstandigen.

Corona aanspreekpunt voor ondernemers NordRhein Westfalen.

https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner

Maatregelen voor zelfstandigen ” soforthilfe en schtuzfonds”.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-Milliardenhilfe-fuer-alle.html

Zelfstandigen informatie in het Nederlands met meerdere links naar de sofort hilfe en schutzfonds.

https://grenzinfo.eu/eur/nl/directe-hulp-voor-kleine-ondernemers-en-zzpers-in-duitsland/

 

Overig.

Duitsland, Nederland en Belgie zijn nu samen in een e “Cross-Border Task Force Corona”.

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerpraesident-laschet-initiiert-eine-cross-border-task-force-corona

Link naar de Corona informatie pagina van de Duitse bond DGB

https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-5946-11ea-8e68-52540088cada

 

Zodra meer informatie beschikbaar is of betere links wordt dit artikel geactualiseerd. Dit is de versie van Woensdag 15 april

 

Bij vragen of advies kan je ook contact opnemen met de grensinformatiepunten van de vakbonden. De links staan onder aan deze pagina. Hou er rekening mee dat ook die kantoren alleen digitaal te bereiken zijn.

Voor contact met de Interregionale vakbondsraad Schelde Kempen mail naar info@werkenoverdegrens.eu

 

Bron: Werkenoverdegrens.eu

 

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
VNO-NCW Brabant Zeeland
Aan de slag in Zeeland
Economic board Zeeland
Impuls Zeeland
Provinci Zeeland