Coronamonitor Zeeland

LTO zet zich in voor coronasteun kalverhouders

De afgelopen weken is er vanuit de LTO vakgroep Kalverhouderij opnieuw veel tijd en energie gestoken in pogingen om vanwege corona tot een steunmaatregel voor vrije kalverhouders te komen.

Op 18 november is onder leiding van voorzitter Wim Thus en drie kalverhouders een overleg gevoerd met minister Schouten en enkele ambtenaren van haar ministerie. Deze kalverhouders hebben met hun persoonlijke verhaal heel goed de zeer zorgelijke financiële situatie op hun bedrijven verteld. Aan de hand daarvan is vervolgens gesproken over mogelijke financiële steun van de overheid. Gewezen is op de investeringen in duurzaamheid die deze bedrijven al gedaan hebben en juist daardoor met een zware financiering zitten. En dat bedrijven die nog stappen moeten zetten in verdere verduurzaming daar als gevolg van de crisis zonder overheidssteun niet toe in staat zullen zijn. De minister heeft zeker betrokkenheid getoond en heeft in het gesprek aangegeven bereid te zijn de mogelijkheden tot financiële steun verder te onderzoeken, voor zover deze passen binnen bestaande regelingen. De kans op een specifieke regeling voor kalverhouders is zeer klein omdat daarvoor politieke steun ontbreekt.

Debat

In het vervolg op dit gesprek is vanuit LTO contact onderhouden met de ambtenaren die bij het gesprek betrokken waren. De mogelijkheden om binnen de bestaande regelingen te komen tot een voor de kalverhouderij passende steunmaatregel, worden verder onderzocht. Ook is contact onderhouden met diverse Tweede Kamerleden om hen mee te nemen in de voortgang. Tijdens een door de LTO vakgroep georganiseerd ‘digitaal bezoek aan kalverhouders’ van Carla Dik-Faber van ChristenUnie is de zorgelijke situatie besproken. Haar is gevraagd deze informatie mee te nemen in de fractie van de CU en debatten in de Kamer.

Op 25 november vond in het Tweede Kamer het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw plaats. In dat debat heeft de minister aangegeven dat de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) nu voor alle bedrijven open staat, maar wellicht nog niet overal een oplossing biedt. Uit haar woorden viel op te maken dat er toch serieus naar gekeken wordt om deze regeling ook voor de kalverhouders passend te maken. Feitelijk een bevestiging van de gesprekken en contacten die er vanuit de LTO vakgroep met ambtenaren zijn.

Als met al lijkt er steeds meer begrip te ontstaan voor de financiële situatie in de sector. We blijven hopen en ons maximaal inspannen voor steun voor de vrije kalverhouders.

 

Bron: ZLTO

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners