Coronamonitor Zeeland

Lobby om gesloten en zwaar getroffen sectoren te steunen

In de HISWA-RECRON Algemene Ledenvergadering van gisteren presenteerde Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland wat de inzet is van de lobby voor sectoren die zwaar zijn getroffen. MKB Nederland, VNO-NCW en HISWA-RECRON werken nauw samen op deze dossiers.

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat in haar meest recente ramingen uit van een beperkte krimp van de economie voor 2020 en voor 2021. Het kabinet gebruikt dit argument nu om de steunmaatregelen verder af te bouwen. De inzet van HISWA-RECRON en de ondernemerskoepels is om voor zwaar getroffen sectoren de regelingen juist te verbeteren en door te zetten. Het gaat dan in onze sector met name om bedrijven die afhankelijk zijn van samenkomsten van gezelschappen. Maar ook voor bedrijven die een ‘na-ijleffect’ hebben van de coronamaatregelen op een later moment en tegen die tijd dan geen gebruik kunnen maken van steun. Een kort overzicht van de inzet die HISWA-RECRON samen met de koepels en collega branches oppakt:

 
Verbeteren en verder doorzetten van de TVL regeling

 1. SBI code is niet meer relevant voor aanvraag steun
 2. Het plafond van 90 duizend euro moet worden losgetalen en er moet een koppeling komen met omzetdaling
 3. Voor concerns met dochtervestigingen moeten aparte regelingen komen

Verbeteren en doorzetten overige regelingen

 1. Verhoging van de NOW vergoeding
 2. Maatwerk voor seizoensbedrijven die tussen wal en schip vallen
 3. Verlenging uitstel van betalingen van belasting
 4. Verlaging premie WW
 5. Overname kosten transitievergoeding bij ontslag door UWV

Time Out Arrangement

 1. Bedrijven zonder perspectief moeten tijdelijk in de ruststand kunnen
 2. Er is een opstart of transformatiesubsidie nodig voor als het weer kan
 3. Bij faillissement als gevolg van maatregelen vervalt de overheid als schuldeiser
 4. Ondernemer moet in privé niet aansprakelijk zijn

De komende weken zijn cruciaal. Bovenstaande voorstellen liggen bij de Ministerraad die vandaag hierover vergadert. Op 8 december stuurt het kabinet de voorstellen aan de Tweede Kamer voor behandeling. De kans dat alle voorstellen doorgaan is niet groot maar er is wel oor voor gesloten of diep getroffen sectoren.

HISWA-RECRON houd je op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Bron: HiswaRecron

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners