Coronamonitor Zeeland

Vraag naar logistiek vastgoed is voorgoed veranderd

De mondiale pandemie heeft het landschap van het logistieke vastgoed voorgoed veranderd: beslissingen over de supply chain zijn vandaag holistischer, meer datagedreven en urgenter dan ooit, stelt logistiek vastgoed ontwikkelaar Prologis.

Dat stelt logistiek vastgoed ontwikkelaar Prologis in een nieuw onderzoeksrapport. Volgens Dirk Sosef, vice president, Research and Strategy bij Prologis Europe, heeft e-commerce niet alleen een effect op logistiek, maar ook op verstedelijking, digitalisering, demografische ontwikkelingen en consumentenverwachtingen. Met dit rapport wil de ontwikkelaar ‘het tijdelijk veranderde gedrag van mensen en bedrijven tijdens de pandemie onderscheiden van de blijvende krachten die de supply chains van de toekomst bepalen’.

Consumptie gerelateerd logistiek vastgoed
Dit zijn de belangrijkste blijvende krachten volgens Prologis:

1. Het lange termijn structurele groeitempo van logistiek vastgoed is toegenomen. Het aandeel van de consumptie gerelateerde logistieke vraag is gegroeid, terwijl de productie- en handelsgerelateerde vraag is gedaald;

2. Technologie en demografie veranderen de retail. Consumentenverwachtingen zijn permanent hoger. Prologis verwacht dat e-commerce de komende vijf jaar wereldwijd met circa 150 basispunten zal toenemen. Fysieke winkels zullen steeds snellere bevoorrading vereisen om concurrerend te blijven;

3. Best practices in logistiek worden mondiaal. Nu bedrijven steeds meer wereldwijd gaan opereren, wordt de veerkracht van de supply chain getest. Dat voedt op zijn beurt de vraag naar moderne voorzieningen en gedecentraliseerde netwerken. Deze trend zal in combinatie met de groeiende consumentenpopulatie tot 2030 leiden tot een extra vraag van 300 tot 400 miljoen vierkante meter moderne logistieke bedrijfsruimte;

4. Locatie telt meer dan ooit voor gebruikers van logistiek vastgoed. Supply chains worden bepalend voor concurrentiële slagkracht en blijven de motor achter financiële resultaten;

5. Goede netwerkplanning kan meer inkomsten en meer voordelen opleveren op het vlak van kostenbeheersing opleveren die de vastgoeduitgaven, slechts 5 procent van de algehele ketenkosten, significant overtreffen.

Huurprijselasticicteit neemt af
Ook stelt Prologis in het onderzoek vast dat de zogenaamde huurprijselasticiteit is afgenomen omdat de locatie belangrijker is dan ooit. Klanten zijn meer bereid hogere huren te betalen. Een van de redenen is dat de huur voor bedrijven maar een relatief bescheiden deel van de totale ketenkosten uitmaakt, ongeveer 5 procent. En belangrijker, supply chains worden steeds meer holistisch bekeken en als concurrentiewapen gebruikt. Voor de meeste huurders geldt dat de inkomsten die ze genereren wanneer ze de consument meer productkeus en snellere levering kunnen bieden, de extra huurkosten meer dan goedmaken.

Voordelen opzet cityhub
Vestiging dicht bij de consument verlaagt de transportkosten, die meer dan de helft van de ketenkosten vormen. Prologis verwijst daarbij in het onderzoek ook naar een recente studie van het MIT naar CO2-uitstoot die aantoont dat  het opzetten van een stedelijk distributiecentrum de transportuitstoot (en dus kosten) met de helft kan verlagen. De technologie heeft de prijsgevoeligheid verminderd, omdat huurders hun productiviteit kunnen verhogen, vooral in stedelijke omgevingen met lagere leegstand, hogere huren en hogere arbeidskosten dan plattelandslocaties.

Bron: Logistiek.nl

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners