Coronamonitor Zeeland

Impact op Zeeuwse arbeidsmarkt

 • In de aanpak van afnemende kansen op de arbeidsmarkt en het voorkomen van (langdurige) werkloosheid als gevolg van het coronavirus gaat Aan de slag in Zeeland, samen met partners, een Zeeuws mobiliteitsteam inrichten.

  Per 1 maart is Eva Jeremiasse (EVA Projecten & Advies) voor arbeidsmarktregio Zeeland gestart als kwartiermaker en onderzoekt de vorming van een Zeeuws mobiliteitscentrum.

  Voor de aanloopperiode naar een operationeel Zeeuws Mobiliteits Team is er een – tijdelijk- regionaal aanspreekpunt ingericht, waar werkgevers en hun werknemers terecht kunnen voor ‘van werk naar werk’ vraagstukken. Het aanspreekpunt is te bereiken via mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl

 • In Zeeland zijn 760 aanvragen toegekend voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Een totaal overzicht van het aantal aanvragen en toekenningen gespecificeerd per sector vindt u terug in de factsheet 4.0 die medio maart is gepubliceerd.

 • UWV heeft een dashboard ontwikkeld dat het gebruik van de NOW-regelingen in beeld brengt. Het dasboard geeft inzicht in het aantal toekenningen per arbeidsmarktregio en per sector. Het dashboard wordt iedere 2 weken bijgewerkt. In het dashboard staat informatie over de NOW 1, de NOW 2 en de NOW 3.

 • Werkgevers die (een deel van) het voorschot van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) moeten terugbetalen, kunnen daarvoor met UWV een ruime betalingsregeling treffen. Werkgevers kunnen zo’n regeling vanaf nu ook digitaal aanvragen via de website van UWV.

 • Werkgevers krijgen langer de tijd om een aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020). Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 22 februari bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers hebben nu tot en met 31 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen.
  Bron: aanvraag definitieve berekening NOW 1

 • In week 12 werden in Zeeland 161 WW-aanvragen ingediend. De ingediende aanvragen moeten nog beoordeeld worden door UWV. Het gemiddelde aantal WW-aanvragen per week is dit jaar voor het eerst lager dan in dezelfde periode vorig jaar, namelijk 170 WW-aanvragen in 2021 tegenover 181 WW-aanvragen in 2020. Of deze ontwikkeling zich door blijft zetten moet uiteraard nog blijken. Immers, in deze periode werden in 2020 de eerste coronamaatregelen van kracht.

 • Per 1 april a.s. gaat Tozo 4 in. De handreiking is aangevuld op de overgang van Tozo 3 naar Tozo 4, hierin is onder andere informatie opgenomen over de verplichte identificatie via controle ID-bewijs. De meest actuele handreiking Tozo en bijbehorende modelteksten en -formulieren kunt u hier downloaden.

 • Vandaag zijn aan gemeenten de beschikkingen verzonden met het 2e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

  Het 2e voorschot bedraagt in totaal € 400 miljoen. De totale bevoorschotting voor de Tozo in 2021 komt hiermee op € 700 miljoen. In de bijlage bij dit bericht is voor iedere gemeente de hoogte van het voorschot opgenomen. Betaaldatum voor het voorschot is donderdag 15 april 2021.

  Bevoorschotting vindt plaats op basis van een monitoring van het aantal aanvragen Tozo. In de bevoorschotting is reeds rekening gehouden met de vergoeding voor de uitvoeringskosten.

  Tweede voorschot gemeenten Tozo 2021

  Bron: Rijksoverheid

 • Zelfstandig ondernemers blijven een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Tot op heden hebben naar schatting 632.000 zelfstandigen een beroep gedaan op Tozo. Bij Zeeuwse gemeenten zijn er in totaal ruim 9.900 toekenningen gedaan.

  Let op! Er zijn bedrijven actief die kleine ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken; de gemeenten helpen u graag bij uw aanvraag. Neem contact op met uw gemeente. U vindt de link naar uw gemeente hier.

 • Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid hebben, om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, het platform ‘NLWerktDoor’.Via dit platform worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samengebracht. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.

 • Voor 54 beroepen zijn er op dit moment minder goede baankansen. Dit geldt niet alleen voor beroepen die door corona zijn geraakt, zoals in de horeca, de cultuursector of de reisbranche, maar ook voor beroepen in de administratieve sector die door digitalisering worden bedreigd. Omdat het in deze beroepen lastiger zal zijn om snel werk te vinden, wil UWV werkzoekenden laten zien dat er baanmogelijkheden zijn in beroepen met betere perspectieven op werk.

 • Landelijk is er sprake van een toename in het aantal bijstandsuitkeringen. Ondanks de ondersteuningsmaatregelen begon de toename in maart 2020. Na de versoepelingen van de coronamaatregelen daalde de instroom in de bijstand weer tijdens de zomermaanden en steeg de uitstroom. De aanscherping van de maatregelen in het najaar heeft opnieuw geleid tot een stijging in de instroom en een daling inde uitstroom. Het aantal mensen in de bijstand was in december 3,3% hoger dan voor de coronacrisis. Bron: Divosa

 • In 2020 hebben bedrijven in totaal 17,6 miljard euro ontvangen ter compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis. De overheidsuitgaven stegen 13 procent in 2020 vergeleken met een jaar eerder, hiervan kwam 5 procentpunt voor rekening van deze twee typen coronasteunmaatregelen. Het grootste bedrag aan loonkostenvergoeding ging naar de handel, en de grootste vergoeding voor vaste lasten ging naar horecabedrijven. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bron: CBS

 • De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie is vernieuwd. Via de website is het gemakkelijker om snel inzicht te krijgen in de arbeidsmarktsituatie van Zeeland. Via interactieve dashboards is het mogelijk om de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen, het aantal vacatures, het aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV en de spanning op de arbeidsmarkt te volgen. Ook de voortgang van de Banenafspraak en het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken is terug te zien, net als het aantal toegekende NOW-aanvragen. Naast actuele arbeidsmarktcijfers geeft UWV inzicht in ontwikkelingen in sectoren en in welke beroepen er de beste kansen zijn op werk.

  Bron: UWV

TOZO-regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Ontwikkeling aantal aanvragen en toekenningen Arbeidsmarktregio Zeeland.

Geregistreerde aanvragen en toekenningen per 30 maart 2021
Subregio gemeente Aanvragen
    Tozo1 Tozo2 Tozo3 Totaal
    Aanvragen Toekenningen Aanvragen Toekenningen Aanvragen Toekenningen Aanvragen Toekenningen
Oosterschelde Borsele* 286 240 43 39 108 97 437 376
Goes* 682 574 141 118 275 237 1.098 929
Kapelle* 185 156 36 35 65 54 286 245
Noord-Beveland* 179 147 28 23 65 56 272 226
Reimerswaal* 258 220 37 34 85 68 380 322
Schouwen-Duiveland 854 680 189 151 351 225 1.394 1.056
Tholen 335 279 66 53 117 110 518 442
Walcheren Middelburg** 940 925 253 253 476 474 1.669 1.652
Veere** 544 536 82 82 214 211 840 829
Vlissingen** 747 734 226 225 440 438 1.413 1.397
Zeeuws-Vlaanderen Hulst 430 359 86 84 186 182 702 625
Sluis 505 420 79 68 296 265 880 753
Terneuzen 885 689 163 142 268 235 1.316 1.066
Totaal Zeeland 6.830 5.959 1.429 1.307 2.946 2.652 11.205 9.918

* = uitvoering regeling door GR De Bevelanden
** = uitvoering regeling door Orionis Walcheren

NB. het aantal toekenningen is voorlopig en voorbehouden aan eventuele herstelacties

Aantal toekenningen Arbeidsmarktregio Zeeland

Subregio 07-07-2020
Oosterschelderegio 3.596
Walcheren 3.878
Zeeuws-Vlaanderen 2.444
Totaal Zeeland 9.918

Aan de slag in Zeeland

BRON: Aan de slag in Zeeland

Aanvragen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

NOW 1.0

  Aantal toekenningen 
Gemeente 30 april 6 mei 14 mei 3 juni 7 juli
Borsele 76 80 83 89 103
Goes 261 278 287 315 379
Hulst 140 152 159 171 195
Kapelle 60 64 66 70 81
Middelburg 266 282 289 313 339
Noord-Bevenland  58 59 59 61 67
Reimerswaal 125 129 135 151 172
Schouwen-Duiveland  273 287 299 322 373
Sluis 295 314 325 350 389
Terneuzen 281 302 313 338 397
Tholen 77 81 82 93 127
Veere 208 216 224 245 265
Vlissingen 193 205 213 231 263
Totaal Zeeland 2.313 2.449 2.534 2.749 3.150
Totaal Nederland  103.732 110.432 113.679 122.844 139.399

Bron UWV, factsheets aanvragen NOW-regeling
30 april 2020, 6 mei 2020, 14 mei 2020, 3 juni 2020 en 7 juli 2020

NOW 2.0

  Aantal toekenningen
Gemeente 4 september
Borsele 46
Goes 142
Hulst 84
Kapelle 28
Middelburg 111
Noord-Bevenland 19
Reimerswaal 50
Schouwen-Duiveland 74
Sluis 131
Terneuzen 173
Tholen 58
Veere 48
Vlissingen 95
Totaal Zeeland 1.059
Totaal Nederland 63.088

Bron UWV, factsheets aanvragen NOW 2.0-regeling
4 september 2020

NOW 3.0

  Aantal toekenningen
Gemeente 26 november 11 januari 2021
Borsele 11 51
Goes 50 207
Hulst 28 130
Kapelle * 45
Middelburg 54 203
Noord-Bevenland 12 41
Reimerswaal 24 82
Schouwen-Duiveland 54 247
Sluis 86 286
Terneuzen 58 228
Tholen * 77
Veere 55 203
Vlissingen 44 177
Totaal Zeeland 493 1.977
Totaal Nederland 20.988 77.480

*aantallen <10 worden niet gepubliceerd
Bron UWV, factsheets aanvragen NOW 3.0-regeling 26 november 2020, 11 januari 2021

NOW 4.0

  Aantal toekenningen
Gemeente 25 februari
Borsele 18
Goes 76
Hulst 55
Kapelle 16
Middelburg 90
Noord-Bevenland 18
Reimerswaal 31
Schouwen-Duiveland 65
Sluis 135
Terneuzen 93
Tholen 23
Veere 77
Vlissingen 63
Totaal Zeeland 760
Totaal Nederland 33.786

Bron UWV, factsheets aanvragen NOW 4.0-regeling 25 februari 2021

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners