Coronamonitor Zeeland

Logistieke sector staat flink in het krijt bij de Belastingdienst

De logistieke sector heeft een belastingschuld van 2,1 miljard euro open staan als gevolg van de coronacrisis en de daarmee gepaarde lockdown. Wegvervoerders hebben samen een schuld openstaan van 340 miljoen euro open staan en zijn gemiddeld 17 maanden bezig met terugbetalen aan de fiscus.

Het percentage ondernemingen met een belastingschuld ligt in de logistieke sector beduidend hoger dan het gemiddelde van ruim 10 procent voor het gehele bedrijfsleven, blijkt uit een analyse van ABN Amro gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en transactiedata van de bank.

Totale schuld 16 miljard euro

Om de laagconjunctuur door te komen kunnen bedrijven sinds het begin van de corona pandemie uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Uit cijfers van het ministerie van Financiën blijkt dat alle Nederlandse bedrijven bij elkaar samen een schuld van 16 miljard euro hebben openstaan bij de fiscus. ABN Amro heeft berekend hoe deze schuld per sector is verdeeld.

Winst 2019 als uitgangspunt

De sectoreconomen van de bank berekenden ook hoeveel maanden winst er gemaakt moet worden, met als uitgangspunt de winst over 2o19, voordat alle openstaande belastingen zijn betaald. Het gaat bij het aangevraagde uitstel om alle vormen van belastingen: loonheffingen, sociale premies, inkomstenbelasting en ook omzetbelasting.

Belastingschuld 23 maanden winst

Indien de winsten de komende jaren terugkeren naar het peil van 2019, bedraagt de belastingschuld bij bedrijven, zo blijkt uit de berekeningen van ABN Amro, de komende jaren naar schatting gemiddeld 23 maanden winst. De schuld is vooral hoog bij bedrijven vanaf 50 medewerkers: gemiddeld 5,7 miljoen euro. Uitgesmeerd over 36 maandelijkse aflossingstermijnen bedraagt de schuld gemiddeld zo’n 65 procent van het bruto bedrijfsresultaat. Vanaf volgend jaar komt daar nog 4 procent invorderingsrente bij.

Helft schuld bij personenvervoer

Volgens ABN Amro zit vermoedelijk ruim de helft van de belastingschuld (peildatum 28 februari 2021) in de logistiek en transportsector bij luchtvaartmaatschappijen, openbaar vervoerbedrijven en busvervoerders en taxibedrijven. Om privacyredenen worden niet over alle branches cijfers gepubliceerd. Over het personenvervoer over de weg zijn wel cijfers verstrekt. Ruim 22 procent van de bedrijven in deze branche heeft een openstaande belastingschuld. Bij de grote bedrijven is dat zelfs 67 procent, gemiddeld bedraagt de schuld bij deze groep 3,7 miljoen euro. Voor de hele branche gaat het om naar schatting 28 maanden winst over 2019.

Flinke belastingschuld goederenvervoer

Desalniettemin kampen ook bedrijven in het goederenvervoer met flinke belastingschulden. Die ontstonden vooral gedurende de eerste coronagolf. Door de sterke ontregeling van logistieke ketens en de sluiting van bijvoorbeeld fabrieken, winkels en horeca liep het vervoerde ladinggewicht sterkt terug. Zo heeft, blijkt uit de cijfers van ABN Amro, 17 procent van de tussenpersonen in het vrachtvervoer een openstaande schuld van gemiddeld ruim 3 ton. In het goederenwegvoer staat bij 16 procent nog een belastingschuld open van gemiddeld bijna 142.000 euro. Dit bedrag komt ongeveer neer op ruim 12 maanden brutowinst over 2019.

Pakketbezorgers nauwelijks winstgevend

In de branche post en koeriers hebben eveneens veel bedrijven een belastingschuld. Bij 19 procent van de branche staat gemiddeld nog 45.000 euro open. Dit is volgens ABN Amro geen gevolg van de coronacrisis, want met name de grote pakketbezorgers hebben juist geprofiteerd van de enorme hoeveelheden online bestelde producten. “Vermoedelijk zijn veel pakketbezorgers nauwelijks winstgevend doordat de markt zeer competitief is”, constateert Albert Jan Swart, sector econoom Transport & Logistiek bij de bank.

Horeca logistiek lijdt onder lockdowns

Vanaf vorig jaar de zomer van 2020 herstelden de meeste deelsectoren in de logistiek dankzij de sterk opverende internationale handel en het herstel van de industriële productie. Dat gold echter slechts in beperkte mate voor het personenvervoer. Ook de logistiek rond evenementen, winkels en horeca liet beperkt herstel zien, stelt ABN Amro nu vast. Deze branches leden opnieuw sterk tijdens de tweede lockdown, die afgelopen oktober begon.

Uitstel van investeringen

In de evenementenlogistiek zijn enkele partijen omgevallen. Sommige bedrijven, waaronder veel wegvervoerders, hebben alternatieve opdrachten kunnen vinden, bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten en de pakketbezorging. Ook hebben veel ondernemers investeringen uitgesteld, stelt Swart vast. “Bij deze bedrijven is de solvabiliteit vaak verslechterd met 5 tot 10 procentpunt, zo blijkt uit gesprekken die we voerden met deze ondernemers. Aangezien veel transportbedrijven voor de coronacrisis enkele goede jaren hebben beleefd, hoeft dat niet per se een probleem te zijn.”

Groei overnames

De vooruitzichten kunnen slecht zijn voor bepaalde bedrijven in de logistieke sector. Indien de schuld te zwaar op de balans drukt, moet eerst de solvabiliteit worden aangezuiverd voor investeringen kunnen worden gedaan in verduurzaming of digitalisering. Swart: “Het is ook goed denkbaar dat verzwakte bedrijven worden overgenomen door sterke ondernemingen in de sector. De coronacrisis zou dus kunnen leiden tot verdere consolidatie binnen de logistieke sector.”

Alleen steun probleembedrijven

Het demissionaire kabinet Rutte III neemt naar verwachting deze week een besluit over de toekomst van de noodpakketten en het daarbij behorende belastinguitstel nu de uitstelregeling op 1 juli afloopt. Het kabinet overweegt een verdere verlenging van de steunmaatregelen voor bedrijven. Dat is niet geheel onomstreden. Het Centraal Planbureau (CPB) wil dat de regering coronahulp vanaf deze zomer afbouwt omdat anders de risico’s voor de schatkist te groot worden. DNB-president Klaas Knot riep eerder op vanaf juli alleen nog probleembedrijven te steunen.

Bron: Logisitiek

 

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners