Coronamonitor Zeeland

Veel lof én rijksgeld voor Zeeuws Museum en Vleeshal

Gejuich donderdagmiddag zowel bij het Zeeuws Museum als de Vleeshal in Middelburg. Zij kunnen de komende vier jaar waarschijnlijk rekenen op rijksgeld. Voor het Zeeuws Museum gaat het om 250.000 euro per jaar, voor de Vleeshal om bijna een half miljoen.

De Raad voor Cultuur heeft minister Ingrid van Engelshoven geadviseerd beide instellingen op te nemen in de culturele basisinfrastructuur. Op dit moment is geen enkele Zeeuwse instelling daarin vertegenwoordigd. De Raad voor Cultuur wil meer ruimte gaan bieden aan cultuur buiten de Randstad.

Het Zeeuws Museum en de Vleeshal krijgen veel lof toegezwaaid van de Raad voor Cultuur. Het museum wordt ‘verfrissend’ en ‘vernieuwend’ genoemd en de plannen voor de komende vier jaar ‘energiek en gedurfd’. De Vleeshal wordt geprezen om haar ‘ambitieuze programmering’. Die is ‘van landelijk en internationaal belang’.

Enorme opluchting

,,Ik kan alleen maar heel erg blij zijn met deze reactie”, zegt directeur Marjan Ruiter van het Zeeuws Museum. ,,Onze aanvraag wijkt af van wat andere musea hebben ingediend. Daardoor was succes niet gegarandeerd is. Ik heb er echt rekening mee gehouden dat het niet zou worden gehonoreerd. Dit is een enorme opluchting.”

Het museum wil de komende jaren een breder publiek bereiken en met zijn activiteiten onder meer bijdragen aan het bestrijden van eenzaamheid. Het is de bedoeling dat het die kennis en ervaring ook gaat delen met andere culturele instellingen in de provincie.

Ontzettend blij

,,We zijn ontzettend blij, vooral omdat de samenhang en de vernieuwingsdrang in onze activiteiten zijn onderkend”, zegt Steven van Boven, voorzitter van de raad van toezicht van de Vleeshal. ,,Dat is heel bevredigend, omdat het niet altijd bij iedereen even makkelijk over het voetlicht is te krijgen.”

Vanwege financiële problemen heeft de Vleeshal sinds 2017 een reorganisatie doorgemaakt. ,,We hebben best een zware periode achter de rug”, zegt Van Boven. ,,Wat dat betreft geeft dit weer lucht en ruimte om nieuwe wegen in te slaan en bestaande wegen verder te bewandelen.”

Nieuw Zeeuws Peil

Ook Nieuw Zeeuws Peil had een aanvraag ingediend, van ruim zes ton per jaar. De Raad voor Cultuur noemt het ‘een bevlogen plan’, maar adviseert geen rijkssubsidie toe te kennen, omdat het niet aan alle eisen voldoet en nog in de kinderschoenen staat.

Onder de naam Nieuw Zeeuws Peil willen zes instellingen, onder aanvoering van CBK Zeeland, gezamenlijk projecten opzetten. ,,Je hoopt natuurlijk dat je ermee aan de slag kunt gaan. Daar moeten we nu wat geduld voor hebben”, zegt Kathrin Ginsberg, directeur van CBK Zeeland. ,,Ons plan wordt in elk geval door de provincie omarmd. We gaan nu kijken wie we er verder bij kunnen betrekken.”

Bron: PZC

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
VNO-NCW Brabant Zeeland
Aan de slag in Zeeland
Economic board Zeeland
Impuls Zeeland
Provinci Zeeland