Coronamonitor Zeeland

Kabinet mikt ondanks tegenvallers nog steeds op begin juli

Ook na een reeks tegenvallers houdt het kabinet vast aan de doelstelling om alle volwassen Nederlanders die dat willen begin juli minstens één dosis coronavaccin toe te dienen. De vaccinatiecampagne is cruciaal voor de heropening van de samenleving. Het kabinetsplan daarvoor is dinsdagavond wereldkundig gemaakt.

Het bijgewerkte scenario rekent op een gestaag vaccinatietempo, dat in juli moet resulteren in een vaccinatiegraad van tussen de 80% en 85% van de volwassen bevolking.

Tijdens de persconferentie waarschuwde coronaminister De Jonge dat het schema nog kan veranderen, bijvoorbeeld als nieuwe bijwerkingen opduiken of als de leveringen niet volgens plan verlopen. 'Hoe vervelend het ook is, veiligheid gaat gewoon altijd voor', aldus De Jonge.

AstraZeneca
Mensen jonger dan zestig jaar krijgen op advies van de Gezondheidsraad niet langer het AstraZeneca-vaccin. In plaats daarvan worden kwetsbare groepen (met een paar weken vertraging) ingeënt met Pfizer of Moderna. AstraZeneca-vaccin dat daardoor overblijft gaat via de huisartsen naar zestigplussers, en restanten in de ziekenhuizen verdwijnen in de armen van medewerkers in die leeftijdscategorie.

Ook nieuw: zestien-, zeventien- en achttienjarigen met een hoog medisch risico worden op korte termijn ook geprikt, bij voorkeur met het Pfizervaccin. Verlening van de periode tussen twee doses Pfizer en Moderna is nog niet aan de orde. De Gezondheidsraad adviseerde maandag dat dit enkele honderden tot duizend ziekenhuisopnames zou kunnen schelen. Het RIVM wil eerst bekijken wat de gevolgen voor de uitvoering van de campagne zijn.

Janssen-vaccin
In de dinsdag gepubliceerde presentatie over de vaccinatiestrategie staat dat het Janssen-vaccin ingezet wordt bij jongere patiënten van de intramurale ggz en bij zorgmedewerkers. De Verenigde Staten hebben het prikken met dat middel dinsdag 'uit voorzorg' gestaakt nadat een aantal vrouwen ernstige bloedstollingsproblemen kreeg na inenting.

De fabrikant en Amerikaanse en Europese toezichthouders onderzoeken de zeldzame trombosegevallen. Verdere leveringen aan de Europese Unie zijn voorlopig opgeschort. Maandag arriveerde een eerste lading van 79.000 doses in Nederland.

Wat de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de campagne zijn, zal de komende tijd moeten blijken, zei De Jonge tijdens de persconferentie. Wel erkende hij dat een vergelijkbaar advies als bij AstraZeneca de plannen zou kunnen verstoren: 'Dan hebben we wel een probleem.'

Stroeve vaccinatiecampagne
Het stroeve verloop van de vaccinatiecampagne zorgde de laatste weken voor toenemende onrust. Zo nam de zorgsector de Gezondheidsraad onder vuur naar aanleiding van het advies om het AstraZeneca-vaccin alleen nog in te zetten bij zestigplussers. Het adviesorgaan werd een gebrek aan urgentie verweten. Even leek het maandag alsof de raad adviseerde mensen zelf te laten kiezen of ze het AstraZeneca-vaccin wilden ontvangen, maar dat werd al snel weer ontkracht.

Nederland deed het in internationaal perspectief lange tijd niet al te best wat betreft vaccinatiesnelheid. Ook vergeleken met de andere EU-landen, die gezamenlijk vaccins inkopen, lag het tempo vrij laag. Dat kwam de regering op felle kritiek te staan.

Dinsdag was er alvast een technische opsteker voor de campagne: het aantal gezette prikken steeg van 3,2 miljoen naar 3,9 miljoen. Daarmee is Nederland plotseling een van de sneller vaccinerende Europese landen.

Die sprong was mede te danken aan een inhaalslag met de registratie van inentingen. Daarnaast heeft het RIVM de berekening van het aantal door huisartsen gezette prikken aangepast. De aanname van een verspilling van 5% bleek veel te pessimistisch. Met terugwerkende kracht is daar 1% van gemaakt.

Bron: FD website

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners