Coronamonitor Zeeland

In 2022 groeit de bouwproductie weer

Onzekerheid door Coronavirus

De onzekerheden met betrekking tot versoepelingen van de maatregelen en de ontwikkeling van het coronavirus blijven. De onzekerheidsmarge rondom de ramingen in dit vooruitzicht blijft daardoor groter dan gebruikelijk.
  • Na twee jaar van lichte krimp groeit in 2022 de bouwproductie waarschijnlijk weer licht (+2%).
  • Drivers voor de groei in 2022 zijn de toename in het aantal bouwvergunningen en het verwachte herstel van investeringen in bedrijfspanden na de coronacrisis.
  • De infrasector blijft nog wel last ondervinden van de stikstofproblematiek.
  • Er is momenteel schaarste aan verschillende bouwmaterialen zoals hout, staal en kunststof. Elf procent van de bouwbedrijven geeft aan hierdoor belemmeringen te ondervinden bij de productie. 
  • De prijzen van bouwmaterialen stijgen hierdoor flink, waardoor winstmarges tijdelijk onder druk staan.

 

2020: eerste krimp van de bouwproductie in zes jaar

Voor het eerst in zes jaar daalde de bouwproductie (-0,8%) in 2020 weer. Minder bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen, problemen met stikstof in vooral de infrasector en een daling van de investeringen in nieuwe bedrijfspanden door de onzekere economische situatie van de coronapandemie waren hier debet aan. Bouwwerkzaamheden konden ondanks social distancing over het algemeen toch goed doorgaan en de flinke toename van het aantal consumenten die tijdens de lockdowns hun huis wilden gaan verbouwen zorgden er voor dat de krimp beperkt bleef.
 

 

Lichte krimp orderboeken

In maart 2021 hadden bouwbedrijven gemiddeld 9,7 maanden werk in de orderportefeuille. Dit is slechts 0,2 maanden minder dan het pre-coronaniveau begin 2020 en 0,7 maanden minder dan de top van deze eeuw in het najaar van 2018. 
 

 

2021: nog een jaar van lichte krimp

In 2021 blijft de bouwsector de naweeën ondervinden van de ontwikkelingen van vorige jaren. In het eerste kwartaal kromp de bouwproductie met 1,8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in de loop van 2020 wel weer gegroeid ten opzichte van 2019 maar nog lager dan in 2018. Doordat het circa 1,5 jaar duurt voordat een vergunning uitmondt in een opgeleverde woning blijft de woningbouwproductie daardoor dit jaar nog onder druk staan. De eerder gevreesde terugval op de woningmarkt door een verslechterende financiële positie van consumenten door de coronacrisis lijkt echter mee te vallen, waardoor de vraag grotendeels in stand blijft. De infrasector blijft daarbij de gevolgen van de stikstofproblematiek merken. Al met al gaan we nu uit van nog een jaar met lichte krimp (-1%).
 

 

2022: bouwproductie trekt weer aan

Voor volgend jaar verwachten we dat de bouw weer lichte groei laat zien (+2%). Doordat het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw weer aan het stijgen is kan dat volgend jaar leiden tot meer productie. Ook verwachten we dat in 2022 de investeringen in bedrijfspanden weer toenemen als de coronacrisis en de daarbij behorende grote onzekerheid (grotendeels) voorbij is. Alleen de infrasector blijft ook volgend jaar  last houden van de stikstofproblematiek.

 

Bouwmaterialen worden duurder

Prijzen van bouwmaterialen zoals hout, staal en plastics zijn de afgelopen maanden flink in prijs gestegen. Wereldwijd is de vraag naar deze producten hoog doordat de bouwproductie in veel landen door bleef gaan tijdens de pandemie. Vooral voor hout hadden toeleveranciers hier niet op gerekend waardoor er nu tekorten zijn. Voor staal geldt dat er veel vraag komt uit China en de auto-industrie snel is opgestart waardoor de vraag groot is. Voor beton en cement, producten die meer lokaal worden verhandeld, zijn de prijsstijgingen veel beperkter.

 

Schaarste leidt nog maar beperkt tot productiebelemmeringen

Het beperkte aanbod van sommige bouwmaterialen leidt nog maar bij een beperkt aantal aannemers tot problemen. In mei gaf 11% van de bouwbedrijven aan dat zij productiebelemmeringen ervoeren door een tekort aan bouwmaterialen. Het tekort aan personeel is momenteel een groter probleem, 13% van de bedrijven gaf aan hierdoor niet alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ook in vergelijking met 2018 lijkt het materiaaltekort nog beperkt. In mei 2018 gaven 20% van de bouwbedrijven aan dat zij belemmerd werden in hun bouwproces doordat bouwmaterialen niet beschikbaar waren of niet op tijd werden geleverd. Dat tekort ontstond toen doordat de bouwsector heel hard groeide en toeleveranciers niet snel genoeg konden opschalen. (Internationale) productieketens komen nu langzaam weer op gang en de bouwsector groeit niet dit jaar waardoor we verwachten dat de tekorten beperkt blijven en begin volgend jaar weer afnemen.
 

 

Bouwers gaan prijzen verhogen

Bouwbedrijven plannen wel om de prijsverhogingen door te gaan berekenen. Per saldo gaf in mei de helft van de bedrijven aan de komende maanden de prijzen te willen gaan verhogen.
 

 

Marges op korte termijn onder druk

Ondanks de geplande prijsverhogingen zien veel bouwbedrijven toch hun marges onder druk staan. Zij hebben vaak in het verleden projecten aangenomen voor een vaste prijs die zij gecalculeerd hebben op de toen geldende lagere prijs voor bouwmaterialen. Het doorberekenen van hogere inkoopkosten is dan meestal niet mogelijk. Dit geldt vooral voor grote bedrijven die grotere langlopende projecten in de boeken hebben. Voor kleinere bouwers speelt dit minder doordat zij vaak kleinere korter lopende projecten hebben. Prijsveranderingen kunnen zij daardoor sneller in nieuwe projecten opnemen.
 
Bron: ING

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners