Coronamonitor Zeeland

Inkomsten landbouwsector verder onder druk door corona

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de inkomsten in de landbouwsector in 2020 met zeker 6 procent zijn gedaald. Zonder de coronasteun van de overheid zou de daling 11 procent zijn geweest. Het verdienvermogen en de toekomst van sommige boerenbedrijven staat ernstig onder druk, blijkt ook weer uit deze publicatie.

LTO monitort sinds het begin van de coronacrisis de impact voor de verschillende sectoren en maakt zich grote zorgen om de effecten van deze voortdurende crisis. De landbouw ontving 340 miljoen aan corona-subsidies.

'Het verdienvermogen van boeren en tuinders staat al langer onder druk. De coronacrisis komt daar bovenop. De cijfers van het CBS maken dit pijnlijk duidelijk. De 6% daling is bovendien een gemiddelde, deelsectoren en individuele ondernemers zijn nog veel harder geraakt', zegt Wim Bens, waarnemend voorzitter LTO Nederland. 'Onze leden maken zich hier grote zorgen over, en wij met hen. Voor de zwaarst getroffen delen van de sector is specifiek maatwerk in steun en hulp van de overheid nodig, naast de verstandige brede maatregelen. We blijven ons best doen om samen crisis door te komen.'

Vanwege de nieuwe maatregelen die vorige week in Nederland en andere Europese landen van kracht zijn geworden heeft LTO de impact op de 19 aangesloten sectoren opnieuw geïnventariseerd.

Plantaardige afzet zorgelijk

Voor de sierteelt zijn de gevolgen aanzienlijk. Door lockdowns in andere landen neemt de export af. Daarnaast neemt door de sluiting van de niet-essentiële winkels de vraag naar producten die via tuincentra en bouwmarkten worden verkocht af.

Ook de impact op fritesaardappeltelers blijft zorgelijk. Zij kunnen, net als veel andere telers, hun producten niet voor een redelijke prijs verkopen door de sluiting van de horeca en foodservice zoals kantoren en onderwijsinstellingen. LTO zet in op specifiek maatwerk voor (deel)sectoren die het zwaarst getroffen zijn.

Multifunctioneel verder geraakt

De eerdere verzwaring van maatregelen, midden oktober, had al een flinke impact op de multifunctionele landbouw. Daarbij werden vooral MFL-ondernemers met groepsaccommodaties, vergaderlocaties en sport & spel geraakt. Door de verdere verzwaring van de regels ligt de directe afzet aan horeca en toerisme nu zo goed als stil.

Veehouderijsectoren

Door het wegvallen van alle horeca-gerelateerde afzet staan de inkomsten in verschillende veehouderijsectoren onder druk. In de melkveehouderij zijn er grote zorgen over de (middel)lange termijn. Maar in augustus van dit jaar lag het saldo al 20 procent lager dan het tienjarige gemiddelde over die maand – door een lage melkprijs, hogere voerkosten en lagere veeprijzen. LTO Nederland benadrukt ook daarom het belang van een gedegen sociaaleconomische impactanalyse voordat stikstofmaatregelen worden ingevoerd, en steun en hulp waar nodig – het verdienvermogen staat te veel onder druk om ook dat zelf op te vangen.

Ook voor de kalverhouderij zijn de consequenties groot. Al sinds het begin van de crisis is de afzet van kalfsvlees weggevallen. Voor individuele kalverhouders loopt de schade soms in de tonnen. De pluimveesector heeft te maken met lagere prijzen door overschotten van eieren en vlees en daar bovenop nog exportverboden naar landen vanwege vogelgriep. De eendensector is na maanden stil te hebben gelegen weer opgestart in september. De nieuwe sluiting van de horeca heeft grote gevolgen voor deze sector, omdat veel eendenvlees wordt afgezet naar Europese horeca.

LTO staat in nauw contact met haar leden en blijft zich inzetten om de land- en tuinbouwsector door deze crisis te helpen. Steun en hulp vanuit de overheid voor getroffen ondernemers blijft hard nodig.

Bron: ZLTO

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners