Coronamonitor Zeeland

CPB: economie groeit nog harder

De hogere economische groei is het gevolg van de keuzes die het demissionaire kabinet in de dinsdag gepresenteerde begroting voor 2022 heeft gemaakt. Er gaan miljarden extra naar klimaat, criminaliteitsbestrijding, woningbouw en koopkrachtverbetering.

'De veerkracht van de Nederlandse economie is groot gebleken. De arbeidsmarkt heeft de crisis opvallend goed doorstaan, het steunbeleid heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld', aldus CPB-directeur Pieter Hasekamp.

Hoger begrotingstekort
Het tekort van de overheid loopt door de extra uitgaven meer op dan waar de het CPB in augustus op rekende. In augustus gingen de rekenmeesters van kabinet en parlement nog uit van een min van 1,8%. Dat wordt naar verwachting een tekort van 2,3%. De staatsschuld blijft desondanks ruim onder de tijdelijk buiten werking gestelde Brusselse norm van 60%.

Het CPB heeft er begrip voor dat begrotingsafspraken tijdens de crisis opzij zijn gezet. Nu het ergste achter de rug lijkt, is het tijd voor nieuwe begrotingsdiscipline. Vrij vertaald: de strenge boekhouder moeten het weer overnemen van de geld uitgevende crisismanager. Het volgende kabinet moet zich opnieuw verbinden aan duidelijke regels.

Werkloosheid blijft laag
De werkloosheid loopt volgend jaar een beetje op, maar minder dan het CPB een maand geleden dacht. Het planbureau gaat ervan uit dat 3,5% van de beroepsbevolking volgend jaar werkloos is. Dat is naar Nederlandse begrippen bijzonder laag. De coronasteun van het kabinet voor het bedrijfsleven voorkwam dat de werkloosheid dit en vorig jaar stevig opliep.

Een analyse van de arbeidsmarkt door het CPB laat opnieuw zien dat de klap in de crisis vooral is opgevangen door jongeren met flexibele contracten. De werkloosheid steeg bij die groep tijdens de crisis fors. De hoeveelheid flexibele contracten is nog niet terug op het niveau van voor de crisis. Recent is er wel een stijging van het aantal vaste contracten zichtbaar.

Financiële stabiliteit
Zorgen over de inflatie maakt het Planbureau zich niet. De recente toename is waarschijnlijk tijdelijk. De oorzaken die ten grondslag lagen aan de stijging ebben volgens het CPB weg. Ook ziet het Planbureau geen loonprijsspiraal. Zorgen zijn er wel over de snelle stijging van de huizenprijzen en andere vermogenstitels. Dat kan volgens het CPB een risico voor de financiële stabiliteit zijn.

0,1%
Het doorsnee huishouden gaat er volgend jaar 0,1% op vooruit.Snel stijgende huizenprijzen kunnen ook bijdragen aan grotere vermogensongelijkheid. De inkomensverhoudingen lijken in 2022 niet uit het lood geslagen te worden. De koopkracht stijgt op papier nauwelijks in 2022. Het doorsnee huishouden gaat er 0,1% op vooruit. Dat is een fractie beter dan in augustus.

Toen voorzag het CPB geen daling maar ook geen stijging voor volgend jaar. In de crisisjaren gingen huishoudens er door de bank genomen trouwens op vooruit, in 2020 zelfs met 2,5%. Maar algemene koopkrachtcijfers zeggen bijzonder weinig over wat mensen tijdens de crisis individueel overkwam.

Knopen doorhakken
Een nieuw kabinet moet volgens het CPB knopen doorhakken over lastige dossiers die grote invloed hebben op de economische ontwikkeling op de lange termijn, zoals het klimaat, stikstofdossier, de betaalbaarheid van de zorg maar ook een breder thema zoals de tweedeling van de maatschappij

De mogelijkheden om die problemen snel aan te pakken door extra geld uit te trekken, zijn op korte termijn als gevolg van de krappe arbeidsmarkt beperkt. 'Het risico bestaat dat dat eerder lonen en prijzen zal aanjagen dan de economische activiteit', aldus het CPB. Voor de crisis bleek het ook al lastig om extra geld goed te besteden.

Lees het volledige artikel: FD

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners