Coronamonitor Zeeland

Verzuim zorgpersoneel breekt records in coronajaar

Het ziekteverzuim in de Nederlandse zorgsector is vorig jaar stevig gestegen, tot nieuwe recordniveaus. Richting het eind van het jaar nam de uitval bovendien steeds sneller toe. 'Het is niet moeilijk om te bedenken dat het in het eerste kwartaal nog erger wordt,' zegt Danijela Budimir van dataonderzoeksbureau Vernet.

De sinds 2014 heersende trend van toenemend verzuim was in coronajaar 2020 extra sterk, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Vernet. De totale uitval kwam op 6,8%, een stijging van 11% ten opzichte van 2019. Dat betekent dat er gemiddeld elke dag 63.000 zorgmedewerkers uit de running waren. In december waren dat er zelfs 72.000, voor een verzuimpercentrage van 7,8%.

De Nederlandse zorg staat zwaar onder druk tijdens de coronacrisis. Patiënten, cliënten en het personeel zelf worden ziek, en maatregelen bemoeilijken het werk. Omdat zorginstellingen de reden van verzuim niet mogen registreren, kan Vernet geen direct verband leggen. In de cijfers zijn mensen die in quarantaine zitten of wachten op een testuitslag niet meegenomen.

28 dagen uit de running

Het verzuim in de sector is al langer hoog, ook in vergelijking met andere beroepsgroepen. Budimir van Vernet noemt onder meer vergrijzing van het medewerkersbestand en het relatief hoge aandeel vrouwen als oorzaken. De toenemende uitval is extra problematisch met het oog op de structureel groeiende vraag naar zorg.

In 2020 daalde het aantal ziekmeldingen per persoon licht, naar iets meer dan 1 gemiddeld. Mensen bleven wel ruim 28 dagen weg, een nieuw record en 4,5 dag langer dan een jaar eerder. Opvallend is ook dat het verzuim in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gelijk bleef, terwijl ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en vooral verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) stevige stijgingen noteerden.

Een woordvoerder van Actiz, brancheorganisatie voor de VVT, merkt op dat de werkdruk in de sector al voor de coronacrisis erg hoog was. Hij spreekt van een 'negatieve spiraal', waarbij uitval van medewerkers leidt tot hogere werkdruk bij de achterblijvers: 'We zitten echt in een ongekende crisissituatie.' Dat is duidelijk te zien in de cijfers: de uitval in de VVT bedraagt ruim 8%, een stijging van 16% ten opzichte van 2019.

Pijnlijk gevolg is dat de zorg noodgedwongen wordt afgeschaald. 'Het “zwarte scenario” voor de ouderenzorg is moeilijker te schetsen dan dat voor bijvoorbeeld een ziekenhuis,' zegt de woordvoerder. 'Het is meer een grijs scenario, want je kan de ouderenzorg niet helemaal stopzetten. Het gaat altijd door, maar met minder medewerkers. Dat vergt veel creativiteit en houtje-touwtje-oplossingen. Maar we blijven zorg leveren.'

Bron: FD

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners