Coronamonitor Zeeland

Hoe gaat het met de Nederlandse consumptie? Een blik op transactiedata

De consumptie van huishoudens lag in maart volgens onze berekeningen bijna 8 procent hoger dan in maart 2020 (figuur 1). Omdat de pandemie destijds al economische gevolgen had, vergelijken we ook met maart 2019. Ten opzichte van die maand daalde de consumptie met ruim 2 procent. Dit is een veel kleinere krimp dan in de afgelopen maanden en zelfs kleiner dan in augustus en september 2020 toen er veel minder lockdownmaatregelen waren.

Dit relatief optimistische beeld is opvallend. Niet-essentiële fysieke winkels zijn nog steeds grotendeels gesloten en ook voor de horeca waren er geen versoepelingen. Het lijkt er sterk op dat de mogelijkheden voor ‘click & collect’ en winkelen op afspraak hun vruchten afwerpen. Dit zien we terug in een sterk herstel bij de uitgavencategorieën ‘kleding en sieraden’, ‘hobby’s en vrije tijd’ (figuur 2), ‘huishouden en elektronica’ en ‘tuin en dier’ (figuur 3). Ook leidde de heropening van kappers en de meeste andere contactberoepen tot een zeer sterke stijging van de uitgaven aan ‘verzorging en gezondheid’. De categorie ‘uit eten en drinken’ herstelt nog niet.

Het lijkt er dus op dat zowel winkeliers als hun klanten de mogelijkheden die er zijn steeds beter benutten. Daar komt nog bij dat het online winkelen een grote vlucht heeft genomen. Dit biedt compensatie voor de beperkingen die er voor fysieke winkels nog steeds zijn. Ook de verbetering van het consumentenvertrouwen kan meespelen.

De gegevens op dagbasis (figuur 4) laten zien dat de piek van de uitgaven aan de categorieën ‘kleding en sieraden’ en ‘verzorging en gezondheid’ in de eerste helft van maart lag en dat het herstel in de tweede helft van maart en begin april weer iets terugvalt.

Figuur 1. Consumptie herstelt sterk in maart

Figuur 1
Bron: RaboResearch, CBS

 

Figuur 2. Sterk herstel bij uitgaven afhankelijk van fysieke verkooppunten

Figuur 2
Bron: RaboResearch

 

Figuur 3. Ook sterke toename bij categorieën die in 2020 profiteerden

Figuur 3
Bron: RaboResearch

 

Figuur 4. ‘Kleding en sieraden’ en ‘verzorging en gezondheid’ pieken eerste helft maart

Figuur 4.
Bron: RaboResearch

 

Onderzoeksverantwoording
Voor de berekeningen van de consumentenuitgaven gebruiken we transactiedata van Rabobank. Het gaat om betalingen op geaggregeerd niveau, die door de onderzoekers niet herleidbaar zijn tot de klant. Om de totale consumptie te berekenen, nemen we alle typen betalingen mee. Hierdoor kunnen we ook rekening houden met bijvoorbeeld de verschuiving naar online aankopen die tijdens de lockdown plaatsvindt. De specifieke consumptiecategorieën beslaan wel enkel elektronische betalingen; opname van contant geld wordt toegewezen aan de consumptiecategorie ‘contant’. Dit vertekent de ontwikkeling van de uitgaven aan specifieke consumptiecategorieën opwaarts, want mensen doen steeds meer uitgaven elektronisch in plaats van contant.

De totale consumptie-uitgaven corrigeren we voor inflatie met behulp van de Geharmoniseerde Consumenten Prijs Index (HICP) van het CBS. We passen geen inflatiecorrectie toe op de subcategorieën van de uitgaven, omdat het CBS andere definities van consumptiecategorieën hanteert. Verder corrigeren we voor verschillen in aantallen en type koopdagen in de maand, omdat het consumptiegedrag op bijvoorbeeld een zaterdag anders is dan op een maandag.

Bron: Rabobank

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners