Coronamonitor Zeeland

Nieuwe subsidieregeling voor productie duurzame energie

In 2021 wordt de huidige Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) uitgebreid met energieproductie door middel van zonnepanelen en één of meer kleine windmolens. Er is voor 2021 40 miljoen euro beschikbaar voor de investeringen in zonnepanelen en windmolens.

De ISDE-regeling is bij uitstek geschikt voor bedrijven in de agrarische sector. Veel bedrijven hebben een energieverbruik boven de 50.000 kWh maar kwamen tot een onrendabele businesscase. Dat kwam omdat met dit energieverbruik de salderingsregeling niet interessant genoeg was, en de SDE+ regeling in veel situaties ook buiten bereik viel wegens benodigde netverzwaringen.

Met deze ISDE-subsidie én door gebruik te maken van de salderingsregeling of opvolger daarvan, laten berekeningen zien dat deze constructie wel leidt tot een positieve businesscase. Dit geldt zeker ook voor een combinatie van windmolen(s) en zonnepanelen. Bovendien zijn zwaardere netaansluitingen in de meeste gevallen niet nodig, waardoor stroomnetten niet extra belast worden.

Voorwaarden

Voor zonnepanelen zijn de voorwaarden dat het moet gaan om een gebouwgebonden installatie met een vermogen tussen de 15 en 100 kWp. Bovendien moet op de aansluiting sprake zijn van een jaarlijks energieverbruik groter dan 50.000 kWh, waarbij de aansluitwaarde niet groter mag zijn dan 3x80 Ampère. Het subsidiebedrag is 125 euro per geïnstalleerde kilowattpiek.

Voor kleine windmolens gaat het om turbines met een rotoroppervlak van ten minste 50 m2 en is het gezamenlijk rotoroppervlak van meerdere windturbines ten hoogste 500 m2. Het subsidiebedrag is 66 euro per m2 rotoroppervlak.

De regeling opent op 4 januari 2021 en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onder de term ISDE binnenkort meer informatie beschikbaar.

 

Bron: ZLTO

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners