Coronamonitor Zeeland

Ondernemers eisen meer steun om lange lockdown door te komen

Ondernemers zitten niet te wachten op nog meer specifieke hulp, zoals voor horeca en detailhandel. Ze willen uitgebreide coronasteun op alle fronten, zo blijkt uit een rondgang van het FD langs verschillende belangenverenigingen.

Het kabinet kondigt waarschijnlijk dinsdagavond een verlenging van de lockdown met drie weken aan, met aansluitend extra steun voor getroffen ondernemers. Hoe die eruit komt te zien is nog koffiedik kijken. Wel is duidelijk dat het bedrijfsleven en vakbonden flink hebben gelobbyd, in de hoop dat premier Mark Rutte tijdens zijn persconferentie behalve streng ook gul zal zijn.

Zo moet wat de hen betreft de loonkostensubsidie omhoog. De zogeheten NOW-regeling compenseerde in eerste instantie bij 100% omzetverlies maximaal 90% van de loonkosten. Later werd dat percentage bijgesteld naar 80% en dat moet snel weer 90% worden, vinden werkgeversvereniging VNO-NCW, ondernemersvereniging ONL en vakbond FNV. Koninklijke Horeca Nederland gaat nog verder. '100% sluiting moet 100% steun betekenen', schrijft de koepel in een persbericht. 'Aanvullende steunmaatregelen zijn écht cruciaal.'

Ook vergoeding lage vaste lasten

Winkeliers van wie de voorraad door de lockdown onverkoopbaar is geworden, willen geld zien. Branchevereniging INretail, VNO-NCW en ONL hopen dat een percentage van de gemaakte kosten wordt vergoed. Bijvoorbeeld kledingwinkels die hun voorjaarscollectie niet kunnen inkopen omdat zij die zouden financieren met de opbrengst van de wintercollectie, verdienen veel steun. Hoeveel, daarover loopt de discussie.

Zzp'ers willen een ruimere compensatie voor hun gederfde inkomsten. Na de zomer konden zij voor de tweede keer een Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers (Tozo) aanvragen, maar de voorwaarden waren strenger dan tijdens de eerste lockdown. Wie een goed verdienende partner heeft, hoeft sindsdien niet te rekenen op overheidsgeld. Tot frustratie van de getroffenen. De zelfstandig ondernemers hebben meer wensen, waaronder een verlaging van het drempelbedrag voor TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Zijn die minder dan €3000, dan worden die nu niet gecompenseerd met het gevolg dat veel zzp'ers nu geen gebruik van de regeling kunnen maken.

Meer partijen pleiten voor een ruimhartiger TVL. Werkgevers- en ondernemersverenigingen zijn het erover eens dat ook bedrijven met meer dan 250 medewerkers hierop aanspraak moeten kunnen maken, iets wat tot nu toe onmogelijk is. Het onderscheid maken tussen verschillende soorten ondernemingen is bovendien onnodig, vindt voorzitter Biesheuvel van ONL. 'Nu wij in een lockdown zitten, worden praktisch alle bedrijven geraakt. Wij zeggen daarom: geef iedereen een vast percentage om de vaste lasten te kunnen betalen. Want ieder onderscheid dat je nu maakt, is raar.'

Biesheuvel pleit daarbovenop voor een ruimere mogelijkheden om overbruggingskredieten af te sluiten. 'Anders zullen veel bedrijven in het zicht van de haven alsnog failliet gaan.' Als er ontslagen vallen, moet bovendien de transitievergoeding wat ONL en VNO-NCW betreft door de overheid voorgefinancierd kunnen worden.

Ook voor startende ondernemers moet het mogelijk worden om overheidssteun aan te vragen, bepleit ONL. Door bij het bepalen of iemand recht heeft op steun uit te gaan van het derde kwartaal van 2020, zou ook deze groep ervoor in aanmerking komen. Ook KHN wil dat horecabedrijven die vorig jaar zijn gestart en nu buiten de boot vallen op steun kunnen rekenen.

Geduld

Dat de regering aan al deze wensen gehoor zal geven, lijkt onwaarschijnlijk. Zo zal de partnertoets voor kleine zelfstandigen naar verwachting overeind blijven. Gemeenten kunnen het extra werk namelijk niet goed aan, liet staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken de Tweede Kamer eerder weten. Bovendien is zo'n versoepeling niet eerlijk tegenover bijstandsgerechtigden die wel met toetsen te maken krijgen. De Tozo is immers geënt op de bijstand voor zelfstandigen, de zogeheten BBZ-regeling uit de Participatiewet.

Verder lijkt verruiming van de NOW-regeling onwaarschijnlijk. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wijst erop dat in de huidige regeling de loonsom met 10% mag slinken zonder dat de subsidie afneemt. Het maximum verhogen én de flexibiliteit in stand houden is dan dubbelop.

Een verhoging van het compensatiebedrag voor onverkoopbare voorraad lijkt dan ook het meest voor de hand liggend. Dat is een relatief simpele regeling. Het vóór de kerst aan winkeliers toegezegde bedrag (2,8% van het omzetverlies tot een maximum van iets meer dan €20.000) is bovendien nu relatief bescheiden.

Dinsdagavond zal blijken of het kabinet inderdaad dieper in de buidel tast voor ondernemers. De precieze plannen volgen vermoedelijk volgende week.

 

Bron: fd.

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners