Coronamonitor Zeeland

Ondernemers geven meer en meer aan dat de rek eruit is!

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft recentelijk een enquête onder haar leden gehouden over de impact van de coronacrisis. Algemene strekking van de reacties was dat ondernemers natuurlijk (weer) willen ondernemen, maar voor een groot aantal ondernemers is de rek eruit.

VNO-NCW Brabant Zeeland vindt dat ondernemers nu écht perspectief moeten krijgen. De coronacrisis heeft bij ruim 30% van de deelnemers een aanhoudend negatief effect op de bedrijfsvoering. Verstoring binnen ketens is één van de belangrijke oorzaken, blijkt uit een enquête van VNO-NCW Brabant Zeeland onder haar leden. Een andere grote zorg is het wegvallen van teambinding als gevolg van thuiswerken. Volgens bijna 70% van de respondenten draagt dit bij aan de problemen. Daarnaast geeft 40% van de ondernemers aan dat oplopende schulden een steeds groter probleem worden die niet worden weggenomen door de steunmaatregelen.

Steunpakketten
Uit de enquête blijkt ook dat de steunmaatregelen vaak maar een beperkt deel van de schade bij ondernemers dekken. Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat de compensatie minder dan 20% van de totale schade dekt. Een aantal ondernemers lukt het zelfs niet enige steun te ontvangen vanwege de complexe regels en het achterwege blijven van maatwerk bij de overheid voor schrijnende problemen.

Perspectief hard nodig

VNO-NCW Brabant Zeeland roept om het bedrijfsleven meer perspectief te geven. In een recent interview aan de regionale media gaf Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland, aan: ‘Het dieptepunt is nu. De komende maanden zijn misschien wel de moeilijkste, maar het einde is echt in zicht. Dat mag best meer benadrukt worden. Op die laatste persconferenties klonk vooral hopeloosheid door, dat gaat ondernemers niet helpen.”

Lees het complete interview Eric van Schagen

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners