Coronamonitor Zeeland

Nieuwe UWV-website maakt arbeidsmarktinformatie nog beter inzichtelijk

Ook tijdens de coronacrisis ontstaan er vacatures die werkgevers moeilijk kunnen vervullen. In 2020 was één op de drie ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Voor 2021 verwachten werkgevers vooral moeite te hebben met het vinden van vakmensen en minder behoefte te hebben aan administratief medewerkers. Dit blijkt uit een werkgeversonderzoek van UWV naar de verwachtingen voor dit jaar. Deze publicatie verschijnt vandaag op een vernieuwde website waarmee UWV de arbeidsmarkt inzichtelijk maakt.

De website https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/zeeland is vernieuwd. Er is een grote en dringende behoefte aan actuele en nieuwe arbeidsmarktcijfers. Het is nu gemakkelijker om snel inzicht te krijgen in de arbeidsmarktsituatie van Zeeland, bijvoorbeeld hoeveel vacatures er zijn en hoeveel ontslagaanvragen er zijn ingediend door werkgevers. Ook geeft UWV inzicht in de ontwikkeling in sectoren en in welke beroepen er de beste kansen zijn op werk. Ook is onlangs het werkgeversonderzoek verschenen.

Werkgelegenheid in Zeeland
Door corona daalde in 2020 het aantal werknemersbanen op landelijk niveau met 96.000. UWV toont voor alle 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland hoe de ontwikkeling van de werkgelegenheid op regionaal niveau eruit ziet. In de periode van september 2019 tot en met september 2020 daalde het aantal banen van werknemers in Zeeland met 400 tot 167.600. Er zijn goede kansen op werk in zorg & welzijn, openbaar bestuur en onderwijs. Ook sectoren als bouw, detailhandel en groothandel zagen in het afgelopen jaar hun werkgelegenheid toenemen.

Vakmensen blijven schaars
Uit het werkgeversonderzoek blijkt dat gemiddeld een derde van de ontstane vacatures sinds de start van de coronacrisis moeilijk vervulbaar is. UWV vroeg in het najaar van 2020 aan 2.800 werkgevers wat hun verwachtingen zijn voor het komende jaar. Werkgevers houden nog steeds rekening met wervingsproblemen voor bepaalde functies. Zij noemen vooral beroepen waarvoor vacatures ook de afgelopen jaren al moeilijk vervulbaar waren. Het gaat dan bijvoorbeeld om vakmensen in de techniek, de zorg, hoger opgeleide professionals in de ICT of op financieel gebied, en om docenten in het onderwijs.

Administratief medewerkers nog steeds kwetsbaar
Werkgevers noemen vooral administratief medewerker als beroep waarvoor zij het komend jaar minder vraag verwachten. Dit geldt in de volle breedte van de arbeidsmarkt. Daarnaast denken werkgevers dat er in 2021 minder vraag zal zijn naar bijvoorbeeld kassamedewerkers, bus- en touringcarchauffeurs en evenementmedewerkers.

Nieuw: dashboard over ontslagaanvragen
Op de vernieuwde site zijn er in totaal ook negen interactieve dashboards die een actueel beeld geven over de arbeidsmarkt. Er zijn dashboards over de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen, het aantal vacatures, het aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV en de spanning op de arbeidsmarkt. Ook de voortgang van de Banenafspraak en het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken is terug te zien, net als het aantal toegekende NOW-aanvragen. Nieuw is het dashboard over ontslagaanvragen. Alle dashboards voorzien in informatie op zowel landelijk als regionaal niveau.

De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie en de dashboards zijn ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Programmaraad, VNG, SBB en vertegenwoordigers uit verschillende arbeidsmarktregio’s.

Bron: UWV

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners