Coronamonitor Zeeland

Nog eens €777 mln in het steunpakket voor gemeenten en provincies

Het kabinet schiet gemeenten, provincies en waterschappen te hulp met een tweede steunpakket van € 777 mln. Het geld is onder meer bedoeld om culturele instellingen, dorpshuizen en GGD's door de coronacrisis te loodsen.

Eind mei trok het kabinet al € 566 mln uit om lokale overheden financieel op de been te houden. De totale steun voor gemeenten en provincies komt daarmee uit op ruim € 1,5 mrd. 'Het is belangrijk dat iedereen kan blijven rekenen op goede dienstverlening, van zorg tot openbaar vervoer, van begeleiding naar werk en toezicht en handhaving, tot het in stand houden van sport en culturele voorzieningen', schrijven minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren en staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Markten en evenementen

Lokale bestuurders drongen al langer aan op extra geld van het kabinet. Gemeenten en provincies lopen door de coronapandemie inkomsten mis, onder meer door een lagere opbrengst uit de toeristenbelasting en parkeergeld. Tegelijkertijd maken zij extra kosten bij de bestrijding van het coronavirus. Zo gaan er miljoenen naar de GGD's en de inzet van meer bijzondere opsporingsambtenaren (boa's), die deels belast zijn met de handhaving van de coronaregels.

In het eerste steunpakket trok het kabinet al € 225 mln uit om gemeenten te compenseren voor misgelopen belastinginkomsten. Daar komt nu € 20 mln bij voor de terugval in inkomsten van markten en evenementen. Voor de rest van het jaar reserveert het kabinet nog eens € 100 mln om de lagere opbrengsten voor gemeenten uit parkeergelden en toeristenbelasting te kunnen dekken. Eind dit jaar volgt de definitieve afrekening, als duidelijk is hoe hard de financiële klap van de coronacrisis daadwerkelijk is voor lokale overheden.

Naast compensatie voor inkomstenderving gaat er ook € 350 mln extra naar de GGD's. Voor lokale culturele instellingen maakt het kabinet nog eens € 68 mln over en de buurt- en dorpshuizen krijgen € 17 mln. Ook trekt het kabinet € 50 mln voor de extra inzet van boa's. De sociale werkbedrijven kunnen na de € 90 mln uit de eerste steunronde nog eens rekenen op € 50 mln.

Het kabinet schrapt dit en volgend jaar ook de zogeheten opschalingskorting, waardoor er € 230 mln extra naar gemeenten vloeit. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II streefden VVD en PvdA naar gemeenten van minimaal 100.000 inwoners, maar dat plan ging al snel de prullenbak in. De opschalingskorting bleef echter intact.

Tweede Kamerverkiezingen

Het kabinet kijkt ook alvast vooruit naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Om die verkiezingen coronaproof te maken, krijgen gemeenten € 30 mln. Dat is onder andere bedoeld om de stemlokalen zo in te richten dat mensen voldoende afstand kunnen houden bij het stemmen.

Ollongren en Vijlbrief schrijven dat de financiële situatie van gemeenten al voor de coronacrisis penibel was. Uit voorlopige gegevens over 2019 blijkt dat de financiële situatie van gemeenten vorig jaar verder verslechterd is. Zo liep het exploitatietekort op van € 197 mln in 2018 naar € 768 mln in 2019. Vorig jaar noteerde 60% van de gemeenten een tekort, waarvan ongeveer een kwart al voor het derde jaar op rij.

Het kabinet kondigt daarom extra onderzoek aan naar het voorzieningenniveau in gemeenten en hun financiële positie. Ollongren en Vijlbrief laten ook uitzoeken hoeveel geld er structureel nodig is voor de jeugdzorg. Gemeenten dragen de gedecentraliseerde jeugd- en ouderenzorg vaak aan als een van de belangrijkste oorzaken van hun financieel malheur. Vorig jaar trok het kabinet nog € 1,1 mrd extra uit voor de jeugdzorg.

Bron: FD

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
VNO-NCW Brabant Zeeland
Aan de slag in Zeeland
Economic board Zeeland
Impuls Zeeland
Provinci Zeeland