Coronamonitor Zeeland

LTO vecht voor coronasteun kalverhouderij

De afgelopen weken heeft de LTO vakgroep Kalverhouderij continue druk uitgeoefend op de overheid om extra steun te regelen voor kalverhouders. Kalverhouders worden zwaar getroffen door de coronamatregelen.

LTO-breed hebben we, samen met de andere sociale partners, de gesprekken gevoerd met de ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes/Van ’t Wout. Met hulp van individuele kalverhouders hebben we Tweede Kamerleden en het ministerie voorzien van schrijnende voorbeelden. Een aantal politieke partijen tonen dat ze willen werken aan een extra regeling, maar er is nog geen meerderheid.

Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest met ambtenaren van LNV om specifiek voor de kalverhouderij een tegemoetkoming te realiseren. Een separate regeling zit er (vooralsnog) niet in. We hebben vervolgens de focus gelegd op de voorwaarden binnen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). De volgende voorstellen zijn gedaan:

  1. Omzetdrempel verlagen van 30% naar 20% voor de kalverhouderij (eigen SBI-code). Juist hier zit de grootste bottleneck om meer kalverhouders deel te laten nemen. Helaas hebben we daar geen beweging in gekregen, ook niet met een herijking van de definitie.
  2. Verlenging van de periode. Inmiddels is vastgelegd dat er geen afbouw in het 2e kwartaal plaatsvindt van de steun. De nu behaalde percentages blijven. Dit kwartaal wordt vergeleken met 2e kwartaal 2019.
  3. Percentage vaste lasten verhogen, deze was 20%. We hebben berekeningen aangeleverd waaruit blijkt dat, afhankelijk van de definitie, deze op 50 tot 80% ligt. Hier is samen enige verbetering geboekt. Het percentage is verdubbeld tot 41%.
  4. Verhogen totale percentage steun. Dit was 50% tot 70% bij vrijwel volledig wegvallen van de omzet en is nu standaard gekomen op 85%.
  5. Aangepaste steun met terugwerkende kracht doorvoeren op het 2e, 3e en 4e kwartaal van 2020. In deze 9 maanden is zwaar verlies geleden. 2e en 3e kwartaal lukte zeker niet. Het 4e kwartaal is, mede gelet op de uitvoerbaarheid bij RVO, ook niet opgenomen.
  6. Een extra percentage steun op basis van verlies van voorraden, gekoppeld aan de horeca/restaurants. Niet binnengehaald omdat geen voorraden kalfsvlees “weggegooid” hoefden te worden. Onderkenning van waardeverlies was er wel, maar paste niet in de regeling.

Al met al zijn er stevige gesprekken gevoerd wat beperkt tot verbeteringen heeft geleid. Voor een aantal (vrije) kalverhouders kan de TVL-regeling enige hulp bieden. Doordat het leveren van kalveren geen constante kasstroom geeft en de regeling heel scherp stuurt op de omzet per kwartaal (BTW aangifte), kan in een aantal gevallen een bepaald kwartaal in de regeling vallen. Wanneer de drempel van 30% omzetderving wordt overschreden dan is het steunniveau duidelijk toegenomen. Voor de betreffende bedrijven blijft het rekenen en overleggen met de accountant.

In de contacten die we vanuit de LTO vakgroep hebben met de beleidsmakers blijkt dat concrete, individuele situaties, soms een extra duwtje geven in het begrip en de wil om verder na te denken over meer steun. We hebben al veel voorbeelden aangedragen, nog meer voorbeelden aanreiken kan het sentiment verder beïnvloeden. De hardheidsgevallen die we als vakgroep aangereikt krijgen leiden we, in samenspraak met leden, door naar “Den Haag”.

Bron: ZLTO

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners