Coronamonitor Zeeland

Nog 250.000 Zeeuwen moeten worden geprikt

Wanneer ben ik aan de beurt voor een coronaprik? Het ongeduld groeit, net als de ergernis over de tegenstrijdige geluiden van deskundigen over het prikbeleid. De GGD Zeeland en huisartsen krijgen veel vragen over de vaccinaties. Vanwege alle verschillende doelgroepen en prikkers is er veel verwarring. Hoe staan we ervoor in Zeeland ? Een op de zes volwassen Zeeuwen heeft inmiddels één of twee coronaprikken gekregen. Nog zo’n 250.000 Zeeuwen te gaan. Wie wordt waar gevaccineerd?

GGD
De meeste Zeeuwen zijn in de prikstraten van de GGD gevaccineerd: dinsdag stond de teller op  43.300. Er zijn 22.600 Zeeuwen volledig gevaccineerd, 20.700 mensen hebben één prik gekregen met een afspraak voor de tweede. In de prikstraten zijn tot nu toe de mobiele ouderen gevaccineerd (ruim 32.000) en zorgmedewerkers (ruim 11.000).

Inmiddels kan iedereen die in of vóór 1951 is geboren een afspraak maken via coronavaccinatie-afspraak.nl. Op een uitnodiging hoef je niet te wachten. Wanneer de volgende groep aan de beurt is? Minister De Jonge zegt dat half mei iedereen boven de 60 een eerste prik is aangeboden.

De GGD-medewerkers hebben in bijna twee keer zoveel vrouwen- als mannenarmen geprikt. Dat heeft twee oorzaken: veel vrouwen werken in de zorg en vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen. 

Verpleeghuizen
De bewoners van de verpleeghuizen zijn bijna allemaal volledig gevaccineerd. In totaal gaat het om meer dan 3000 mensen. Inmiddels zijn de verpleeghuizen begonnen met een tweede ronde voor bewoners die de eerste keer niet konden worden ingeënt en mensen die later naar een verpleeghuis zijn verhuisd. 

Huisartsen
Het kabinet besloot begin dit jaar om AstraZeneca te gebruiken voor de geboortejaren 1956 tot en met 1960. Die personen worden door huisartsen gevaccineerd. De Zeeuwse huisartsen hadden in februari een landelijke primeur. Zij gingen als eerste hun patiënten van de geboortejaren 1956 en 1957, volwassen met extreem overgewicht en volwassen patiënten met het syndroom van Down vaccineren. Met overgebleven vaccins zijn soms ook mensen uit 1958 of zelfs 1959 geprikt om verspilling te voorkomen. De tweede prik is half mei. Vooralsnog gaat dat gewoon door. Huisartsen hebben ook mensen in een verzorgingshuizen gevaccineerd, thuiswonende gehandicapten. Een centrale registratie van het aantal gevaccineerden door huisartsen ontbreekt. Een voorzichtige schatting is dat de Zeeuwse huisartsen minstens 10.000  mensen hebben gevaccineerd. Inclusief de huisartsen zelf.

Opmerkelijk is dat in de ronde voor de jaargangen 1958-1960 Zeeland niet de eerste provincie is. Wanneer dan wel? ‘Planning volgt’, geeft het vaccinatieschema als antwoord.

Psychiatrie en gehandicaptenzorg
Buiten de ouderenzorg zijn nog andere zorginstellingen waar mensen wonen. Daarbij gaat het om  honderden vaccinaties. Zo is bij 's Heeren Loo ruim  ruim 80 procent van de 400 bewoners volledig gevaccineerd.  Bij Emergis,  de instelling voor geestelijke gezondheidszorg, zijn tot nu toe zo’n 110 medewerkers, cliënten en bewoners van 65 jaar en ouder gevaccineerd met Moderna.  Mensen onder de 65 zouden met AstraZeneca worden gevaccineerd, maar dat is nu stilgelegd.

Ziekenhuizen
Bij Adrz zijn zo’n 600 medewerkers gevaccineerd. Binnenkort krijgen nog eens 300 medewerkers een prik. Verder heeft  Adrz 900 mensen gevaccineerd met een ernstig medisch risico. Het gaat daarbij om patiënten met ernstig nierfalen, een ernstige immuunziekte en mensen bij wie de ademhaling wordt aangetast door een neurologische aandoening. Mensen met andere medische risico’s zijn vanaf mei aan de beurt, maar zij worden door de huisarts gevaccineerd. ZorgSaam heeft 450 medewerkers  gevaccineerd en 340 mensen met een ernstig medisch risico. Volgende week krijgen medewerkers van 60 jaar en ouder een oproep.

Het actuele vaccinatieschema en andere informatie over vaccins is te vinden op de website van de Rijksoverheid:  rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie.  

Bron: Rijksoverheid

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners