Coronamonitor Zeeland

Versnelling van 'zorg thuis' door coronacrisis

'Zorg thuis' is door corona noodzakelijker dan ooit! 'Ziekenhuiszorg thuis' is straks geen uitzondering meer, maar de regel. Nu zijn het vaak nog regionale proeftuinen. Die zullen moeten evolueren in  regionale of zelfs landelijke platformen. Hoe krijgt de versnelling van ‘zorg thuis’ vorm? Daarvoor zijn nieuwe businessmodellen nodig, die een andere manier van financieren vereisen.

 

De belofte van meer 'zorg thuis'...,

Er is al veel gesproken over vele nieuwe manieren om 'zorg thuis' te leveren. Door medische technologie, apps, de komst van 5G-netwerken en personal medical devices, voorzien van “Internet Of Things”, zal de kwaliteit en de bereikbaarheid van zorg verbeteren. En dat tegen lagere maatschappelijke kosten. De juiste zorg op de juiste plaats. Veel proeftuinen en pilots waar Care@Home en digitalisering van patiëntengegevens worden onderzocht werden tot nu toe maar moeizaam opgeschaald. Niet zozeer de technologische mogelijkheden, maar de marktfragmentatie, gevestigde belangen en perverse bekostigingsprikkels vormen de drempels voor acceptatie en opschaling. Nu door de corona-uitbraak de reguliere zorg van ziekenhuizen sterk werd afgeschaald en deze slechts langzaam weer op gang komt, is Care@Home meer “need to have” dan “nice to have”.

 

…is door corona nu meer noodzakelijk dan ooit!

Eind maart waren er 80% minder verwijzingen naar het ziekenhuis in vergelijk met het jaar daarvoor. Een deel van de weggevallen zorgvraag zal later niet meer nodig blijken te zijn. Toch zal het nog geruime tijd duren voordat alle uitgestelde noodzakelijke zorg is ingehaald. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) schreef in haar recente rapport  “Uit de wurggreep van Corona”, dat dit jaar in totaal ruim  een half miljoen cardiologische policonsulten niet fysiek kunnen gaan plaatsvinden, als de richtlijn om anderhalve meter afstand te houden de rest van het jaar in stand blijft. Hartpatiënten die nu uit het ziekenhuis worden ontslagen, kunnen niet meer standaard een nacontroleafspraak op de polikliniek aangeboden krijgen. Wel krijgen ze vaak apparaten mee zoals een bloeddrukmeter, hartritmemeter en zuurstofmeter. Via een programma kan de arts ze zo thuis in de gaten houden. Naar verwachting zal 70 procent van de controleafspraken via beeldbellen plaats gaan vinden en 30 procent fysiek.

 

Ziekenhuiszorg thuis geen uitzondering maar regel

Het genoemde rapport “Uit de wurggreep van Corona” meldt dat de COVID-crisis de katalysator is voor ‘zorg thuis’ en de juiste zorg op de juiste plek. Ook thuisbehandeling zoals chemotherapie of nierdialyse heeft grote voordelen voor patiënten én ontlast het ziekenhuis. Voor echt waardevolle zorg thuis is zowel diagnostiek thuis (bijvoorbeeld ECG, bloeddruk, gewicht) als een goede beeldverbinding nodig. Daarnaast is een solide organisatie nodig. Daarmee is ‘zorg thuis’ geen tijdelijke noodoplossing, maar een structurele borging van de kwaliteit van zorg. Het is dan ook cruciaal dat de tijdelijke beleidsmaatregel die ziekenhuiszorg thuis, ook eerste consulten, mogelijk maakt structureel blijft bestaan. (bron: rapport: “Uit de wurggreep van Corona”, NVvC, Gupta Strategists en Medtronic, 15 mei 2020).

 

Van regionale proeftuinen….,

Er zijn al vele aansprekende voorbeelden van Care@Home waarbij ziekenhuizen samen met MedTech leveranciers en met steun van zorgverzekeraars succesvolle initiatieven hebben ontplooid. Vaak betreft het een alternatieve vorm van nacontrole. De verhouding 70% van de consulten via beeldbellen en 30% fysiek werd bij lange na niet gehaald. Ook het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg thuis ontvangen, bleef tot nu toe nog beperkt. Daarnaast lopen de datastromen enkel tussen de patiënten en één zorgaanbieder met als doel het monitoren en op afstand behandelen van de patiënt.

 

…naar regionale of landelijke platformen.

De potentie van het volgen van patiënten thuis is vele malen groter dan wat één ziekenhuis met haar patiënten kan bereiken. Er ontstaan meer mogelijkheden als meerdere ziekenhuizen op één platform zouden samenwerken. Voordelen zijn o.a. lagere kosten, meer data voor onderzoek, verbetering van zorgprocessen, gezondheidswinst voor patiënten en ten slotte het inzetten van Care@Home voor preventie. Ook patiënten zelf kunnen communiceren met hun peergroup via communities om zodoende best practices te delen of elkaar te motiveren

 

Hoe krijgt de versnelling van 'zorg thuis' vorm?

Samenwerken op één data-platform, delen van patiënten-data, onderzoek, het vormen van peergroup communities. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Succesvolle platformen zoals facebook, booking.com en amazon.com hebben enorm geïnvesteerd om te komen waar ze nu zijn. Toch zou er een mogelijkheid moeten zijn om de huidige pilots en proeftuinen met elkaar te verbinden. De banken hebben ook verschillende ICT-systemen. Uiteindelijk zijn zij -met hulp van ICT bedrijven- uitgekomen op één methode voor internetbetalingen: IDeal. Ook zijn de betalingsverkeersystemen zodanig met elkaar verknoopt dat alle betalingen via apps, realtime, online, direct worden uitgevoerd.

 

Naar een nieuw businessmodel….,

Vaak gaat het bij de huidige pilots van ziekenhuizen om enkele honderden patiënten. Er zijn ook voorbeelden bekend waar private partijen de ‘zorg thuis’ hebben opgeschaald. Ondernemerschap is cruciaal bij het opschalen van 'zorg thuis'. Vaak wordt een experiment of een proeftuin gefinancierd door de zorgaanbieder zelf, met behulp van subsidies en afspraken met zorgverzekeraars. Dit gaat goed zo lang er tientallen, hooguit enkele honderden patiënten zijn aangehaakt. Maar hoe gaat het als je wil opschalen naar duizenden of zelfs tienduizenden patiënten? Daartoe zal er een businessplan moeten komen, waarin naast monitoring van patiënten ook wordt nagedacht over aanschaf, onderhoud, reparatie, service van de personal medical devices. De ICT-infrastructuur moet worden ontworpen en onderhouden. Voor opschaling is het vooral van belang dat zorgverzekeraar, zorgaanbieder en de patiënt de toegevoegde waarde onderkennen en ervaren. Hiertoe zijn meerjaren afspraken tussen verzekeraars en zorgaanbieders een voorwaarde. En niet in de laatste plaats vergt dit een andere financieringsstructuur.

 

…waar een andere manier van financieren bij hoort.

Wie wil er eigenaar zijn van de personal medical devices die ingezet worden bij 'zorg thuis'? Als de inzet tijdelijk is, heeft de patiënt geen interesse om eigenaar te zijn. Zelfs bij langdurig gebruik zal de patiënt kijken naar zijn of haar zorgverzekeraar. Het ziekenhuis of de zorgaanbieder zal ook bij grotere aantallen niet meer de eigenaar willen zijn van de apparatuur. De zorgverzekeraar vergoedt enkel zorgkosten, maar kan als verzekeraar geen medische apparatuur op haar balans zetten. Bij grotere aantallen moet worden gedacht aan andere financieringsvormen. Nieuwe financieringsconcepten zoals ‘pay per use’ of ‘abonnementen’ zijn zeer geschikt hiervoor. Niet alleen de aanschaf, maar ook onderhoud, reparatie, transport en service kunnen uit het abonnement betaald worden. De serviceorganisatie kan dan los staan van de zorgaanbieder, waardoor het mogelijk wordt een platform te creëren waar meerdere zorgaanbieders aan kunnen deelnemen. Daarnaast zullen afspraken moeten worden gemaakt over gezamenlijk onderzoek en het op een wettelijk aanvaardbare manier omgaan met de data. Naast  curatieve toepassingen heeft ‘zorg thuis’ een enorme potentie voor preventieve gezondheidszorg. Er is nog een wereld te winnen.
 
Bron: ING

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners