Coronamonitor Zeeland

Impact coronacrisis neemt af andere problemen nemen toe

De impact van de coronacrisis op exporteurs neemt af, maar van jubelstemming onder exporteurs is geen sprake. Er doemen nieuwe problemen op.

Het aandeel bedrijven dat zegt nog last te hebben van de impact van de coronacrisis op hun bedrijfsvoering is in augustus verder afgenomen naar 33 procent. Dat blijkt uit de Corona Monitor augustus van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius.

Supply chain problemen

In juli gaf nog 37 procent van de bedrijven aan geraakt te zijn door de pandemie en begin dit jaar was dit nog 50 procent. Desondanks is er nog geen jubelstemming. De afnemende coronaproblemen worden ingeruild door supply chain issues. Ook de cijfers over de maand augustus geven weer aan dat het herstel wordt bemoeilijkt door verstoringen in de supply chain. Die is verder verslechterd.

Problemen met levertijden lopen verder op (in juli door 52 procent van de respondenten genoemd, in augustus door 66 procent). Verstoringen in de logistiek blijven op eenzelfde (hoog) niveau.

Lees ook: Capgemini: ‘Supply chains verschuiven door covid-19 van mondiaal naar lokaal’

Herstel verschilt sterk per sector

Omgekeerd neemt het aantal bedrijven dat juist zegt te profiteren van de coronacrisis toe van 18 procent in juli naar 21 procent in augustus en bereikt daarmee het hoogste niveau sinds het begin van de crisis.” De tendens van een langzaam normaliserende export zien we terug in de cijfers over augustus. Die bevestigen het beeld dat we van onze leden krijgen. Al dient wel opgemerkt te worden dat het herstel niet gelijkmatig over alle sectoren plaatsvindt. Grondstoffen, chemie, materialen en machines zien inderdaad die positieve ontwikkeling, maar delen van de groothandel, (klein) metaal, bouw en leisure hebben het in sommige gevallen nog steeds zwaar”, aldus Rob Zomer, manager internationaal ondernemen van evofenedex

“We verwachten dat deze situatie nog wel even zo blijft en wellicht nog verslechterd. Economieën trekken aan en dat zet sourcing en de capaciteit bij vervoersmodaliteiten onder druk’’, zegt Zomer. ”Maak goede afspraken met je afnemers over coulance bij vertraagde leveringen of dek dat goed af in je voorwaarden. En maak bespreekbaar wat te doen met hogere vervoerskosten.”

Steeds meer bedrijven verleggen hun supply chain, al dan niet tijdelijk. Van de 10 eerstgenoemde landen naar waar de supply chain wordt verlegd, zijn er 9 in Europa. Tot slot verwacht inmiddels een meerderheid van de ondervraagde bedrijven (55 procent) dat we ook in 2022 nog zitten met de naweeën van de coronapandemie.

 

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners