Coronamonitor Zeeland

Presentatie onderzoek gevolgen corona Zeeuwse arbeidsmarkt

Om te kunnen analyseren wat de impact van de Coronacrisis op de Zeeuwse arbeidsmarkt is en daarmee een tussentijdse balans op te maken, is HZ Kenniscentrum Kusttoerisme gevraagd een analyse te maken van de Zeeuwse arbeidsmarkt ten tijde van Corona op basis van de tot dan toe beschikbare data en informatie (dit was voor de tweede Coronagolf). Het rapport is afgerond. Het levert waardevolle input op voor het aanscherpen en bijsturen van de aanpak van de vraagstukken op de Zeeuwse arbeidsmarkt: het Aanvalsplan Arbeidsmarkt. Maandag 16 november van 13.30 tot 14.30 uur wordt het rapport toegelicht in de Abdijstudio van de Provincie Zeeland door de onderzoeker en gaan we erover in gesprek met onder andere gedeputeerde Jo-Annes de Bat en voorzitter van de Zeeuwse Kamer/Arbeidsmarktregio Zeeland André van der Reest. De sessie is live bij te wonen via www.zeeland.nl.

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners