Coronamonitor Zeeland

Piek riool-coronaresten verplaatst naar 's-Gravenpolder

Uit metingen van het RIVM blijkt dat het afvalwater in de waterzuivering in de Willem-Annapolder op Zuid-Beveland het sterkst vervuild is met coronarestanten van heel Zeeland.

In de rioolwaterzuiveringsinstallatie (vlakbij 's-Gravenpolder, maar nog wel op het grondgebied van de gemeente Kapelle) zijn 457 miljoen coronadeeltjes per aangesloten inwoner aangetroffen. In deze installatie komt het afvalwater samen van een groot deel van Midden-Zeeland.

Hoogste waarden

Het Nederlandse gemiddelde is 190 miljoen deeltjes per inwoner. De afgelopen weken lieten vooral de waterzuiveringen langs de randen van Zeeland de hoogste waarden zien. Voor het eerst piekt nu het rioolwater in Midden-Zeeland.

De RWZI van Bath ontbreekt op deze kaart. Het afvalwater in die installatie komt uitsluitend uit het westen van Noord-Brabant, dus niet uit Zeeland.

Voorspellen

Alle bovengenoemde metingen zijn vorige week gedaan, maar de verwerking in het laboratorium van het RIVM neemt veel tijd in beslag. Geprobeerd wordt om uitbraken van corona per regio te voorspellen aan de hand van deze metingen.

Het water zelf is (zeer vermoedelijk) niet besmet met corona. Wat geteld wordt zijn de minuscule restanten van het DNA van het Covid-19-virus die via de menselijke ontlasting in het riool belanden.

 

Bron: OmroepZeeland

 

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners