Coronamonitor Zeeland

Impact op Zeeuwse arbeidsmarkt

 • Vanaf 1 oktober 2020 worden diverse steunmaatregelen verlengd. Een aantal belangrijke wijzigingen op een rijtje:

  Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3)

  • wordt met negen maanden verlengd, verdeeld over drie tijdvakken en geldt tot
     1 juli 2021;
  •  het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de regeling gaat in het
     tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%;
  • geleidelijke afbouw van de vergoeding over negen maanden van 80% naar
     70% naar 60%;
  • het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november
     2020 te openen.

   

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

  • wordt verlengd van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021;
  • invoering toets op beschikbare geldmiddelen, ondernemers met meer dan
     € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen komen niet in aanmerking;
  • Tozo bedrijfskrediet blijft, maximum aan te vragen bedrag voor Tozo 1, Tozo 2
     en Tozo 3 gezamenlijk is € 10.157;

   

  Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TLV);

  • wordt met drie keer drie maanden verlengd tot 30 juni 2021;
  • het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie
     maanden;
  • omzetdervingsgrens wordt per 1 januari 2021 verhoogd naar 40% en per 1
     april 2021 naar 45%.

   

  Een totaaloverzicht van de wijzigingen is aangekondigd op de website van de Rijksoverheid.

 • In de periode van 22 juni t/m 26 juli konden flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). In totaal heeft UWV ruim 23.000 aanvragen voor deze regeling ontvangen. Ruim zeventig procent van de goedgekeurde aanvragen gaat naar werknemers tussen de 18 en 27 jaar. Veel van hen werken via uitzendbedrijven of in de horeca. Lees hier het volledige persbericht.

 • Tot en met 31 augustus heeft UWV meer dan 65.000 aanvragen voor NOW 2.0 ontvangen. Tot nu toe is er totaal bijna 1,5 miljard euro aan voorschotbedrag uitgekeerd. De aanvraagtermijn is inmiddels gesloten en de laatste aanvragen worden beoordeeld. Naar verwachting komt één dezer dagen een factsheet op UWV.nl beschikbaar inclusief regionale cijfers.

 • In week 35 werden in Zeeland 229 WW-aanvragen ingediend. Dat is twee keer meer dan de 113 in de week ervoor. De ingediende aanvragen moeten nog beoordeeld worden door UWV. Het gemiddelde aantal WW-aanvragen is dit jaar nog steeds veel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, namelijk 204 WW-aanvragen in 2020 tegenover 120 WW-aanvragen in 2019.

 • De Coronacrisis heeft plotselinge effecten op de arbeidsmarkt. In sommige sectoren is sprake van acute personeelstekorten terwijl er in andere branches van de ene op de andere dag veel minder mensen kunnen werken. Inmiddels zijn er diverse initiatieven gestart om overschotten en tekorten met elkaar te verbinden. UWV brengt deze ontwikkelingen en initiatieven in kaart in een publicatie die regelmatig geactualiseerd wordt. In die uitgave wordt het landelijke beeld geschetst enis aandacht voor de specifieke Zeeuwse situatie en initiatieven. De meest actuele versie van deze publicatie wordt steeds gepubliceerd op de website aandeslaginzeeland.nl.

  Heeft u ondersteuning van gemeenten of UWV nodig voor het matchen van vraag en aanbod, stel dan uw vraag in een mail aan ondernemers@aandeslaginzeeland.nl.

 • Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid hebben, om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, het platform ‘NLWerktDoor’.  Via dit platform worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samengebracht. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien. Vanuit dit platform is er ook een lijn uitgezet naar WSP Aan de Slag in Zeeland. Tot nu toe heeft één werkgever uit Zeeland gebruik gemaakt van dit platform.

 • UWV verstrekte in juli 2020 in Zeeland 5.060 WW-uitkeringen. Dat was 3% minder dan in juni 2020, maar 35% meer dan in juli vorig jaar. Vooral onder jongeren tot 27 jaar daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen: 15% minder in vergelijking met juni 2020. Het aantal openstaande vacatures op werk.nl in Zeeland, dat in april 2020 fors daalde, nam in juli voor de derde maand op rij toe. In juli 2020 stonden er in Zeeland op werk.nl gemiddeld 2.800 vacatures open, maar dat aantal lag nog altijd 32% lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

  Bron: UWV

 • Zelfstandig ondernemers blijven een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Naar schatting hebben 374.000 zelfstandigen in het eerste tijdvak een beroep gedaan op Tozo en 74.000 bij verlenging van de regeling. Bij Zeeuwse gemeenten zijn er ruim 8.000 aanvragen ingediend. Formele beoordeling ervan is in volle gang.

  Let op! Er zijn bedrijven actief die kleine ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken; de gemeenten helpen u graag bij uw aanvraag. Neem contact op met uw gemeente. U vindt de link naar uw gemeente hier.

 • Landelijk is sprake van een toename van het aantal bijstandsuitkeringen, waarbij de instroom onder jongeren het hoogst is. Voor verschillende Zeeuwse gemeenten is dit beeld herkenbaar. Ten opzichte van een jaar geleden zien de meeste Zeeuwse gemeenten een toename in het aantal aanvragen bijstandsuitkeringen, waarbij jongeren het grootste aandeel in de instroom hebben.

TOZO-regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) Ontwikkeling aantal aanvragen Arbeidsmarktregio Zeeland.

Geregistreerde aanvragen per 1 september 2020
Subregio Organisatie/gemeente Aanvragen
    Tozo1 Tozo2 Totaal
Oosterschelderegio Borsele* 291 35 326
Goes* 697 112 809
Kapelle* 190 32 222
Noord-Beveland* 189 19 208
Reimerswaal* 265 27 292
Schouwen-Duiveland 854 175 1.029
Tholen 303 60 363
Walcheren*** Middelburg** 938 232 1.170
Veere** 544 81 625
Vlissingen** 747 208 955
Zeeuws-Vlaanderen Hulst 430 57 487
Sluis 505 77 582
Terneuzen 865 166 1.031
Totaal Zeeland 6.818 1.281 8.099
Subregio 07-07-2020
Oosterschelderegio 3.249
Walcheren 2.750
Zeeuws-Vlaanderen 2.100
Totaal Zeeland 8.099

Aan de slag in Zeeland

* = uitvoering regeling door GR De Bevelanden
** = uitvoering regeling door Orionis Walcheren
*** = 27 aanvragen TOZO2 bedrijfskrediet nog niet ingedeeld naar gemeente

BRON: Aan de slag in Zeeland

Aanvragen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

NOW 1.0

  Aantal toekenningen
Gemeente 30 april 6 mei 14 mei 3 juni
Borsele 76 80 83 89
Goes 261 278 287 315
Hulst 140 152 159 171
Kapelle 60 64 66 70
Middelburg 266 282 289 313
Noord-Bevenland 58 59 59 61
Reimerswaal 125 129 135 151
Schouwen-Duiveland 273 287 299 322
Sluis 295 314 325 350
Terneuzen 281 302 313 338
Tholen 77 81 82 93
Veere 208 216 224 245
Vlissingen 193 205 213 231
Totaal Zeeland 2.313 2.449 2.534 2.749
Totaal Nederland 103.732 110.432 113.679 122.844

Bron UWV, factsheets aanvragen NOW-regeling
30 april 2020, 6 mei 2020, 14 mei 2020 en 3 juni 2020.

NOW 2.0

  Aantal toekenningen
Gemeente 4 september
Borsele 46
Goes 142
Hulst 84
Kapelle 28
Middelburg 111
Noord-Bevenland 19
Reimerswaal 50
Schouwen-Duiveland 74
Sluis 131
Terneuzen 173
Tholen 58
Veere 48
Vlissingen 95
Totaal Zeeland 1.059
Totaal Nederland 63.088

Bron UWV, factsheets aanvragen NOW 2.0-regeling
4 september 2020

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
VNO-NCW Brabant Zeeland
Aan de slag in Zeeland
Economic board Zeeland
Impuls Zeeland
Provinci Zeeland