Coronamonitor Zeeland

Geef je input voor advies aan kabinet over hybride werken

Veel werkgevers verwachten dat ook na de coronacrisis deels thuis en deels op locatie gewerkt zal worden. Het kabinet heeft op 30 maart aan de SER advies gevraagd over dit hybride werken. Via een enquête willen wij graag ook bij werkgevers uit de agrarische sector input ophalen voor het advies van de SER.

In deze vragenlijst vragen we je waarom en hoe jij het ‘hybride werken’-beleid na corona vormgeeft, en welke aspecten in het bijzonder jouw aandacht hebben. Met de resultaten krijgen we inzicht in hoe werkgevers bezig zijn met hybride werken, wat voor hen beweegredenen zijn om dat op een bepaalde manier vorm te geven, en welke afstemming en kaders zij daarvoor nodig hebben. Die inzichten zijn input voor het SER-advies.

Nu zal hybride werken in de agrarische sector niet veel van toepassing zijn. Toch is het goed als deze vragenlijst ook door werkgevers uit onze sector wordt ingevuld. Ook het inzicht dat thuiswerken op veel bedrijven niet mogelijk of gewenst is, kan nuttig zijn.

Het invullen van het onderzoek kost je ongeveer vijf minuten. De vragenlijst sluit 20 september.

Klik op deze link om naar de vragenlijst te gaan.

Bron: ZLTO

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners