Coronamonitor Zeeland

De laatste coronamonitor

Vandaag verschijnt de laatste coronamonitor Zeeland. Tientallen keren hebben we u voorzien van informatie en achtergronden bij het Zeeuwse coronanieuws. We lieten zien hoe de coronamaatregelen de Zeeuwse ondernemers trof, denk aan het verhaal van Niek Dambruin over groepsaccomodaties. Ook vertelden we  waarvoor de bestuurlijke Taakgroep zich inzette in Den Haag, zoals de lobby voor maatwerk. En we deelden positieve initiatieven wanneer die er waren, denk aan een privérondleiding door het Zeeuws Museum met een robot. Inmiddels zijn veel maatregelen komen te vervallen en op Prinsjesdag hoorden we dat de economie weer gaat groeien. Een goed moment om de balans op te maken voor Zeeland. We blikken terug met gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde.

Hoe kijken jullie terug op de afgelopen periode?
Jo-Annes de Bat: “Het afgelopen jaar zorgde aan de ene kant voor minder contact. Maar we zijn in alles eigenlijk juist dichter bij elkaar gekomen in Zeeland en hebben veel samen gedaan. Als het moet, kunnen we nu nog sneller schakelen en van ons laten horen in Den Haag.”

De landelijke economie gaat weer groeien, hoe is het met de Zeeuwse economie gesteld?
Jo-Annes de Bat: “We zien gelukkig dat het in veel sectoren in Zeeland weer veel beter gaat. Maar we staan nu ook voor nieuwe opgaven, zeker daar waar de overheidssteun stopt. Veel bedrijven zijn geholpen met de financiële regelingen, maar die moeten nog wel terugbetaald worden. Ondernemers zijn daarom nog niet allemaal  uit de zorgen.  Dat betekent dat we vinger aan de pols moeten blijven houden. Daarom hebben we een nieuw SOS-programma (link naar SOS programma van Dockwize - Dockwize ) om ondernemers te helpen werken aan de toekomstbestendigheid van hun onderneming.”

Een belangrijk onderdeel van de economie is de vrije tijdssector. Hoe staat het daar nu mee?
Dick van der Velde: “De coronacrisis heeft geleid tot een enorme, noodgedwongen uitstroom van personeel. Er was al sprake van personeelsgebrek in de vrijetijdssector, maar dat is nu veel groter en zal de sector de komende jaren blijven achtervolgen.”

Zijn er nieuwe uitdagingen voor de toekomst van de vrije tijdssector?
Dick van der Velde: “ Als gevolg van de coronamaatregelen zagen we verschuivingen in bezoekersgroepen: veel meer mensen in eigen land op vakantie, veel minder internationale bezoekers. Dat biedt kansen voor de toekomst, want ons eigen land is echt herontdekt. Maar door nieuwe bezoekersgroepen zagen we ook mismatches tussen aanbod, bezoekers en inwoners. Niet elke bezoeker past bij Zeeland.  En het motto ‘drukte mijden’ tijdens de coronacrisis heeft een vergrootglas gelegd op toeristische drukte. We moeten daarom nog veel meer aandacht besteden aan een goede balans tussen inwoners en toeristen.”

Wat heeft Zeeland nodig na corona?
Jo-Annes de Bat: “De Zeeuwse economie herstelt zich snel, maar er staan  nieuwe uitdagingen voor de deur. Het aanpakken daarvan gaan we ook gezamenlijk doen, daarvoor hebben we het post-corona Versnellingsplan (www.zeeland.nl/corona )  gemaakt. Onze speerpunten zijn het vergroten van de weerbaarheid van getroffen bedrijven, sectoren en regio’s, het herstellen en vergroten van het verdienvermogen  van de regionale economie en het behouden en creëren werkgelegenheid in Zeeland. De arbeidsmarkt was al krap voor corona, dus daar moeten we op blijven inzetten. Dat doen we samen met werkgevers en het onderwijs. Met elkaar moeten we investeren in goed, passend en modern werkgeverschap en voldoende kansen voor ontwikkeling, doorstroming, om- en bijscholing bieden. Ook blijven we inzetten op het interesseren van mensen buiten Zeeland  voor een baan hier.”

Wat betekent dat voor het woonbeleid?
Dick van der Velde: “Dat iedereen die in Zeeland wil komen werken ook hier een geschikt huis kan vinden. Met instroom van buiten houden we dus ook rekening in ons woonbeleid. We gaan voor een toekomstbestendige woningvoorraad. Dat gaat niet alleen over bouwen, maar ook verduurzamen van woningen en bijvoorbeeld hergebruik van leegstaande panden.”

De Zeeuwse economie steunt ook op tijdelijke werknemers, welk effect had corona daarop?
Dick van der Velde: “Door  corona werd duidelijk dat de druk op de beschikbare huisvesting voor buitenlandse werknemers is toegenomen. De vraag naar beschikbaarheid én kwaliteit van huisvesting in Zeeland zal, mede als gevolg van groeiende vraag op de arbeidsmarkt, de komende jaren alleen maar toenemen. Dat blijkt ook uit het onderzoek dat we hebben laten doen naar de huisvesting van buitenlandse werknemers. We moeten aanbod van beschikbare huisvesting beter in beeld brengen omdat nu onvoldoende inzicht is in wie waar tijdelijk gehuisvest is. Een registratieplicht kan daarin helpen. Flexwonen ook, want naast seizoenswerkers zoeken ook statushouders en mensen die -om wat voor reden dan ook- niet meer in hun eigen woning kunnen blijven, naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Daar willen we verandering in brengen.”

 

Kijk voor een uitgebreidere terug- en vooruitblik op corona in Zeeland op www.zeeland.nl/corona. Daar vindt u onder andere het ‘post-coronaplan’ en eerder uitgezonden webinars.

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners