Coronamonitor Zeeland

Horeca en evenementen zijn zwabberbeleid meer dan beu

De evenementenbranche en de horeca reageren met forse kritiek op de nieuwe maatregelen die het kabinet vrijdag afkondigde. KHN spreekt van symboolpolitiek waarvoor de horeca weer wordt opgeofferd en VVEM en VNPF over volstrekte willekeur en de doodsteek voor de evenementenbranche. 

De evenementenorganisatoren zijn vooral verbolgen over het feit dat zij het dupe zijn van besmettingen bij clubs en discotheken. In tegenstelling tot het nachtleven zijn organisatoren van evenementen en festivals goed toegerust op ingangscontroles. 

Met ingang van zaterdag 10 juli moet iedereen in de horeca weer een vaste zitplaats hebben en is de horeca gesloten van middernacht tot 06:00u. Entertainment zoals live optredens en harde muziek zijn verboden. Discotheken en nachtclubs moeten helemaal dicht. Ook bij evenementen moet iedereen een vaste zitplaats hebben. Met Testen voor Toegang mag een hogere capaciteit worden benut. Het testbewijs is maar 24 uur geldig en evenementen duren maximaal 24 uur.

KHN: Maatregelen voor de bühne

Volgens KHN vindt het kabinet het sentiment rondom de zomervakantie belangrijker dan het doel voor ogen te houden waar de restricties ooit voor in het leven geroepen zijn, namelijk de druk op de ziekenhuizen en de IC capaciteit. Zolang die druk niet toeneemt, moet het kabinet geen maatregelen treffen voor de bühne. Wat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) betreft, is dit puur een cosmetische ingreep om code rood te omzeilen.

VVEM: Anderhalf jaar gedegen onderzoek terzijde geschoven

De VVEM en VNPF vinden het onbegrijpelijk dat de overheid anderhalf jaar gedegen onderzoek zomaar ter zijde schuift. Het is juist onze branche geweest – de enige branche zelfs in Nederland – die de afgelopen maanden in samenwerking met wetenschap en ministeries actief heeft gezocht naar oplossingen. De Fieldlab Evenementen hebben bewezen dat evenementen – zelfs bij een zeer ernstig risiconiveau – met de juiste maatregelen en strakke naleving daarvan veilig en verantwoord georganiseerd kunnen worden. Het programma, met 129.000 bezoekers en 103 mogelijke besmettingen terwijl het risiconiveau in Nederland op dat moment zeer ernstig was en de ziekenhuizen vol lagen, was het meest uitgebreide onderzoek in de wereld en werd geprezen door alle bewindslieden.

KHN: Testen voor Toegang was niet op orde

KHN is niet te spreken over de gang van zaken rond Testen voor Toegang het eerste weekend: "Waar sommige Clubs & Nightlife bedrijven het weekend van 26 juni nog aanliepen tegen problemen met de testcapaciteit omdat het systeem niet werkte, was dit afgelopen weekend op veel plaatsen veel beter geregeld. Het feit dat het kabinet het testen voor toegang nu alweer afserveert omdat de besmettingscijfers oplopen, is voor veel ondernemers vreselijk onrechtvaardig. Zeker gezien het feit dat het ministerie van VWS en het RIVM juist eerder hebben aangegeven dat als je gaat versoepelen, de kans op besmettingen toeneemt. Dit scenario was dus ingecalculeerd.”

KHN: Draagvlak 1,5 meter weggevallen

De branchevereniging voor de horeca signaleert dat het draagvlak voor de 1,5 meter samenleving steeds verder wegzakt en gasten door de communicatie van de regering het nut van het volgen van strikte regels in de horeca niet meer inziet. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: "Het is onbegrijpelijk dat de horeca keer op keer de sector is die aan het kortste eind trekt. Dit is echt de ‘easy way out’’; het probleem zit hem in het feit dat men zich niet meer aan de basisregels houdt, dat los je niet op met draconische restricties voor de horeca. De horeca wordt nu opnieuw opgeofferd omdat we niet willen dat Nederland code rood krijgt, terwijl er zorgtechnisch niets aan de hand is. De maatschappelijke druk gaat blijkbaar boven feiten. Gekker moet het niet worden! Haast is geboden en de onderste steen moet boven komen.”

VVEM & VNPF: Kabinet gooit eigen routekaart overboord

Ook VVEM en VNPF snappen niets van het paniekvoetbal van de rijksoverheid: "Dat de resultaten van de door onze branche gerealiseerde onderzoeken aan de kant geschoven zijn door exact dezelfde bewindslieden die ze luttele weken geleden nog prezen, is niet te verkroppen. De overheid heeft op onduidelijke gronden de beoordelingscriteria aangepast van ziekenhuisopnames naar het aantal besmettingen, daarmee is andermaal de eigen routekaart overboord gegooid. Voor festivals die tot 13 augustus plaatsvinden is deze plotse koerswijziging, luttele weken nadat de branche op basis van de onderzoeksresultaten van Fieldlab Evenementen een ‘go’ kreeg, een enorme strop.”

KHN, VVEM & VNPF: Ruimhartige compensatie noodzakelijk

Zowel KHN als VVEM en VNPF pleiten voor het terugdraaien van de nieuwe maatregelen en ruime compensatie. Voor de evenementenoarantieregeling moet de compensatie van 80% naar 100% omdat organisatoren in deze situatie zelfs de 20% niet kunnen opbrengen. Evenementenorganisatoren die niet voor de regeling in aanmerking komen maar wel terstond moesten afgelasten moeten ook voor 100% worden gecompenseerd. De evenementenbrancheclubs vinden verder dat er veel eerder duidelijkheid moet komen voor evenementen na 13 augustus. 

Bron: Nritmedia

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners