Coronamonitor Zeeland

Vinden boeren: ‘Dit is Limburg niet’

Drempels in ruggenteelten zoals aardappelen dreigen verplicht te worden. Boeren trekken echter ten strijde tegen landbouwminister Carola Schouten. ,,Dit is een zinloze milieumaatregel voor Zeeland. En er zijn gewoon alternatieven voor”, zegt akkerbouwer Hendrik Jan ten Cate uit Poortvliet, lid van de vakgroep akkerbouw van landbouworganisatie LTO.

De drempeltjes die boeren mogelijk moeten gaan aanleggen tussen de aardappelruggen moeten voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen wegsijpelen naar sloten. Minister Schouten wil zo de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren. De Tweede Kamer behandelt de maatregel dinsdag 19 januari. Landbouwvoorman Ten Cate hoopt dat Kamerfracties de minister terugfluiten. ,,Ik heb contact gelegd met een aantal Kamerleden. Ik hoop dat er moties worden ingediend om deze zinloze maatregel van tafel te krijgen.”

Limburg is Zeeland niet

De kwestie is onder andere aangekaart door akkerbouwer Martijn van der Bijl uit Zonnemaire. Op sociale media is hij een actie begonnen tegen de verplichte maatregel die zijn basis vindt in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Zijn eerste grote bezwaar richt zich op de onderzoeksmethode waarop de maatregel stoelt. 

Van der Bijl: ,,Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat op hellende percelen in Zuid-Limburg drempels in de ruggenteelt zorgen voor twee derde vermindering van afstroming van water. Ook wordt erosie met 96 procent verminderd.  Het probleem is dat het onderzoek in Limburg als maatstaf wordt genomen voor heel Nederland. In Zeeland zijn de percelen echter vlak en is er nauwelijks afspoeling van akkers naar sloten. Daarom is dit voor onze provincie en ook voor andere vlakke regio's een zinloze maatregel die alleen maar kosten met zich meebrengt en geen milieuwinst oplevert.”

Voer die maatregel alleen voor Limburg in, is Van der Bijls advies. Ten Cate is het daarmee eens. ,,De afspoeling van stikstof is minimaal op Zeeuwse akkers. Waarom dan deze krankzinnige maatregel? Om drempels aan te leggen, moeten boeren speciale machines aanschaffen. Dat kost ze 4.000 tot 5.000 euro. Boeren moeten dus kosten gaan maken terwijl het geen milieuvoordeel oplevert.”

Ruggen kunnen instorten

Bovendien kunnen ruggen instorten als drempels worden aangelegd, waarschuwt Ten Cate. ,,In de aardappelen kan dat leiden tot groene knollen. Die zijn onverkoopbaar. De opbrengst per hectare gaat zo omlaag. Het is voedselverspilling. Bovendien is er een alternatief, bijvoorbeeld met een woeltand achter de landbouwmachine een geultje trekken. Helaas heeft ons ingebrachte advies het niet gehaald.”

 

Bron: AD

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners