Coronamonitor Zeeland

Huisvesting laten certificeren? Regel het NU!

Steeds meer ondernemers laten hun huisvesting certificeren. Dit is het moment om het te regelen. Je kunt dan tijdens het oogstseizoen de kosten van de huisvesting met het loon verrekenen.

Je kunt je hiervoor aanmelden bij SGS, Vincotte-Isacert of Control Union. Zij verzorgen op veel bedrijven ook andere audits zodat de audits te combineren zijn waardoor kosten worden bespaard.

Inhouden van huisvestingskosten op het loon

Veel werkgevers die huisvesting aanbieden aan hun (tijdelijke) Internationale Werknemers, willen de kosten van die huisvesting inhouden op het loon via de loonstrook. Dat is praktisch en transparant. Er worden in de Wet Aanpak Schijnconstructies en in de Wet op het Minimumloon strenge eisen aan gesteld. Inhouden op het WML mag alleen maar als:

  1. De huisvesting dient gecertificeerd te zijn door een systeem dat onder toezicht valt van de Raad voor Accreditatie. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) voldoet daar aan.
  2. De kosten begrenst zijn, het maximaal in te houden bedrag mag maximaal 20 % van het WML zijn. Op dit moment is dat € 77,70 per week, vanaf 1 juli € 78,51.
  3. De werknemer akkoord gaat met het inhouden van de kosten van het loon met een getekende schriftelijke volmacht.

Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, wordt onder het WML betaald en loopt de werkgever het risico op een hoge boete wegens ontduiking van het Wettelijk Minimum Loon.

Waarom AKF?

Werkgevers en werknemers in de Agrarische sector hebben het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) opgezet. Dit keurmerk is  te behalen door werkgevers wiens huisvesting voldoet aan de eisen van het keurmerk. In dit keurmerk is ook oog voor echt tijdelijke, vaak mobiele huisvesting voor korte perioden. Ook huisvesting in jeugdherberg achtige setting kan voor oogstpieken gecertificeerd worden. Mits veilig en hygiënisch. Werkgevers die het keurmerk hebben, geven aan dat ze het prettig vinden dat een derde kijkt of de huisvesting veilig is. Je moet er niet aan denken dat er iets gebeurt dat met een check te voorkomen geweest zou zijn. Dit uiteraard naast het voordeel van inhouden via de loonstrook.

Hoe werkt het?

Je kijkt eerst of je denkt dat jouw huisvesting aan de eisen van het keurmerk voldoet. Dat kan het beste aan de hand van de norm je eigen beoordeling te doen. Daarna maak je een afspraak met één van de drie certificerende instellingen. Zij kunnen je certificeren aan de hand van de huisvesting die je hebtstaan bij de audit. Als je in het seizoen huisvesting bijplaatst komen ze even kort terug op dat moment en wordt die huisvesting toegevoegd aan het certificaat, mits deze voldoet uiteraard.

Meer informatie en de norm vind je op www.werkgeverslijn.nl/flexwonen.

Bron: ZLTO

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners