Coronamonitor Zeeland

Vaccinatietempo daalt, nu ook onder jongeren

Het vaccinatietempo in Nederland daalt de laatste weken flink. Werden medio juli nog wekelijks meer dan een miljoen prikken gezet, afgelopen week waren dat er maar 210.000 meer. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen volledig zijn gevaccineerd. Maar onder jongeren is het tempo ook afgenomen, terwijl de vaccinatiegraad voor die groep nog lang niet op het gewenste niveau ligt.

Sinds het begin van de vaccinaties tegen covid-19 zijn tot nu toe iets meer dan 23 miljoen prikken gezet. Op het hoogtepunt van de prikcampagne, begin juni, waren dat er 1,5 miljoen per week. Sindsdien daalt het aantal gezette prikken met zo'n 15% per week.

De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking, 77%, is volledig gevaccineerd. 85% heeft al minimaal één prik gehad. Vooral onder ouderen, een van de risicogroepen, ligt de vaccinatiegraad hoog. Van die groep 66-plussers heeft meer dan 80% al twee prikken ontvangen, vooral in het oosten en zuiden van Nederland.

Bij de jongeren is deze hoge vaccinatiegraad nog lang niet in zicht. Van de groep van 18 tot 25 jaar is landelijk 42% volledig gevaccineerd. Bij de 12- tot 17-jarigen is de vaccinatiegraad met 39% nog lager. Bij beide groepen daalt het priktempo bovendien, wat volgens het RIVM bepalend kan zijn voor het verdere verloop van de corona-epidemie.

Lees het volledige artikel: FD

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners