Coronamonitor Zeeland

Openstelling regeling OVK als aanvulling op de TVL

Vanaf deze week kunnen ondernemers in de land- en tuinbouw een beroep doen op een vergoeding voor ongedekte vaste kosten (OVK). Agrarische ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag doen bij de RVO. De regeling OVK vergoedt maximaal 70% van de feitelijke ongedekte vaste kosten en geldt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Het kabinet stelt € 20 miljoen voor de regeling OVK beschikbaar. LTO Nederland is blij dat het kabinet met deze regeling OVK haar toezegging nakomt om de maximale subsidie in het kader van het coronasteunpakket gelijk te trekken met die van niet-landbouwbedrijven.

De regeling OVK is een aanvulling op de regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Om in aanmerking te komen voor de OVK moeten agrarische ondernemers eerst een aanvraag TVL doen. De tegemoetkoming OVK is een vergoeding voor die vaste kosten waarvoor geen winst is gemaakt, geen subsidie en geen verzekeringsgeld is ontvangen. Voor de vaststelling van de ongedekte vaste lasten is een controle nodig van de feitelijke situatie. De OVK kan worden aangevraagd voor zowel het eerste als tweede kwartaal 2021 en wordt in één keer uitbetaald als aanvulling op de TVL. Een combinatie van TVL en OVK zorgt ervoor, mits voldaan aan de voorwaarden, dat kleinere agrarische ondernemers aanspraak kunnen maken op maximaal € 550.000 per kwartaal en grote bedrijven op maximaal € 600.000 per kwartaal.

Bron: ZLTO

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners