Coronamonitor Zeeland

Download hier de formulieren om tijdens de avondklok buiten te werken

Vanaf zaterdag 23 januari tot woensdag 10 februari 2021 voert het kabinet een avondklok in. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends. Zorg voor dieren en planten is cruciaal werk dat tijdens de avondklok mag worden uitgevoerd. Ondernemers en werknemers in de land- en tuinbouw mogen hiervoor dus ’s avonds blijven reizen, mits zij een eigen verklaring én een werkgeversverklaring avondklok bij zich hebben.

Iedereen in Nederland die noodzakelijkerwijs naar buiten moet tijdens de avondklok, moet het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heb je geen formulier nodig.

Als het nodig is dat jouw werknemers bedrijfsmatig op pad gaan tijdens de avondklok, moeten zij daarnaast óók een werkgeversverklaring kunnen tonen. Als werkgever geef je deze verklaring af voor de periode dat werknemers voor werk in de avonduren naar buiten moeten. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen of en wat noodzakelijk is. Dit geldt overigens ook voor ondernemers zelf, ook zij dienen beide verklaringen te kunnen tonen tijdens de avondklok. Beide verklaringen kunnen ofwel geprint of digitaal meegenomen worden.

Twee formulieren

Het is niet de bedoeling dat je een eigen formulieren maakt. De Rijksoverheid heeft formulieren beschikbaar gesteld op hun website. Hieronder kun je de formulieren ook rechtstreeks downloaden.

De formulieren komen morgen ook beschikbaar in onder andere het Engels, Pools en Bulgaars. Houd de pagina van de Rijksoverheid hiervoor in de gaten.

Hoe vul ik als werkgever het formulier in?

Stel deze verklaringen tijdig beschikbaar aan je werknemers. Voor iedere werknemer vul je een eigen formulier in. Dit hoeft niet iedere dag opnieuw. Je vult in voor welke dagen en tijdstippen de werknemer voor werk buiten moet zijn tijdens de avondklok. Dat kan een terugkerend patroon zijn (elke week op maandag en dinsdag) of een aaneengesloten periode of mogelijk maar één of enkele dagen. Wees zo specifiek mogelijk.

Ondertekenen met handtekening is alleen nodig als je het formulier uitprint. Als je het formulier digitaal invult hoef je het niet te ondertekenen. Je vinkt op het formulier aan dat dit naar waarheid is ingevuld. Overtreding van de avondklokregels kunnen worden beboet met een boete van € 95,-. Het afgeven of gebruiken van valse verklaringen wordt strafrechtelijk vervolgd.

Meer informatie

Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie en veelgestelde vragen over de avondklok.

Bron: ZLTO

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners