Coronamonitor Zeeland

Coronaleningen nu ook voor investeringen te gebruiken

Om door corona getroffen bedrijven perspectief te bieden kunnen de coronaleningen om meer redenen aangevraagd worden, bijvoorbeeld voor investeringen in nieuwe apparatuur voor op de bouwplaats. Dit biedt mogelijkheden aan bouw- en infrabedrijven om in de herstelfase toch belangrijke uitgaven te doen die anders mogelijk zouden worden uitgesteld.

Het ministerie van Economische Zaken meldt dat de regelingen tot en met 31 december 2021 lopen. Meer informatie over deze coronaleningen is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Coronalening

Bij de coronalening (ook wel coronakredietregeling genoemd) staat de overheid voor een groter deel van de lening garant voor het geval de lening niet terugbetaald kan worden. Hierdoor kunnen banken en andere financiële instellingen sneller leningen verstrekken aan bedrijven. Uiteraard zal de instelling wel beoordelen of het bedrijf de lening financieel kan dragen.

De leningen verschillen per bedrijfsgrootte: maximaal 50.000 euro voor kleine bedrijven, maximaal 1,5 miljoen voor het mkb en tussen de 1,5 en 150 miljoen voor het grootbedrijf.

Investeringen

De overheid vindt het van belang dat bedrijven weer zo snel mogelijk kunnen toegroeien naar de omzet en winst van vóór corona. Het is dan van belang dat de leningen niet alleen gebruikt kunnen worden om bedrijven snel van financiering te voorzien om hun rekeningen mee te betalen, maar ook om mogelijkheden te bieden om te investeren in machines, grondstoffen, het heropbouwen van voorraden en het terugbrengen van schulden naar een gebruikelijke termijn.

Nu de coronasituatie zich lijkt te verbeteren zullen de noodsteunmaatregelen mogelijk na het derde kwartaal worden afgebouwd en kan de coronalening gebruikt worden voor verder herstel.

Bron: Bouwend Nederland

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners