Coronamonitor Zeeland

Impact op Zeeuwse arbeidsmarkt

 • Middels kamerbrieven van 9 en 17 december 2020 is bekend gemaakt dat het kabinet het steun- en herstelpakket voor banen en economie op onderdelen verder zal uitbreiden en afziet van de geplande versobering. Hieronder in het kort de impact hiervan op een aantal maatregelen:

  • De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) blijft het eerste kwartaal 2021 gelijk aan het vierde kwartaal 2020;
  • De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) behoudt het nieuwe subsidiepercentage, afhankelijk van het omzetdervingspercentage ligt deze tussen de 50 en 70%. Ook de verbreding van de SBI-codes blijft van kracht;
  • De Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) blijft in de huidige vorm tot 1 april 2021. Ook kunnen zelfstandig ondernemers per 1 januari 2021 bij gemeenten terecht voor ondersteuning om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Daarnaast is de aflosverplichting voor ondernemers die vóór 1 januari 2021 een lening voor Tozo bedrijfskapitaal zijn aangegaan uitgesteld tot 1 juli 2021. Ook wordt de looptijd van alle Tozo-leningen verlengd met zes maanden tot 3,5 jaar.
 • UWV heeft een dashboard ontwikkeld dat het gebruik van de NOW-regelingen in beeld brengt. Het dasboard geeft inzicht in het aantal toekenningen per arbeidsmarktregio en per sector. Het dashboard wordt iedere 2 weken bijgewerkt. In het dashboard staat op dit moment informatie over de NOW 1 en de NOW 2.

 • Klik hier om meer te lezen over het gebruik van gratis loopbaan-/ontwikkeladvies!

 • De aanvraagperiode voor het derde tijdvak van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is op 15 december 2020 gesloten. Landelijk hebben ruim 81.000 werkgevers aan aanvraag ingediend in het derde tijdvak. Uit een eerder nieuwsbericht van het UWV blijkt dat bijna de helft van de toegekende aanvragen uit de sector horeca en catering komt. Hoeveel Zeeuwse werkgevers een aanvraag NOW 3 hebben ingediend, is nog niet bekend.

 • HR Netwerk Zeeland is officieel gelanceerd! Het HR Netwerk Zeeland richt zich op samenwerken, kennis delen en elkaar helpen op het gebied van HR-vraagstukken, om samen beter de uitdagingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt aan te kunnen. Offline, maar vooral ook online. HR Netwerk Zeeland is er voor iedereen die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor HRM bij een in Zeeland gevestigde werkgever én een goede balans hanteert tussen halen & brengen. Het netwerk roept werkgevers actief op zich aan te sluiten om Zeeuws-breed en sector overstijgende kennisuitwisseling optimaal mogelijk te maken.

 • De coronacrisis heeft op alle maatschappelijke ontwikkelingen invloed en dus ook op het werk en de ambities van de arbeidsmarktregio Zeeland. Daarom is met een aantal partners nagedacht over de impact van ‘corona’ op de ambities van de arbeidsmarktregio in het algemeen en op die van het project Perspectief op Werk in het bijzonder.

  Klik hier om verder te lezen 

 • Investeer in jong talent – juist nu! Waarom het aanbieden van stages juist voor Zeeland zo belangrijk is! 

  Lees het hier!

 • In week 53 werden in Zeeland 291 WW-aanvragen ingediend. De ingediende aanvragen moeten nog beoordeeld worden door UWV. Het gemiddelde aantal WW-aanvragen is dit jaar nog steeds veel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, namelijk 206 WW-aanvragen in 2020 tegenover 133 WW-aanvragen in 2019.

 • Het kabinet investeert € 1,4 miljard in een aanvullend sociaal pakket. De inzet van dit pakket is zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te helpen, zonder dat er sprake is van een uitkeringssituatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ziet mogelijkheden voor intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk in het oprichten van regionale mobiliteitsteams. Op 30 november jl. hebben alle partners een intentieverklaring getekend om een landelijk dekkend mobiliteit netwerk op te zetten en vorm te geven aan een integrale crisisdienstverlening waaronder scholing. De inrichting van regionale mobiliteitsteams gebeurt gefaseerd, waarbij de implementatie voor Zeeland naar verwachting maart-april 2021 zal plaatsvinden.

 • In de zomer 2020 is ‘NL leert door’ in het leven geroepen. Het kabinet heeft € 50 mln. beschikbaar gesteld in het kader van stimuleren van bij- of omscholing van werknemers. Vanaf 1 december 2020 is het mogelijk om:

  • Kosteloos loopbaanadvies aan te vragen. Er worden 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar gesteld. Er is massaal gebruik gemaakt van de eerste mogelijkheid tot gratis ontwikkeladvies, dus wees er snel bij;
  • Gratis online scholing te volgen bij één van de opleiders die NL Leert doorsubsidie heeft gekregen. Via de tijdelijke subsidieregeling kunnen 50.000 - 80.000 cursussen en opleidingen kosteloos worden aangeboden.

  Op de website van de Rijksoverheid leest u hoe u gebruik kunt maken van de regeling NL leert door.

 • De coronacrisis heeft op alle maatschappelijke ontwikkelingen invloed en dus ook op het werk en de ambities van de arbeidsmarktregio Zeeland. Daarom is met een aantal partners nagedacht over de impact van ‘corona’ op de ambities van de arbeidsmarktregio in het algemeen en op die van het project Perspectief op Werk in het bijzonder.

  Klik hier om verder te lezen

   

 • Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid hebben, om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, het platform ‘NLWerktDoor’.  Via dit platform worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samengebracht. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien. Vanuit dit platform is er ook een lijn uitgezet naar WSP Aan de Slag in Zeeland. Tot nu toe heeft één werkgever uit Zeeland gebruik gemaakt van dit platform.

 • Toename WW-uitkeringen in Zeeland. Eind november 2020 telde de provincie Zeeland 4.700 WW-uitkeringen. Dat was 2,4% van de beroepsbevolking en dat percentage lag lager dan het landelijke WW-percentage van 3,0%. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in november met 4% toe ten opzichte van een maand eerder, vooral door toename van het aantal WW-uitkeringen vanuit de horeca. Ten opzichte van november 2019 lag het aantal WW-uitkeringen in Zeeland in november 2020 28% hoger. Op landelijk niveau nam het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis eveneens toe, de stijging bedroeg 21%.


  Bron: Nieuwsflits arbeidsmarkt Zeeland november 2020

   

   

 • Zelfstandig ondernemers blijven een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Naar schatting hebben 374.000 zelfstandigen in het eerste tijdvak een beroep gedaan op Tozo en 103.000 bij verlenging van de regeling. Bij Zeeuwse gemeenten zijn in totaal ruim 10.000 aanvragen ingediend.

  Let op! Er zijn bedrijven actief die kleine ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken; de gemeenten helpen u graag bij uw aanvraag. Neem contact op met uw gemeente. U vindt de link naar uw gemeente hier.

TOZO-regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) Ontwikkeling aantal aanvragen Arbeidsmarktregio Zeeland.

Geregistreerde aanvragen per 5 januari 2021
Subregio gemeente Aanvragen
    Tozo1 Tozo2 Tozo3 Totaal
Oosterschelde Borsele* 286 43 58 387
Goes* 681 140 170 991
Kapelle* 184 37 41 262
Noord-Beveland* 178 28 38 244
Reimerswaal* 259 37 52 348
Schouwen-Duiveland 854 189 256 1.299
Tholen 303 60 83 446
Walcheren Middelburg** 938 253 293 1.484
Veere** 544 81 122 747
Vlissingen** 747 226 267 1.240
Zeeuws-Vlaanderen Hulst 430 86 113 629
Sluis 505 79 164 748
Terneuzen 865 166 196 1.227
Totaal Zeeland 6.774 1.425 1.853 10.052
Subregio 07-07-2020
Oosterschelderegio 3.977
Walcheren 3.471
Zeeuws-Vlaanderen 2.604
Totaal Zeeland 10.052

Aan de slag in Zeeland

* = uitvoering regeling door GR De Bevelanden
** = uitvoering regeling door Orionis Walcheren

BRON: Aan de slag in Zeeland

Aanvragen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

NOW 1.0

  Aantal toekenningen 
Gemeente 30 april 6 mei 14 mei 3 juni 7 juli
Borsele 76 80 83 89 103
Goes 261 278 287 315 379
Hulst 140 152 159 171 195
Kapelle 60 64 66 70 81
Middelburg 266 282 289 313 339
Noord-Bevenland  58 59 59 61 67
Reimerswaal 125 129 135 151 172
Schouwen-Duiveland  273 287 299 322 373
Sluis 295 314 325 350 389
Terneuzen 281 302 313 338 397
Tholen 77 81 82 93 127
Veere 208 216 224 245 265
Vlissingen 193 205 213 231 263
Totaal Zeeland 2.313 2.449 2.534 2.749 3.150
Totaal Nederland  103.732 110.432 113.679 122.844 139.399

Bron UWV, factsheets aanvragen NOW-regeling
30 april 2020, 6 mei 2020, 14 mei 2020, 3 juni 2020 en 7 juli 2020

NOW 2.0

  Aantal toekenningen
Gemeente 4 september
Borsele 46
Goes 142
Hulst 84
Kapelle 28
Middelburg 111
Noord-Bevenland 19
Reimerswaal 50
Schouwen-Duiveland 74
Sluis 131
Terneuzen 173
Tholen 58
Veere 48
Vlissingen 95
Totaal Zeeland 1.059
Totaal Nederland 63.088

Bron UWV, factsheets aanvragen NOW 2.0-regeling
4 september 2020

NOW 3.0

  Aantal toekenningen
Gemeente 26 november 11 januari 2021
Borsele 11 51
Goes 50 207
Hulst 28 130
Kapelle * 45
Middelburg 54 203
Noord-Bevenland 12 41
Reimerswaal 24 82
Schouwen-Duiveland 54 247
Sluis 86 286
Terneuzen 58 228
Tholen * 77
Veere 55 203
Vlissingen 44 177
Totaal Zeeland 493 1.977
Totaal Nederland 20.988 77.480

*aantallen <10 worden niet gepubliceerd
Bron UWV, factsheets aanvragen NOW 3.0-regeling 26 november 2020, 11 januari 2021

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners