Coronamonitor Zeeland

Reizen naar Nederland: negatieve testuitslag tonen

Alle reizigers vanuit een hoog-risicogebied van binnen de EU/Schengen moeten vanaf 29 december, 00.01 uur, een negatieve COVID-19-testuitslag laten zien wanneer zij naar Nederland reizen per vliegtuig, schip, internationale trein en bus.

Ook negatieve testuitslag voor burgers EU/Schengen

Dit geldt dus ook voor Nederlanders en andere EU- en Schengenburgers. Kan een reiziger geen negatieve COVID-19-testuitslag laten zien aan de luchtvaartmaatschappij of scheepvaartmaatschappij? Dan mag de reiziger het vliegtuig of het schip niet in en mag hij niet naar Nederland reizen.

Reizigers per internationale trein of bus worden of bij het instappen of tijdens de reis, maar altijd vóór de eerste stopplaats in Nederland, gecontroleerd. Kunnen zij geen recente negatieve testverklaring laten zien? Dan worden zij bij de eerste stopplaats na grensovergang verzocht het vervoersmiddel te verlaten.

Zelf ondertekende testverklaring niet nodig

Reizigers van binnen EU/Schengen hoeven alleen de testuitslag met verplichte gegevens te kunnen tonen. En niet de zelf ondertekende testverklaring die reizigers van buiten de EU/Schengen wel moeten kunnen tonen bij aankomst in Nederland.

Reizigers die een negatieve COVID-19-testuitslag nodig hebben

Reizigers moeten vanaf 29 december, 00.01 uur, een negatieve COVID-19-testuitslag tonen als zij:

 • uit een land komen dat niet op de lijst van veilige landen staat;
 • uit een land van binnen de EU/Schengen (met uitzondering van IJsland) naar Nederland reizen met het vliegtuig, schip, internationale trein of bus;
 • meer dan 30 kilometer van de grens met België of Duitsland moeten zijn; 
 • 13 jaar of ouder zijn;
 • niet onder een uitzonderingscategorie vallen die hieronder staan.

De negatieve testverklaring is voor reizigers uit hoog-risicogebieden. Reizigers uit veilige landen hoeven dus geen negatieve testverklaring te tonen.

Reizen per internationale trein of bus

Reizigers die met de internationale intercity of met de internationale bus naar Nederland reizen moeten een negatieve COVID-19-testuitslag in bezit hebben. Het gaat om de volgende internationale verbindingen:

 • IC Berlijn;
 • ICE Frankfurt/Basel;
 • Thalys;
 • Eurostar;
 • IC Direct Brussel; en
 • internationale busverbindingen met Flixbus.

Reizen met touringcar

De verplichting geldt alleen voor reizen met het openbaar vervoer. En niet voor besloten busvervoer, zoals touringcars.

Met regionale bus reizen binnen 30 kilometer grens

De verplichte testuitslag geldt niet als u met de regionale grensoverschrijdende bus reist binnen een gebied van 30 kilometer vanaf de grens aan beide kanten. Ook reizigers die instappen én uitstappen in Nederland hoeven geen negatieve testuitslag bij zich te hebben.

Test maximaal 72 uur geleden

Deze negatieve coronatest mag maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen. Bij aankomst in Nederland moeten reizigers direct 10 dagen in quarantaine.

Heeft u geen negatieve testuitslag in uw bezit? Dan wordt u verzocht bij de eerste stop in Nederland, de trein of bus te verlaten. U krijgt geen boete.

Reizen per schip

Ook voor internationaal vervoer van passagiers die per schip vanuit hoogrisicogebieden naar Nederland reizen, geldt de eis van een negatieve COVID-19-testuitslag .

Naast de veerdiensten vanuit het Verenigd Koninkrijk geldt dit ook voor reizen per schip vanuit andere landen. Bijvoorbeeld cruises en riviercruises.

Negatieve testuitslag op doorreis via de luchthaven

Reizigers die op de luchthaven in Nederland aankomen en per vliegtuig direct doorreizen, hebben ook een negatieve COVID-19-testuitslag nodig.

Uitzonderingen verplichting negatieve testuitslag

De volgende mensen hebben geen negatieve testuitslag nodig:

 • Personen onder de 13 jaar.
 • Reizigers uit IJsland.
 • Reizigers uit veilige landen.
 • Grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren.
 • Houders van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart.
 • Houders van niet-Nederlandse diplomatieke paspoorten.
 • Houders van Nederlandse diplomatieke paspoorten, als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen.
 • Staatshoofden en leden van een buitenlandse regering.
 • Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel voor zover noodzakelijk, zoals vrachtwagenchauffeurs. Hieronder vallen ook personen die werken op containerschepen, bulkschepen (bijvoorbeeld erts of steenkool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij. En ook personen werkzaam in de energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken, offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en air-, cruise- en ferrycrew als zij in uitoefening van hun functie reizen.
 • Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen. De uitzonderingen gelden niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart.
 • Passagiers op een vlucht die Nederland niet als eindbestemming hebben, maar wegens onvoorziene omstandigheden naar een Nederlandse luchthaven moeten uitwijken.
 • Passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum.

Situaties waarin geen testuitslag nodig is

Negatieve testuitslag niet voor auto

Op dit moment geldt nog geen negatieve testuitslag voor reizigers die met de auto naar Nederland reizen. Houd er wel rekening mee dat in ieder land maatregelen zijn tegen verspreiding van het coronavirus, dus misschien wel in de landen waar u met de auto doorheen reist.

Met de auto via Kanaaltunnel naar Nederland

Reist u met de auto vanuit het Verenigd Koninkrijk via de Kanaaltunnel naar Nederland? Dan eist de Franse regering dat u in het bezit bent van een negatieve COVID-19-testuitslag.

Dit geldt ook voor vrachtvervoer. Deze test mag maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen. 

Negatieve testuitslag en aankomst in Nederland

Door vertraging is het afnemen van de test meer dan 72 uur geleden

Heeft een reiziger buiten zijn schuld om vertraging? Dan mag de testafname maximaal 96 uur oud zijn bij aankomst in Nederland. De reiziger krijgt dus 24 uur extra. Het is aan de reiziger om te bewijzen dat de negatieve testuitslag is verlopen door vertraging buiten zijn schuld om.

Reiziger zonder negatieve COVID-19-testuitslag

Toont een reiziger bij reis per vliegtuig of schip voor vertrek geen negatieve testuitslag? Dan mag de reiziger het vliegtuig of schip niet in en mag hij niet naar Nederland reizen. In Nederland controleert de veiligheidsregio of reizigers in het bezit zijn van een negatieve testuitslag.

Negatieve testuitslag is geen gezondheidsverklaring

Reizigers die met het vliegtuig Nederland binnenkomen moeten ook een gezondheidsverklaring hebben ingevuld.

Bron: Rijksoverheid

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners