Coronamonitor Zeeland

Eerste uitkomsten enquête bekend

Het onderzoek richt zich op de directe economische gevolgen voor het culturele veld over de periode
maart-1 juni 2020. Hierin zijn tevens de resultaten verwerkt van onderzoeken die door het Zeeuws
Cultuuroverleg en Erfgoed Zeeland zijn uitgevoerd. Op de provinciale enquête hebben 100 respondenten
gereageerd. 80 respondenten hebben financiële gegevens aangereikt, waarmee voor deze groep een
totale inkomstenderving van 4,3 mln. euro kan worden becijferd bij een omzet van ca € 40 mln over deze
periode. Dit getal geeft een indicatie van de directe schade voor de culturele sector. Omdat de respondenten
verdeeld zijn over alle disciplines en grote en kleinere organisaties (en ZZP’ers) zijn de cijfers
representatief voor het geheel. De schade in de keten (toeleveranciers) en daarmee het grotere effect op
de economie valt buiten de scope van het onderzoek.

Wij zien dat in Zeeland aanvullende steun nodig is voor de culturele sector. Deze zal echter nooit genoeg
(kunnen) zijn om de inkomstenderving van de sector als geheel te compenseren. Het gaat erom dat we
als Zeeland gezamenlijk de voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van Zeeland essentiële
culturele infrastructuur zo goed als mogelijk door de corona-crisis loodsen. Wij willen daarom een
beweging in gang zetten door als Provincie het voortouw te nemen bij de vorming van een Zeeuws
‘coronafonds’ voor cultuur. Wij zullen het Rijk, de gemeenten en het bedrijfsleven actief benaderen om
zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Voor meer informatie zie de brief die GS aan PS heeft gestuurd: Klik hier

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
VNO-NCW Brabant Zeeland
Aan de slag in Zeeland
Economic board Zeeland
Impuls Zeeland
Provinci Zeeland