Coronamonitor Zeeland

Forse uitbreiding steun belangrijk voor banen en ondernemers

Bouwend Nederland is verheugd dat het kabinet het steunpakket voor ondernemers fors uitbreidt na de recente aanscherpingen van de lockdown. De regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt flink geïntensiveerd; het vergoedingspercentage gaat naar 85%. Ook de loonsteun (NOW) gaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 naar 85%.

Steunpakket enorme verbetering 

‘Dit was echt bittere noodzaak. Nog steeds zal niet iedereen geholpen zijn, maar het is een enorme verbetering. Groot respect voor het kabinet dat het op tal van fronten echt heeft doorgepakt om banen en bedrijven door de crisis te helpen. Het verbeterde steunpakket voorziet per april ook in ondersteuning voor starters die tot nu toe niet konden worden geholpen.’

Betere toegang tot TVL

In het aangepaste steunpakket krijgen ook grotere mkb-bedrijven én juist heel kleine beter toegang tot de regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL). En voor kleine bedrijven is het goed nieuws dat het minimumbedrag verdubbelt naar 1.500 euro en ook mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers komen voor de TVL in aanmerking. Verder gaat het maximumbedrag van de TVL flink omhoog  (90.000 euro voor drie maanden naar 330.000 euro).

Belangrijke verbeteringen 1e en 2e kwartaal 2021

TVL

  • subsidiepercentage naar 85% bij elk omzetverlies vanaf 30%
  • grens van 250 medewerkers en 50 mln. jaaromzet losgelaten, zodat ook grotere mkb-bedrijven in aanmerking komen voor TVL
  • maximale vergoeding van 90.000 naar 330.000 euro voor drie maanden
  • minimale bedrag van 750 euro naar 1.500 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen
  • drempel van 3.000 naar 2.000 euro

NOW-loonsteun

  • vergoedingspercentage loonkosten van 80 naar 85% in eerste en tweede kwartaal

Bron: Bouwend Nederland

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners