Coronamonitor Zeeland

Impact van corona op grensregio’s

Zeeland is een grensregio. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen in tijden van een pandemie. Het G40 stedennetwerk heeft onderzocht wat de economische effecten zijn van corona op inwoners en bedrijven in grensregio’s. Zijn deze groter dan in niet-grensregio’s en hoe kunnen negatieve effecten verkleind worden? Het G40 stedennetwerk heeft ook een inschatting gemaakt van de gevolgen van corona voor de opgave om 8% economische groei te realiseren op basis van het grensoverschrijdende agglomeratievoordeel. Het G40- netwerk heeft dit onderzocht vanuit de aanname dat het niet uitmaakt of iemand aan/over de grens woont, werkt, studeert of onderneemt.

Het G40 stedennetwerk doet de volgende aanbevelingen:

  1. Grensregio’s brengen in tijden van crisis de intensiteit van communicatie, afstemming en samenwerking tussen regio’s aan weerszijden van een rijksgrens op het gelijke niveau als die tussen binnenlandse regio’s (governance).
  2. De rijksoverheid stemt structureel met Duitsland en België af zodat crisismaatregelen van de afzonderlijke landen vergezeld gaan met grensoverschrijdend maatwerk, om sociale en economische schade voor inwoners en ondernemers aan weerszijden van rijksgrenzen te voorkomen. 
  3.  Grensregio’s geven de vergroting van de intensiteit van grensoverschrijdende communicatie, afstemming en samenwerking een structureel karakter, ten behoeve van het realiseren van één grensoverschrijdende arbeidsmarkt, één grensoverschrijdende economie en één grensoverschrijdend kennisnetwerk en hun bijdragen aan de maatschappelijke transities. Daar waar nodig faciliteren de Rijksoverheid en de grensprovincies deze inzet.
  4. De rijksoverheid ondersteunt regionale herstelplannen van grensregio’s, specifiek op het wegnemen van de kwetsbaarheden van deze regio’s én op het realiseren van grensoverschrijdend agglomeratievoordeel, mede met het oog op de bijdrage van de grensregio’s aan de maatschappelijke transities.

Lees meer op Grensregio's in crisistijd | G40 Stedennetwerk

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners