Coronamonitor Zeeland

Nog geen belastingaanslag voor horeca en sport- en cultuursector

Doorgaans worden de aanslagen eind februari verstuurd, maar de coronacrisis heeft alles op losse schroeven gezet. Belangrijk bij het bepalen van het bedrag is de WOZ-waarde van het gebouw. Daarvoor geldt 1 januari van het jaar ervoor als ‘peildatum’, tenzij zich daarna bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan die de waarde beïnvloeden.

,,Dat is hier zonder meer het geval”, zegt Jon Herselman, voorzitter van Sabewa. ,,De WOZ-waarde is mede afhankelijk van de inkomsten en die zijn in deze sectoren behoorlijk onder druk komen te staan.” Dat betekent dat er moet worden gerekend met lagere waarden.

Massaal bezwaar

Als Sabewa toch volgende maand aanslagen zou versturen, met de ‘oude’ WOZ-waarden, zal er massaal bezwaar worden gemaakt. ,,En dat is terecht”, zegt Herselman. Daarom heeft Sabewa besloten tot uitstel, zodat de waarden opnieuw kunnen worden bepaald. Uiterlijk 1 juli moeten de aanslagen alsnog worden verstuurd.
Voor de detailhandel geldt geen uitstel. ,,Daar was de invloed in 2020 beperkter”, zegt Herselman. ,,Bovendien is de ene winkel de andere niet. Sommige hadden afgelopen jaar juist méér omzet.”

Betalingsregeling

Ook de aanslagen voor bewoners worden volgens het gebruikelijke schema verstuurd. Voor zowel particulieren als ondernemers die door de coronacrisis problemen hebben om de aanslag te voldoen, geldt dezelfde coulance als afgelopen jaar: ze kunnen Sabewa vragen om een betalingsregeling.

Bron: PZC

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners