Coronamonitor Zeeland

We durven al het extra spaargeld nog niet uit te geven

De coronacrisis heeft de besparingen hoog opgejaagd, zowel in Nederland als elders in Europa. Voor een deel gaat het om gedwongen besparingen, omdat door de lockdowns niet alle uitgaven meer mogelijk waren. De vraag is nu: laten we dat geld alsnog rollen? Onderzoek van ABN Amro laat zien dat dit in juni in Nederland nog zeker niet het geval was.

Mei is de maand dat Nederlanders veel sparen omdat ze dan hun vakantiegeld op de rekening gestort krijgen. De afgelopen jaren ging het steeds om tussen de €4 mrd à €6 mrd. Dit jaar kwamen de nettobesparingen uit op €9,4 mrd, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Dat is een record en een paar miljard extra in één maand is voor de Nederlandse verhoudingen zeer veel.

Ook op Europees niveau exploderen de besparingen. Van maart tot en met mei werd er in de eurozone per maand gemiddeld ruim €70 mrd op deposito gezet. Eurostat meldt dat in het eerste kwartaal in de eurozone de spaarquote is gestegen tot 16,9%. Dat percentage geeft aan dat dit deel van het vrij beschikbare inkomen van huishoudens is gespaard. Ook dit is een record, in het laatste kwartaal van 2019 was het 12,7% en sinds begin 2008 schommelen de percentages steeds tussen de 12 en 14.

Uit voorzorg en gedwongen

Die 14% werd alleen in het crisisjaar 2009 gehaald, toen burgers uit voorzorg extra geld spaarden. In hoeverre dat nu weer gebeurt, is niet uit de cijfers te halen. Het veel hogere percentage van 16,9 in het eerste kwartaal doet echter vermoeden dat er naast mogelijke besparingen uit voorzorg ook een stevig stuk gedwongen besparingen bij zit. Consumenten konden niet naar een concert, naar de kapper, een vliegreis maken of naar terras en restaurant en hielden daardoor geld over.

Volgens het Bureau of Economic Analysis is de spaarquote in de VS gestegen van 7,9% in januari tot 32% in april, met weer een daling tot 23,2% in mei.

De grote vraag waar geen econoom het antwoord met zekerheid op kent, is wat de consument gaat doen met de gedwongen besparingen. Wordt het geld alsnog uitgegeven, dan ontstaat een forse koopkrachtimpuls waardoor de economie veel sneller kan terugspringen naar het oude niveau van activiteiten, van voor de coronacrisis. Gebeurt dit niet, dan valt de weg terug langer uit.

Dikke plus detailhandelsverkopen

Eurostat kon maandag voor de eurozone een stijging van 17,8% van de detailhandelsverkopen in mei noteren. Vanzelfsprekend zijn hiermee alle records uit de boeken, de plus was bovendien groter dan analisten hadden voorzien. Alleen volgt deze plus op minnen in de beide voorafgaande maanden van 10,6% en 12,1%, waardoor er nog altijd een verlies resteert van ruim 7%. Opvallend is dat in de landen met een milde lockdown, zoals Nederland, Duitsland en Finland het herstel van de verkopen veel sterker is.

Dat herstel zit echter vooral bij de supermarkten. Gegevens over juni van ABN Amro op basis van betalingsgegevens laten zien dat die maand het totaal van de consumentenuitgaven nog altijd zo'n 10% onder het niveau van vorig jaar lag. 'Bij haast alle bestedingscategorieën zie je dat het niet terugveert naar het niveau van voor corona', zegt Nora Neuteboom van ABN Amro.

De detailhandel is de uitzondering. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had over mei al een plus voor de omzet gemeld van 8,2%. Uit de transactiedata van ABN Amro blijkt dat deze trend zich in juni voortzet voor supermarkten en speciaalzaken. Online is de omzetstijging helemaal zeer fors. Bij de horeca en het vervoer staan echter nog steeds minnen en voor reizen en entertainment nog minnen van tientallen procenten.

Koopbereidheid

Het CBS meldde maandag dat uit de cijfers over het consumentenvertrouwen in de tweede helft van juni naar voren komt dat de koopbereidheid verder is verbeterd, van -17, via -11 naar nu -8. 'Die koopbereidheid heeft een sterk verband met de daadwerkelijke uitgaven van de consument', zegt Neuteboom, 'Maar zo'n cijfer vind ik in deze omstandigheden lastig te interpreteren en het is nog steeds duidelijk negatief.'

'We zien geen inhaalgroei, geen signalen dat het geld dat tijdens de lockdown niet kon worden besteed, nu wel wordt uitgegeven', zegt Neuteboom. Ze zegt dat het V-vormige herstel — snel terug naar het oude niveau — er niet inzit. 'De potentiële groei zou veel hoger zijn, we gaan terug naar een 95%-economie.' Bij dat percentage speelt mee dat nog steeds delen van de economie op slot zitten, of niet als vanouds kunnen functioneren.

Bron: FD

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners