Coronamonitor Zeeland

Lerarentekort hindert scholen

Acht op de tien basisscholen willen de komende twee jaar extra juffen en meesters voor de klas zetten om onderwijsachterstanden veroorzaakt door corona weg te werken. Maar vier op de tien schoolbesturen vrezen dat dit niet zal lukken vanwege een tekort aan leraren.

Onderwijskoepel PO Raad, die de cijfers met een peiling in kaart heeft gebracht, waarschuwt dat het lerarentekort scholen verhindert om de miljarden euro's die ze extra krijgen vanwege de coronacrisis effectief in te zetten. 'Er zijn op heel veel plekken onvervulde vacatures', zegt voorzitter Freddy Weim. 'De nood is hoog in de Randstad, maar ook in heel veel andere regio's loopt het personeelstekort op.'

Het demissionaire kabinet heeft €8,5 mrd uitgetrokken om de komende tweeënhalf jaar leerachterstanden in het onderwijs weg te werken. Een kleine €6 mrd uit dit Nationaal Programma Onderwijs is bestemd voor het basis- en voortgezet onderwijs, gemiddeld zo'n €700 per leerling. Dat geld is welkom, zeggen de 160 respondenten uit de ledenenquête, maar kan ook als 'een boemerang op het bordje van de schoolbesturen terugkeren.'

De schoolbesturen zijn beducht voor de 'enorm korte tijd' waarin zij het geld moeten uitgeven. In combinatie met het lerarentekort wordt het moeilijk om de middelen doelmatig in te zetten, zoals het kabinet eist. Hun reserves kunnen zo op korte termijn oplopen, waardoor het beeld ontstaat dat het onderwijs geen extra middelen nodig heeft. 'Terwijl structurele investeringen keihard nodig zijn.'

Onderwijswethouders uit de grote steden trokken enkele weken geleden bij demissionair onderwijsminister Arie Slob aan de bel. Volgens hen werken de coronamiljarden juist averechts: de extra vraag naar leerkrachten die het geld aanwakkert betekent dat scholen die meer risico lopen op onderwijsachterstanden moeilijker aan personeel kunnen komen. Dat vergroot kansenongelijkheid tussen leerlingen.

Dat geluid komt ook naar voren uit de peiling van de PO Raad. Het lerarentekort in achterstandswijken dreigt verder op te lopen, vrezen de schoolbesturen. De tijdelijke arbeidsmarkttoelage die dat moet tegengaan is 'geen waterdichte oplossing' zeggen zij, omdat deze maar voor twee jaar beschikbaar is.

Daarom pleit de PO Raad voor meer tijd om de coronagelden doelmatig in te zetten. Daarnaast moet er structureel geld komen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, iets waar de koepel eerder bij de informateur op aandrong.

Lerarentekort hindert scholen bij wegwerken corona-achterstanden
Ook onderwijsbond AOb zit op die lijn. Net als de sectororganisatie pleit de bond voor structurele middelen om de lonen in het basisonderwijs op een lijn te brengen met die in het voortgezet onderwijs.

Bron: Het Fiancieele Dagblad

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners