Coronamonitor Zeeland

Impact op Zeeuwse arbeidsmarkt

 • Investeer in jong talent – juist nu! Waarom het aanbieden van stages juist voor Zeeland zo belangrijk is! 

  Lees het hier!

 • In week 39 werden in Zeeland 195 WW-aanvragen ingediend. De ingediende aanvragen moeten nog beoordeeld worden door UWV. Het gemiddelde aantal WW-aanvragen is dit jaar nog steeds veel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, namelijk 197 WW-aanvragen in 2020 tegenover 121 WW-aanvragen in 2019.

 • Het kabinet investeert € 1,4 miljard in een aanvullend sociaal pakket. De inzet van dit pakket is zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te helpen, zonder dat er sprake is van een uitkeringssituatie. Een verdere uitwerking van het steun- en herstelpakket wordt beschreven in de kamerbrief van 23 september jl.

 • Afgelopen zomer is ‘NL Leert Door’ in het leven geroepen. Het kabinet heeft € 50 mln. beschikbaar gesteld in het kader van stimuleren van bij- of omscholing van werknemers. Er is massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot gratis ontwikkeladvies, waardoor nieuwe aanvragen niet meer kunnen worden ingediend. De verwachting is dat later dit najaar de regeling voor het volgen van gratis online scholing wordt opengesteld. Deze regeling wordt momenteel verder uitgewerkt.

 • Tot en met 31 augustus heeft UWV meer dan 65.000 aanvragen voor NOW 2.0 ontvangen. Tot nu toe is er totaal bijna 1,5 miljard euro aan voorschotbedrag uitgekeerd. Op 4 september publiceerde UWV een factsheet NOW 2.0 inclusief regionale cijfers.

 • Vanaf 1 oktober 2020 worden diverse steunmaatregelen verlengd. Een aantal belangrijke wijzigingen op een rijtje:

  Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3)

  • wordt met negen maanden verlengd, verdeeld over drie tijdvakken en geldt tot 1 juli 2021;
  • het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de regeling gaat in het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%;
  • geleidelijke afbouw van de vergoeding over negen maanden van 80% naar 70% naar 60%;
  • het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november  2020 te openen.

   

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

  • wordt verlengd van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021;

  • Tozo bedrijfskrediet blijft, maximum aan te vragen bedrag voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 gezamenlijk is € 10.157;

  • n.a.v. een aanscherping van de coronamaatregelen per 29 september is de beperkte vermogenstoets, die als voorwaarde was opgenomen voor Tozo3, uitgesteld tot 1 april 2021. 

   

  Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TLV);

  • wordt met drie keer drie maanden verlengd tot 30 juni 2021;
  • het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden;
  • omzetdervingsgrens wordt per 1 januari 2021 verhoogd naar 40% en per 1 april 2021 naar 45%.

  Een totaaloverzicht van de wijzigingen is aangekondigd op de website van de Rijksoverheid.

 • De coronacrisis heeft op alle maatschappelijke ontwikkelingen invloed en dus ook op het werk en de ambities van de arbeidsmarktregio Zeeland. Daarom is met een aantal partners nagedacht over de impact van ‘corona’ op de ambities van de arbeidsmarktregio in het algemeen en op die van het project Perspectief op Werk in het bijzonder.

  Klik hier om verder te lezen

   

 • Arbeidsmarkt landelijk niet langer krap, in Zeeland nog wel. Door de coronacrisis nam het aantal WW-gerechtigden in Zeeland het afgelopen half jaar toe. In augustus 2020 werden er in Zeeland 18% meer WW-uitkeringen verstrekt dan eind januari 2020. Tegelijkertijd daalde, door alle maatregelen die werden afgekondigd, het aantal vacatures. In het tweede kwartaal van 2020 stonden er in Zeeland 32% minder vacatures open dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Hierdoor nam de spanning op de arbeidsmarkt af. In geheel 2019 was er zowel op landelijk als Zeeuws niveau sprake van een krappe arbeidsmarkt. In het tweede en derde kwartaal van vorig jaar was de arbeidsmarkt in Zeeland zelfs zeer krap. In het tweede kwartaal van 2020 kon de spanning op de arbeidsmarkt op landelijk niveau getypeerd worden als ‘gemiddeld’. In Zeeland was er, net als in Zuidoost-Brabant, Rivierenland en Midden-Utrecht, nog wel sprake van krapte. Bron: Nieuwsflits arbeidsmarkt Zeeland augustus 2020.

 • De Coronacrisis heeft plotselinge effecten op de arbeidsmarkt. In sommige sectoren is sprake van acute personeelstekorten terwijl er in andere branches van de ene op de andere dag veel minder mensen kunnen werken. Inmiddels zijn er diverse initiatieven gestart om overschotten en tekorten met elkaar te verbinden. UWV brengt deze ontwikkelingen en initiatieven in kaart in een publicatie die regelmatig geactualiseerd wordt. In die uitgave wordt het landelijke beeld geschetst enis aandacht voor de specifieke Zeeuwse situatie en initiatieven. De meest actuele versie van deze publicatie wordt steeds gepubliceerd op de website aandeslaginzeeland.nl.

  Heeft u ondersteuning van gemeenten of UWV nodig voor het matchen van vraag en aanbod, stel dan uw vraag in een mail aan ondernemers@aandeslaginzeeland.nl.

 • Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid hebben, om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, het platform ‘NLWerktDoor’.  Via dit platform worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samengebracht. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien. Vanuit dit platform is er ook een lijn uitgezet naar WSP Aan de Slag in Zeeland. Tot nu toe heeft één werkgever uit Zeeland gebruik gemaakt van dit platform.

 • Daling aantal WW-uitkeringen. Eind augustus 2020 telde de provincie Zeeland 4.800 WW-uitkeringen. Dat was 2,5% van de beroepsbevolking, hetgeen lager was dan het landelijke percentage van 3,1%. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in augustus af met 200 uitkeringen (-4%) ten opzichte van een maand eerder. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen in augustus 2020 in vergelijking met juli 2020 met 3%.

  Bron: UWV

   

 • Zelfstandig ondernemers blijven een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Naar schatting hebben 374.000 zelfstandigen in het eerste tijdvak een beroep gedaan op Tozo en 103.000 bij verlenging van de regeling. Bij Zeeuwse gemeenten zijn er ruim 8.100 aanvragen ingediend. Formele beoordeling ervan is in volle gang.

  Let op! Er zijn bedrijven actief die kleine ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken; de gemeenten helpen u graag bij uw aanvraag. Neem contact op met uw gemeente. U vindt de link naar uw gemeente hier.

 • Landelijk is sprake van een toename van het aantal bijstandsuitkeringen, waarbij de instroom onder jongeren het hoogst is. Voor verschillende Zeeuwse gemeenten is dit beeld herkenbaar. Ten opzichte van een jaar geleden zien de meeste Zeeuwse gemeenten een toename in het aantal aanvragen bijstandsuitkeringen, waarbij jongeren het grootste aandeel in de instroom hebben.

TOZO-regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) Ontwikkeling aantal aanvragen Arbeidsmarktregio Zeeland.

Geregistreerde aanvragen per 29 september 2020
Subregio Organisatie/gemeente Aanvragen
    Tozo1 Tozo2 Totaal
Oosterschelderegio Borsele* 291 39 331
Goes* 697 125 822
Kapelle* 190 37 227
Noord-Beveland* 189 23 212
Reimerswaal* 267 32 299
Schouwen-Duiveland 854 184 1.038
Tholen 303 60 363
Walcheren*** Middelburg** 938 247 1.185
Veere** 544 81 625
Vlissingen** 747 222 969
Zeeuws-Vlaanderen Hulst 430 63 493
Sluis 505 78 583
Terneuzen*** 865 166 1.031
Totaal Zeeland 6.821 1.357 8.178
Subregio 07-07-2020
Oosterschelderegio 3.292
Walcheren 2.779
Zeeuws-Vlaanderen 2.107
Totaal Zeeland 8.178

Aan de slag in Zeeland

* = uitvoering regeling door GR De Bevelanden
** = uitvoering regeling door Orionis Walcheren
*** = betreft aanvragen per 1 september 2020

BRON: Aan de slag in Zeeland

Aanvragen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

NOW 1.0

  Aantal toekenningen
Gemeente 30 april 6 mei 14 mei 3 juni
Borsele 76 80 83 89
Goes 261 278 287 315
Hulst 140 152 159 171
Kapelle 60 64 66 70
Middelburg 266 282 289 313
Noord-Bevenland 58 59 59 61
Reimerswaal 125 129 135 151
Schouwen-Duiveland 273 287 299 322
Sluis 295 314 325 350
Terneuzen 281 302 313 338
Tholen 77 81 82 93
Veere 208 216 224 245
Vlissingen 193 205 213 231
Totaal Zeeland 2.313 2.449 2.534 2.749
Totaal Nederland 103.732 110.432 113.679 122.844

Bron UWV, factsheets aanvragen NOW-regeling
30 april 2020, 6 mei 2020, 14 mei 2020 en 3 juni 2020.

NOW 2.0

  Aantal toekenningen
Gemeente 4 september
Borsele 46
Goes 142
Hulst 84
Kapelle 28
Middelburg 111
Noord-Bevenland 19
Reimerswaal 50
Schouwen-Duiveland 74
Sluis 131
Terneuzen 173
Tholen 58
Veere 48
Vlissingen 95
Totaal Zeeland 1.059
Totaal Nederland 63.088

Bron UWV, factsheets aanvragen NOW 2.0-regeling
4 september 2020

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners