Coronamonitor Zeeland

Subsidie voor slimme innovaties op de werkvloer biedt kansen

Er kan subsidie aangevraagd worden voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. Projecten kunnen aangevraagd worden door een consortium, bestaande uit drie of meer partijen, waarbij de vraag vanuit de werkgevers centraal staat.

Op woensdag 9 september 2020 werd een digitale informatiesessie gehouden omtrent de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling Human Capital Agenda. U kunt de uitzending via onderstaande link terugkijken:

Klik hier

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Deze subsidieregeling is open vanaf vrijdag 30 oktober 2020, 09:00 uur tot vrijdag 5 februari 2021 voor sociale innovatieprojecten binnen de Human Capital Agenda. Het  aanvraagformulier voor deze regeling vindt u onder het kopje Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder één onderneming en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood;  Zorg en Onderwijs. 

Een onderneming wordt breed opgevat: bijvoorbeeld een bedrijf, een instelling of een brancheorganisatie. De vraag vanuit de onderneming staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die:

 • Bijdragen aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt; en
 • Betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s:
  • Dynamisch managen: nieuwe managementvaardigheden en -methodieken;
  • Slimmer werken: uitgaan van competenties van medewerkers;
  • Flexibel organiseren: innovatieve organisatievormen;
  • Co-Creatie sectoren: hoogwaardige samenwerkingsverbanden binnen één of meer sectoren of cross-sectoraal;
  • Werknemer in eigen kracht: mobiliteit, flexibiliteit en lef op de arbeidsmarkt;
  • Mobiliteit leren en ontwikkelen: de juiste mensen op de juiste plek met de juiste kwalificaties;
  • Duurzame inzetbaarheid: stimuleren van eigenaarschap bij medewerkers op het gebied van vitaliteit, flexibiliteit en maatschappelijke weerbaarheid;
  • Leven lang leren en ontwikkelen: wendbare, flexibele werknemers die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen.
 • En waarbij de methodiek die tot stand komt overdraagbaar is.

Welke voorwaarden gelden er?

 • De aanvraag moet gericht zijn op het ontwikkelen van een nieuwe organisatorische vorm (samenwerkingsverbanden, relaties) en/of (de voorbereiding van) de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
 • Het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project past een nieuw ontwikkelde techniek toe in een Zeeuwse situatie.
 • De resultaten van de activiteiten moeten overwegend in Zeeland worden uitgevoerd.
 • De projectresultaten en ontwikkelde methodieken zijn openbaar en worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium.
 • Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 500.000. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is maximaal € 50.000.
 • Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats via een zogenaamde tenderprocedure. Dat wil zeggen dat de ingediende aanvragen ten opzichte van elkaar worden afgewogen.
 • Beschikkingen van de aanvragen vinden plaats in april 2021. Projecten moeten binnen zes maanden na afloop van de openstelling worden gestart en binnen 24 maanden na afloop van de openstelling worden gerealiseerd.  
 • Reguliere kosten komen niet in aanmerking voor subsidie, conform algemene voorwaarden subsidie Provincie Zeeland.

Alle voorwaarden kunt u nalezen in de gepubliceerde regeling.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

U kunt het aanvraagformulier voor deze regeling op deze website invullen. Daarna stuurt u het formulier ondertekend samen met alle bijlagen (projectplan en begroting) per post naar: Provincie Zeeland, t.a.v. subsidies, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

AANVRAAGFORMULIER HUMAN CAPITAL AGENDA

​Waarom deze subsidieregeling?

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Naast een bedrijfsleven met een sterk innovatief vermogen is ook een vitale arbeidsmarkt van belang voor de Zeeuwse economie en concurrentiekracht. Het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave: de huidige oplossingen voldoen niet (meer) en dus moet er gekeken worden naar nieuwe, innovatieve aanpakken. Dit vraagt om een eigen aanpak, daarom is besloten tot een aparte openstelling van de subsidieregeling voor de Human Capital Agenda.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Impuls Zeeland kan u begeleiden bij uw aanvraag. Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse (yvonnebraamse@impulszeeland.nl)

 

 

 

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners