Coronamonitor Zeeland

Onderzoeksrapport impact op de (Zeeuwse) arbeidsmarkt

Dat het corona virus gevolgen heeft voor de economie en arbeidsmarkt is helder. Hoe groot de impact op de arbeidsmarkt precies is, is nog onduidelijk. De Zeeuwse arbeidsmarkt vóór corona was krap en kenmerkte zich onder andere in behoorlijke (voorziene) tekorten in sectoren die het hart vormen van de Zeeuwse economie.

Wat de (lange termijn) effecten van corona op de Zeeuwse arbeidsmarkt zullen zijn is niet geheel te overzien. Om meer grip te krijgen op mogelijke scenario’s voor de arbeidsmarkt hebben de drie zuidelijke provincies, verenigd in Economisch Netwerk Zuid (EN-Zuid), onderzoeksbureaus Etil/Panteia gevraagd een rapport te schrijven over de impact van corona op de arbeidsmarkt.

Het basisscenario van het rapport stelt onder meer dat in vergelijking met 2019, de werkgelegenheid zal dalen, het aantal vacatures zal dalen en de werkloosheid stijgt; waarbij de grootst dip in 2020 zal zijn. Voor 2021 wordt een sterk herstel van de arbeidsmarkt verwacht. De Zeeuwse knelpuntsectoren (zorg, onderwijs, technische branches) zullen ook in 2021 opnieuw tekorten gaan ervaren op de arbeidsmarkt mede als gevolg van demografische ontwikkelingen en bewegingen zoals bijv. de energietransitie. Kern advies: “we weten dat er storm komt, zet vast alles wat los zit, tuig niet iets op, kijk naar sectoren, verbindt wat je hebt”.

Het rapport wordt mede gebruikt om nieuw, passend Zeeuws beleid te maken en, waar nodig, bij te sturen. Het rapport is ook interactief te bekijken via het dashboard van Arbeidsmarkt in Zicht. Daar kunt u zelf tussen scenario’s, sectoren en regio’s inzicht krijgen in de verschillende prognoses uit het rapport.

Klik hier voor meer informatie, het complete rapport of het bekijken van het interactieve dashboard.

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
VNO-NCW Brabant Zeeland
Aan de slag in Zeeland
Economic board Zeeland
Impuls Zeeland
Provinci Zeeland